Framtiden

Idag har vi kommunala framtidsdagar i Västerås. Framtiden ser dock lite dyster ut just nu, främst beroende på den finansiella oron som kom som ett bombnedslag över hela världen. En av de stora orsakerna till detta härstammar från marknadens förlovade land, USA, som gav en bankkris över hela världen och där samhället har tvingas gå in och rädda det finansiella systemet.

Banksystemet är en viktig del i en marknadsekonomi men man spelade med pengar och gav stora bonusar så att systemet i stort sett kollapsade. USA är ingenting att härma efter i detta avseende, ett land med en gigantisk statsskuld och skulder som måste betalas av. Och när det är offentliga skulder ska detta betalas med skattemedel.

En viktig framtidsfråga för Sverige är att se till att den exportintensiva och energiintensiva industrin kan få el till rimliga priser. En energi som också ska vara framställd utan att öka miljöbelastningen. Jag har dock en viss oro att samarbetet med V och Mp kan ta en väg där kärnkraften avvecklas utan att målen i folkomröstningen är uppfyllda, det vill säga att den ska avvecklas när inte avvecklingen hotar tillgången på el och hotar välfärden.

Linje 2 ska uppfyllas enligt svenska folkets vilja i en folkomröstning. Jag har påtalat det tidigare och gör det igen: det allra bästa drivmedlet för bilar är el och nu kommer det med raketfart. Den här frågan är inte uppe på kommunala framtidsdagar men måste alltid vara med på dagordningen.

Däremot är det allvarligt att inte regeringen ger ett stödpaket till Sveriges kommuner så att vi kan säkra välfärden i de stora välfärdsproducenterna, nämligen Sveriges alla kommuner och landsting. Kommundagarna är viktiga mötesplatser mellan oss som välfärdsverkställare och våra ledande företrädare i partiledningen.

Dyker det upp ett bra tillfälle ska jag framföra min idé om att kommunerna borde få låna av riksgälden istället för bankerna för då skapas det en likviditet som bankerna kan låna ut till våra företag.

En kommentar

  1. Joakim Sandgren

    Vad gör ni, konkret för att gynna tillväxten i Umeå? Vad gör ni för att underlätta för småföretagare i regionen? Vad gör ni för att locka andra företag till regionen? Hur säkrar ni regionens konkurrenskraft på det nationella och internationella planet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.