Kvinnofällan vårdnadsbidrag

Kvinnofällan vårdnadsbidrag
Kristdemokraterna har haft som sin viktigaste politiska fråga angående vårdnadsbidrag och i 33 kommuner har SVT undersökt hur många som ansökt om bidraget.

I dessa 33 kommuner var det 1373 barn vars föräldrar till 80 000 barn som beviljats vårdnadsbidrag. Det är alltså var 60:e familj som ansökt om bidraget och det är långt ifrån den bedömning regeringen gjort att var sjunde familj skulle söka vårdnadsbidrag. Det är inte första gången regeringen räknar fel.

Vad som också kom fram var att det framförallt är kvinnor med generellt låga inkomster som ansökt om bidraget. Det besannar att det blir en kvinnofälla då dessa kvinnor sedan tidigare har låga löner vilket ger lägre pensioner men man kan även misstänka att de lågavlönade har de sämsta och tristaste jobben och dessutom de högsta sjuktalen.

Vårdnadsbidraget är den kvinnofälla som jag har misstänkt och jag förutsätter att vid majoritetsbyten i dessa kommuner kommer vårdnadsbidraget att avskaffas.

5 kommentarer

 1. TC

  De kvinnor som har hög lön har råd att ta ledigt för att vara hemma med sina barn utan bidrag, men lågavlönade kvinnor har inte denna möjlighet så även om vårdnadsbidraget är för lågt så är det ofta ändå inte mycket lägre än den deltidsarbetande lågavlönade kvinnans ordinarie lön så vårdnadsbidraget är för dem enda möjligheten att vara hemma med sina egna barn. Varför envisas vänsterpolitiker med att hävda att det är bättre att låta kommunalt anställda mammor uppfostra barnen till goda samhällsmedborgare i stora barngrupper, fler än 10 barn i varje grupp trots att bara ett barn under 5 år kräver en heltidsinsats, än att barnets mamma eller pappa tar hand om sitt eget barn? Barn ska enligt naturen vårdas av mamma så länge barnet är beroende av bröstmjölk medan pappan ska hjälpa till lika mycket som mamman efter bröstmjölksperioden. Varför ska barn anses som en hobby vid sidan av karriären medan kommunala mammor uppfostrar barnet under majoriteten av dess vakna tid?

 2. Karl-Anders Molin

  Utifrån samma logik som Lennart Holmlund resonerar så kan man säga att den offentliga sektorn är en kvinnfälla. Där jobbar flera kvinnor med lågavlönade och som säkerligen har de sämsta och tristaste jobben och dessutom de högsta sjuktalen och med låga pensioner som följd trots att de jobbat hela sina liv tappert inom kvinnofällan offentliga sektorn. Jag väntar med spänning på att Lennart Holmlund utifrån sin egen logik ska skrika att han även vill avskaffa denna kvinnofälla den offentliga sektorn!

 3. Joel

  Sänk arbetstiden till 5-6 timmar för alla arbetande i Sverige istället för vårdnadsbidrag. Då skulle fler jobbtillfällen skapas och de ekonomiska kapitalet skulle bli mer välfördelat. Samtidigt som folk skulle få mer tid över till sina barn och sin fritid.

  Alliansen eller S verkar inte ha förstått att vi kommer till en gräns där det inte går att skapa tillräckligt antal nya jobb där alla ska arbeta 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Industrier effektiviserar vilket leder till att de behöver mindre personal. Våra naturresurser kan bara bli exploaterade en gång, förutom skogen som kan bli exploaterad vart 120e år. Tjänstesektorn är inte någon potentiell källa att vaska guld ur heller. Detta har inte alliansen förstått, istället tror de att de ska skapa fler jobb genom att piska på de arbetslösa. Vad tjänar det till om det inte finns några jobb att söka? Leder möjligtvis till kriminalitet…

  Nä satsa på kortare arbetsdagar och jämnare fördelning av jobb och ekonomi. Detta skulle också visa sig vara gynnsamt ur andra aspekter. Utbrändheten skulle minska, stressen över att inte hinna med allt man vill hinna med på fritiden skulle minska. Det skulle bli ett mer harmoniskt samhälle. Vilket är vad vi behöver i en tid av ekonomisk och global miljökris. Allt hänger samman, vårt konsumtions och västerländska beteendemönster är upphovet till miljöproblemen. Vi överkonsumerar bland annat för att vi har pengar men också pga brist på egen tid. Vi hinner inte med våra barn, våra hobbys eller reflektera över vår tillvaro.. Samhället behöver svalkas ned för att hålla i längden. Vi kan inte rusa fram och sträva efter ökad ekonomisk tillväxt i all framtid. Vi måste satsa på andra värden som inte bara bygger på produktion, konsumtion och ökad ekonomisk tillväxt. Psykologerna har sedan lång tid tillbaka konstaterat att människors lycka inte är avhängigt på materiell rikedom.

  Här har politikerna något att tänka på….

 4. Senildemokrat

  Kommunalrådet Lennart Holmlund ondgör sig på att kvinnor med låga löner skall få vårdnadsbidrag.
  Han anser att detta bidrag till lågavlönade skall bort! Alltså inga bidrag till de ekonomiskt svaga!!

  Har inte herr kommunalrådet upptäckt att väldigt många kvinnor inom bl.a. vården i Umeå kommun, enbart har deltidsjobb på ca 75%. Det lever ingen på! För att få mera pengar att leva på , måste många skaffa sig ytterligare ett deltidsjobb!

  Det är ju klart att dessa som tvingas ha ett deltidsjobb med deltidslön får lägre pensioner.

  Du som politiker bör vara den förste att se till att dessa 75%- tjänster ersätts med heltidsjobb med heltidslön. Du ser bara på principfrågan : ”inga bidrag till de behövande”. Tänk i stället på den enskilda människan– hon säger nog inte nej till ekonomisk hjälp när nöden står för dörren.

 5. Räknenisse ?

  L.H du säger att regeringen räknat fel igen! Har DU räknat rätt? Eller vill du bara klanka på motståndarpartier som vanligt?

  En familj av 60 familjer har sökt bidrag. Det var inte många. Regeringen räknade tydligen med fler som skulle behöva hjälp!, d.v.s 1 familj av 7 familjer!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.