Skyll inte allt på finanskrisen Reinfeldt

Av , , 3 kommentarer 0

Vi får allt oftare höra att allt som händer i kommunernas ekonomi beror på finanskrisen. Men det är inte sant för de som har underskott i år beror inte på det, utan det kommer mera. Karolinska och Huddinge har ett under skott på 810 miljoner för i år och nästa, varav 260 ligger på detta år. Effekterna blir att landstinget måste skära när det i kristider har behövts mera pengar till sjukvård.

Vi får liknande rapporter från många kommuner och landsting, ja nästan från de flesta. Det blir stora nedskärningar och mycket folk som får gå från jobbet och det spär på arbetslösheten och socialbidragen ökar, skatteintäkterna minskar än mer och den onda cirkeln rullar på.

Orsaken är att regeringen har valt att sänka skatterna för de som har det bäst och har arbete så pass mycket att man inte har haft råd att kompensera kommunerna. Inte ens för de kostnadsökningarna man har.

Jag förstår inte de människor som tror att den här regeringen duger till att klara av jobbfrågan bättre än socialdemokraterna. Det här är bara början på effekterna av en klassisk högerpolitik som urholkar skatteintäkterna och ordningen i ekonomin. I förlängningen kommer det att medföra att regeringen troligen kommer med ytterligare förslag på nedskärningar i välfärden.

Vi är många som minns vad som hände förra gången då de borgliga hade regeringsmakten. Det tog många år att städa upp efter dem och det var tur att centern hade modet att delta i arbetet med att få ordning på statskassan, vilket jag däremot är övertygad om det modet saknas hos nuvarande centerledning som hamnat till höger om högern. Det gamla folkrörelsepartiet centern är redan döda och begravna.

* Bra Storbritannien
Nu vet vi att Brown kommer att ta hem sina trupper från Irak och kriget där. Men jag fattar inte hur Tony Blair kunde gå med på Bushs aktioner och att han stödde kriget där, samt skickade dit trupper. Det blev nog detta som blev början till hans fall som Labourledare, vilket var synd för han hade gjort mycket positivt för sina landsmän.

Det finns väl ingen som idag kan säga att Irakkriget varit lyckat och har dessutom kostad mycket pengar framförallt för USA. Pengar som inte har funnits i deras statskassa och de är också ett land som sänkt skatterna mycket samt att deras underskott har haft stor betydelse för kraschen i världsekonomin.

3 kommentarer

Fyra regionala fegisar? och elpriset

Av , , 1 kommentar 0

Igår var det tänkt att riksdagen skulle rösta om att lägga ner flygplatserna i Skellefteå och Storuman. Staten ska sälja ut dem då de inte är lönsamma men de har bidragit till att Arlanda är lönsamt. Staten tycks tro att lönsamhet går att nå på Arlanda genom att planen bara startar och landar där. Vi har även i Umeå deltagit i finansieringen av Umeå City Airports utbyggnad något som inte kommunerna i Stockholm bidragit med.

De fyra borgliga ledamöterna från länet kommer med all säkerhet att rösta med regeringen och därmed anse att det inte är statens ansvar. Nästa steg blir väl att sälja ut eller ge bort de statliga vägarna som inte klarar den samhällsekonomiska kalkylen och övervältra även de kostnaderna. Orsaken är säkert att det kostar att sänka skatterna för de som har det bäst.

* Elpriset
Priset på el har sjunkit kraftig den senaste tiden, i stort sett halverats. Orsaken till detta är att priset på olja har fallit med 75 % och priset på kol har följt med. Den ekonomiska krisen har gjort att oljekartellerna inte kunnat ta ut lika höga priser och alternativen inom elsidan, inte minst vindkraften har blommat ut liksom alternativa bränslen för bilar.

Nu sänks priserna då färre vill betala de höga priserna och elen kommer att köras med fossila bränslen istället och det påverkar klimatet i negativ riktning. Kanske finns det en taktik att man vill slå ut de som sysslar med förnyelsebar energi.

* Lägre priser även i Umeå
Umeå äger vattenkraft och de höga priserna har gjort att kommunen fått in extremt mycket pengar i kommunkassan som går till välfärdspolitik och att betala av på tidigare pensionskostnader. Högeralliansen hade i sin budget räknat med att sänka skatten genom att öka intäkterna från elen.

Vilken tur att deras förslag inte vann gehör för med de minskade skatteintäkterna som uteblir när folk blir arbetslösa, ramlar ur a-kassan, sjukkassan och mindre betalt för elen hade gjort att vi då hade tvingats skära i skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och snöröjningen samt allt annat. Nu kanske vi slipper det, även om vi inte kan säga det ännu, då vi inte sett alla negativa effekter av den borgliga politiken.

1 kommentar

Volvo i Sverige

Av , , 1 kommentar 0

Igår besökte vi Volvo i Göteborg för att få en bild över framtiden. Vi hade förvisso bilden relativt klar för oss redan i förväg om att det är mycket stora problem på grund av den globala ekonomiska krisen. Händer inget som gör att försäljningen börjar ta fart finns det självklart risk för uppsägningar runt om i världen.

Som jag tidigare har sagt har de svårt att acceptera att ett av förslaget som låg till grund för investeringsbeslutet, nämligen transportstödet, och att stödområdesgränsen lades utanför grindarna.

När det gäller den framtida montering så ser förhållandena olika ut i olika länder inom EU. Staten i Gent subventionerar när man tvingas dra ner på produktion och köra korttidsvecka, ett system som inte finns i vårt land, vilket självklart är eller kan bli en nackdel för Umeå. Det gör att det kanske blir lättare att lägga volymökningarna där dessa regler finns.

Kollektivavtal kan självklart ha haft olika prioriteringar men inom EU borde det finnas en harmoni om vad staterna kan göra. Det är inte konkurrensneutralt inom EU när staten t.ex. i Gent fattar beslut som gör att företagen lägger produktionen där medan man i Sverige ’SKYLLER’ på EU när man skär i transportstödet. Självklart ser Volvo hur mycket positivare man är i Belgien till bilindustrin än i Sverige.

Nu vill man behålla personalen och kunna vidareutbilda den varslade personalen i väntan på den kommande uppgången. Jag hoppas att staten tar den utsträckta handen för den ser vid anblicken ut att vara helt kostnadsneutral för företaget.

I dessa tider så visst funderar man över om de system som vi har fungerar när det blir så extrema situationer som just nu. Volvo är, precis som vi, rädda över hur det kommer att se ut i början på nästa år med världsekonomin. Och är Sveriges största privata företag med flest anställda oroliga så har vi alla anledning till detta.

Idag ska vi i Kvarkerådet ha en konferens med många experter om vindkraft, en energikälla som fick ett helt annat genomslag än man först kunde tro och som kommer att producera mera el än vad som var tänkt. Men det är fortfarande för mycket krångel och byråkrati när det ska byggas.

I Sverige pågår en förändring men tyvärr gör man det till en fråga för miljöbalken och inte Plan- och bygglagen där markanvändningen självklart är det som ska styra processen.

Volvo hade tänkt göra Tuvefabriken till den första koldioxidfria i världen men en enstaka fågel gjorde detta omöjligt, utan här är det bättre med koldioxidutsläpp än renare luft för en enstaka fågels påverkan. Vad påverkar världen mest i ett bostads- och industriområde och vem tar ansvar för de ökade utsläppen? Problemen känns väl igen när det gäller Botniabanan.

1 kommentar

Ge Borg en mattekurs

Av , , 1 kommentar 0

Det är länge sedan en regering har gjort så katastrofala felbedömningar som den nuvarande högerregeringen. Tillväxten skrivs ner till minus 0,8 %. Budgetunderskottet skenar i väg till 45 miljarder 2009 och till 37 år 2010. Skatteintäkterna minskar med 63 respektive 91 miljarder och arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar.

Jag är helt övertygad om att de skattesänkningar som har man gjort för dem som har det bäst, de minskade arbetsgivaravgifterna samt skattesänkningar för dem som jobbat är fel sorts politik. Den politik högerregeringen för är ju dessutom samma som Bush har prövat i USA.

Tänk om skattesänkningspengarna använts för att ge nya jobb på klimatsmarta lösningar, järnvägar och annan infrastruktursatsningar. Vad bra vi skulle ha rustats för framtiden.

Jag tycker det är bra att SKL:s ordförande, moderaten Knape, säger ifrån till regeringen att man är inne på helt fel väg som inte kompenserar kommunerna. Nu är det i princip helt klart att många kommuner kommer att tvingas säga upp folk.

Alliansen i Umeå har lika fel när det gäller skattesänkningar. Det finns inget ekonomiskt utrymme för detta i Umeå kommun. Redan nu vet vi att intäkterna för vattenkraften kommer att minska mycket då elpriset sjunker. Orsaken till detta är nog framförallt att oljan sjunker och elpriset brukar följa oljepriset. Skattesänkningar som genomförts i Sverige men framförallt i USA bidrar inte till fler jobb eller till ökad välfärd.

Dessutom sänker USA räntan till nästan noll och vem vill då sätta in pengar så att bankerna har något att låna ut? Det är ett icke fungerade bank- och finansieringssystem som är orsaken till krisen.

Krisen har även nått idrotten då både rallyteam och formel1stall kommer att dra sig ur tävlandet. Hur svårt det blir för andra idrotter kan vi nog bara gissa men jag har bedömt det tidigare att det kommer att bli ett ganska stort tapp.

1 kommentar

Volvo och att bygga staden

Av , , 3 kommentarer 0

Idag åker jag ner till Göteborg för att tala med Volvos koncernledning om situationen. Jag skrev till Leif Johansson för ca två månader sedan och vi fick lov att komma dit och hälsa på. Vi blir mottagna av koncernledningen med Leif Johansson i spetsen, inklusive cheferna för Volvo lastvagnar.

Det som hänt de senaste två månaderna har nog inte en enda person kunnat ana men det kommer att vända, frågan är bara hur många jobb som hinner försvinna. Volvo är viktiga för Umeå och det är viktigt för oss att se på vilket sätt vi kan bidra till en fortsatt utveckling.

Jag vet sedan tidigare att Volvo är oerhört besvikna då regeringen försämrat transportstödet då andra länder kan ge stöd där man inte alls har de långa avstånden som vi har här.

* Bygg staden
Igår fick vi i planeringsutskottet träffa Carl-Johan Engström från Uppsala, som både är professor på KTH och planerare i Uppsala, och jag måste säga att det var ljuv musik för mina öron. Det var också en bekräftelse på att vi är på rätt väg genom att styra all planering mot staden och förtätningar.

Det är den planeringsmodellen som är den enda som klarar begreppen långsiktigt hållbart, att minska klimatpåverkan, att få en bättre ekonomisk utveckling, att kunskapsintensiva företag gror osv. Det ger också fler jobb av enklare natur i servicenäringen, fler etableringar, ekonomisk mångfald, mindre sjuktal, lägre arbetslöshet. Det finns helt enkelt få negativa saker överhuvudtaget.

Jag konstaterar att i Uppsala så vill länsstyrelsen att kommunen ska utvecklas och det kändes inte som det skulle vara samma stad när det gäller riksintressen. Låga hushöjder – där är höga här och så vidare. Tänk om de myndigheter som vi har att göra med hade samma syn som i Uppsala, trots att jag tror att de kulturella värdena nog har större riksintresse där än hos oss. Uppsala är ju också äldre än vad Umeå är. Den täta staden är framtidens melodi och den enda vägen om man vill ha utveckling, alternativet är sotdöden.

3 kommentarer

3 stora planer i beslutsapparaten

Av , , 1 kommentar 0

Det snöade i länet i helgen. Själv körde jag bil till Långvattnet och det var problem med föret samt att det var problem med strömmen hela natten. Jag har lite svårt att förstå dem som tror att det finns hur mycket resurser som helst att tillgå vid dessa extrema förhållanden och att kommunerna alltid har en prioritetsordning när något händer. Trots att vi har hög skatt har vi bedömt att vi inte har mera pengar till väghållningen.

Idag har vi 3 stora planer som är på väg genom beslutsapparaten. Den största är självklart kv. Laxen som ska möjliggöra för ett konstnärligt campus och en utveckling av konst- och designhögskolan samt plats för den nya arkitektutbildningen. Sedan har vi hotell på Tempotomten där Vasagatan och miljön i de kvarterna kommer att likna något och dessutom skapas ett hotell där folk som betalar själva har råd att bo. Har sett uppgifter där jag är förvånad över hur få privatgäster som finns i Umeå. På kvarteret Ran där det befintliga hotellet Clarion ligger så ska hotellet byggas ut.

Tyvärr har vi ännu inte beslutsunderlag för staden mellan broarna framme och man blir lite otålig för att vara ärlig. Nu när byggandet och därmed planarbetet avtar gäller det att speeda upp det arbetet och visst väntar man på att utredningen om kulturens lokalbehov ska fram. Det program som vi behandlade är ett bra utgångsläge.

* Kulturhuvudstad
För några veckor sedan blev vi klara för final till kulturhuvudstad och arbetet ska fördjupas. Så här i efterhand kanske man kan tycka att vissa saker glömdes bort även i den första ansökan som Baltics skulpturpark och de utställningar som görs där. Privata initiativ är viktiga liksom de sponsringar som gjorts på kulturlivet i staden. För framtiden gäller det inte bara våra kulturinstitutioner utan också hur vi bejakar utsmyckningen i stadsmiljön som företagen kan vara delaktiga i då utemiljön inte enbart är en fråga för skattebetalarna.

Jag såg att VK:s ledare direkt försökte ta död på den undersökning som tidningen publicerade i går att Umeåborna i stort sett var nöjda med skatten och att enbart runt 20 % ansåg det nödvändigt att sänka skatten. Han säger att den höga skatten är ett hinder för storstadsdrömmen. Umeå har alltid haft hög skatt och vi har faktiskt från vår sida sänkt den en gång. Man bör heller inte vara tvärsäker på att det skadar storstadsdrömmen då Umeå kommun är den stad som haft mycket bra tillväxt under lång tid.

1 kommentar

Opinionsundersökning om skatten

Av , , 1 kommentar 0

Lennart HolmlundDet blev dåligt med bloggande i helgen då det mobila bredbandet inte fick kontakt. Däremot var det vackert med snötyngda träd och gnistrande sol i Långvattnet.

* Skattesänkningar eller inte
Så kom då VK:s undersökning om folks uppfattning angående skattesänkningar en vecka efter att jag blivit uppringd men bättre sent än aldrig. Det visar sig att det finns ingen skatterevolt i Umeå och att medborgarna i stort är nöjda med skatten trots att den är så hög som 22.60.

Det har inte funnits pengar och när nu regeringens politik slår mot kommunerna kommer det att visa sig att den skattesänkningen som högeralliansen föreslog i Umeå inte har kunnat finansieras på annat sätt än genom att skära i välfärden.

Vi hade kunnat sänka skatten om vi inte visste att det har gått ut över välfärden i kommunen. Däremot har jag blivit mer och mer fundersam om inkomstutjämningen är korrekt då vi får betala mest i hela landet till den. Vi har 5 kr högre skatt än Danderyd, de har en strukturkostnad på 31 000 och en nettokostnad på 37 000 och hos oss är det 24 000 respektive 37 000. Luleå har nästan som oss. Vi måste fundera över om detta speglar verkligheten då de kan ha 5 kr lägre i skatt.

* Mer om pengar
IMF, internationella valutafonden, tror att finanskrisen kommer att fördjupas under nästa år. Och jag skulle inte bli förvånad om det stämmer då vi vet hur man misshandlat ekonomin i USA inte minst med tanke på de bonussystem man haft där med pengar som inte funnits men också hanteringen av lån av banker och därtill börsen. USA, ofta omnämnt som marknadens förlovade land, har en stor del i krisen. Kanske skulle man istället börja med en grundkurs i matte.

* Regeringens stimulans för sjukvården
Regeringen ska stimulera de landsting som klarar av att korta vårdköerna. Man ska ge till dem som redan klarar det. Vore det inte bättre att ge pengar till de som inte har pengar till att korta köerna?

* Regeringens stora affischnummer
Regeringen gjorde en stor sak med hyresgarantierna som blev ett fiasko då det endast är 14 ungdomar i hela landet som fått den via ett förstahandskontrakt. 12 kommuner har trott på iden.

* Riksgälden
Såg i en artikel att Håkan Sörman, VD på Sveriges kommuner och landsting, har anammat min ide om att offentlig sektor borde få låna av riksgälden. Ska vi ta oss ur den likviditetskris som finns i banksystemet måste det ta och hända något. I början av året ska företagen betala sina skatter och då behövs det pengar.

1 kommentar

Långvattnet

Av , , 5 kommentarer 0

Igår valde jag bort Björklöven och åkte till Långvattnet i stället. Vägen från Umeå över Gräsmyr och Hörnsjö var inte i bästa skick av allt snöande. Hastigheten fick därför vara därefter. En snöig oplogad väg inte den bästa att köra på.

Tidigare i år hade vi bra mottagning här med Telias mobila bredband men av någon anledning fungerar det nu sämre. Kanske beror det på att man graderat upp till högre hastighet gentemot förut för det ser ut så på signalerna. Men jag tycker det är dåligt om man förändrar så att mottagningen försvinner då jag tidigare provade om det fanns täckning före jag skaffade abonnemanget. Telia kan man med fog fundera över hur dom fungerar.

Däremot är det mycket vackert här med de snötyngda björkarna och alla de fåglar som sitter i våra fågelbord och njuter av solros och hampfrö. Då uthärdar man att strömmen har varit borta hela natten.

Jag är också ännu mer övertygad om att regeringen gör för lite för att få banksystemet att fungera. Många företag kommer att ha problem i januari när skatter ska betalas. Jag är helt övertygad om att det är rätt lösning på pengabristen att offentlig sektor ska få låna av riksgälden.

Regeringens politik för jobben är otillräcklig och det går inte längre att leva på det socialdemokraterna gjorde. Förra gången vi hade en högerregering (91 till 94) så var det också en ekonomisk kris och självklart så finns det ett samband mellan kriser och högerregeringar.

5 kommentarer

Vart tar jobbkrisen vägen egentligen?

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har lagt ett paket för bilindustrin som inte ser så tokigt ut men däremot funderar jag över Sven-Olof Edvinsson blogg där han nu bockar av stödet till bilindustrin. Vad jag minns nämndes inget i valrörelsen och bara för 4 månader sedan menade man att allt det goda resultat av regeringens politik.

Om nu bilstödspaketet har någon som helst betydelse när högern i USA sagt nej till ägarna av de svenska personbilstillverkarna med sitt paket. Frågan är om inte det varit lika viktigt att få bort USA-ägandet men också hur man får banksystemet att fungera så folk får låna till sina bilköp.

Jag tror fortfarande att det är finansmarknaden som är den värsta boven i mycket och här hjälper det inte ens att något görs enbart i Sverige. Tomas Östros som är en klok person bör sätta sig ner med Borg och förklara för honom att den viktigaste åtgärden han skulle kunna göra är att låta offentlig sektor låna direkt av Riksgälden. Han har ju bara fått med sig Swedbank i bankpaketet.

* Fjärrvärmens gyllne tider över
Fjärrvärmen har och är en ren samt bra energikälla i tätbebyggda områden men det är inte säkert att den har den rollen i nya områden. I framtiden kommer alla hus att byggas med krav om mycket lägre energiförbrukning som är så låg att det inte finns någon som helst ekonomi att dra in fjärrvärme.

Vilken energikälla som då ska användas kanske vi måste omvärdera då elen till stor del har varit bannlyst. El är en bra och ren källa som har mycket låga överföringsförluster. Huvudsaken är att elen framställs så att den inte bidrar till klimatpåverkan och framställs av till exempel kol eller olja eller fel sorts gas.

* Sjukvårdsköer
Regeringen ska stimulera de som kortar köerna inom sjukvården. Man gör det rakt av utan att analysera orsakerna till köerna. Det kanske är så att de som inte klarar av köerna gör det på grund av brist på pengar. Vi vet att Västerbotten inte får lika mycket i bidrag för läkarstuderandena som andra lärosäten och därmed får betala mer ur egen kassa. Den här regeringen har även inom sjukvården prioriterat de som redan har det bäst, en gammal klassisk högerpolitik.

* Folkpartiet splittrat
Jag såg att folkpartiet i Dorotea vill att man ska kommunalisera resebyråverksamheten. I andra kommuner driver man hårt att så mycket som möjligt ska sättas ut på entreprenad, även om det kan bli dyrare. Köper man tjänster är det väl beställningen man ska se över och i Dorotea är gruppledaren distriktsordförande. Det skulle inte förvåna om man drev igenom en entreprenad.

* Företagsklimatet
Tittar man på svensk näringslivs ranking brukar vi i Umeå inte ligga bra till. En undersökning som jag brukar ta med en stor nypa salt. Såg nu att lönsamheten i bolagen i Umeå är bättre än i Göteborg, Stockholm, Malmö. Jag som trodde att det är viktigt för bolagen att göra bra resultat.

* Lagar ska följas
Garaget, en restaurang på Umedalen i Umeå, har utsatts för attentat och djurrättsaktivister har enligt media tagit på sig ansvaret för detta. Jag förutsätter att Garaget följer de lagar som finns i Sverige och jag är övertygad om att respekten för de som vill ha en annan politik för djuren skulle tjäna på att använda andra metoder än våld och skadegörelser.

Bli först att kommentera

Bilar. Behovet av billig el. Byggkrisen

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag kommer hem ser jag att regeringen fattat beslut om åtgärder för fordonsindustrin, däremot kan inte jag med utgångspunkt vad jag läst säga hurra eller bu. Det ser ut att vara en kreditgaranti på 20 miljarder, lån och ett stöd till ett utvecklingsbolag. Jag kan inte se om det även ingår något för att forska fram miljövänligare lastbilar, men vi får väl studera och analysera.

I eftermiddag har jag gjort två företagsbesök och få information om läget och det är om energipolitik på Obbola Linerboard och språkförskolan på Mariehem. Jag började tidigt i morse på Sweco som visade en del intressanta uppslag och sedan träffade jag ägarna av Lumaf som sålde bostäderna till Akelius men som vill vara med och utveckla Umeå. Jag blir jätteglad varje gång det kommer lokala entreprenörer som vill bygga hyresrätt, de ska vi i alla lägen försöka se till att de kan komma fram med sina projekt.

Däremot är jag dödligt rädd för att välfärd och sysselsättning hotas om inte vår basindustri kan få energi till rimliga priser. Jag är rädd att miljöpartiet och vänsterpartiet vill föra en energipolitik där basindustrin dödas. Jag är också helt övertygad om att det behövs mera el-energi i framtiden för med byggande av energisnåla hus ger det olönsamt med fjärrvärme, vilket vi redan sett i Umeå.

Jag är också helt övertygad om att bilarna i framtiden kommer att laddas med el-energi. Den framtida elen får inte framställas med kolkraft eller för mycket biobränslen från skogen då den behövs för massa, pappers och sågindustrin

Byggjobben havererar sade jag i bloggen senast i morse. Och nu tror jag det är tid att vi från kommunens sida ska se över om vi gör en kraftansträngning på rep och underhåll som dessutom ger mycket jobb. Det har inte kostat staten en krona att ha ett stimulanspaket för privata hyresvärdar, allmännyttan och alla andra fastighetsägare. Bara momsintäkterna har varit bättre för statskassan än att betala arbetslöshetskassa och andra åtgärder

Bli först att kommentera