Bonussystem

Av , , 3 kommentarer 0

Det har den senaste tiden förts en ständig diskussion om bonusar i näringslivet men även på den statliga sidan. Maud Olofsson har ändrat sig och vill nu att staten tar bort bonussystemet, något som jag välkomnar. Jag har inte gillat att hon tidigare blandat ihop ackordssystem som t.ex. inom byggbranschen för de kollektivanställda och liknat detta med ett bonussystem. Ett ackordssystem fastställer man ju vad som ska gälla för en producerad byggnad och byggnadsvolym. Gör gubbarna det snabbare och med mindre fel så ökar ju inkomsten, det är inte bonus Maud.

3 kommentarer

Medfinansiering & besparingar eller minskade kostnader?

Av , , Bli först att kommentera 0

Här i Umeå har vi sagt att vi är beredda att gå in med pengar för att kunna bygga bort de stora problem som finns med luftkvalitet i centrum, ett projekt som allmänt kallas vägpaketet. Man refererar till detta som medfinansiering vilket jag tycker är ett lite olyckligt ordval då man löser ett problem gemensamt.

Nuvarande regler gör även att ett gemensamt lösande av problemen skulle drabba driftbudgeten för ett enskilt år. Jag förslog redan första gången vi träffade regeringens representanter att detta måste lösas på ett sådant sätt att det kan läggas upp och avskrivas.

Men till min och andras stora glädje finns det nu en utredning som vi ska svara på. Ett förslag som i stort följer de upplägg vi funderat över. Självklart kommer vi att säga ja, men jag är också glad att våra och inte minst mina funderingar om hur man löser sådana här problem har vunnit gehör.

För oss är enda möjligheten att klara luftkvaliteten att bygga vägpaketet. Det är även en förutsättning för godsbangården och för att den ska fungera fullt ut. Vi kommer dessutom att ha nytta av vägen för framtida exploateringar.

* Besparingar eller minskade kostnader?
Det finns numera alltid rubriker i tidningarna om att kommuner och landsting måste vidta åtgärder för att klara budgeten. Så är det inom socialtjänsten, samhällsbyggnadskontoret och jag skulle tippa att det blir så inom alla områden.

De pengar kommunerna har efter finanskrisen samt att regeringen 2009 inte tillför mera resurser gör att det inte finns några andra möjligheter än att minska kostnaderna. Själv tror jag nog inte på Hellstens tankar om att inte följa balanslagen. Lagar ska följas och är det fel på lagarna ska de ändras, det är min syn.

Däremot saknar jag medias analys om varför man måste göra dessa kostnadsminskningar. De ställer alltid upp och speglar den oro som berörda känner, vilket är bra, men de ger inte en bild av orsakerna till varför pengarna inte räcker till.

All verksamhet ska ständigt gås igenom med eventuella förändringar och rationaliseringar. Men ska vi klara av lönebildningen så måste verksamheten förändras annars kommer inte pengarna att räcka till för ökade löner. Jag har heller inte hört signaler av de som faktiskt arbetar i offentlig sektor att de är beredda att avstå löneökningar eller att sänka lönerna för att behålla jobben som man gjort eller tänker göra på vissa områden inom den privata sektorn.

Många kommuner kommer också att tvingas skära i skolan då pengarna inte räcker. Men det borde vara möjligt att skapa löneutrymme åt lärarkåren och samtidigt ge eleverna den undervisning som behövs. Lösningen är att öka antalet undervisningstimmar för lärarna och då behövs inte klasstorkleken öka.

Men det är ställt utom allt tvivel att får kommunerna inte mera pengar från regeringen 2010 blir det ett fruktansvärt hårt år för välfärden ute i kommunerna.

Bli först att kommentera

Kommunernas ekonomi

Av , , 1 kommentar 0

Är hemma igen och har börjat ögna igenom tidningarna för att se om man missat något. Det är stor skillnad när man kan ha datorn med sig och det är mycket enklare att följa med om det som sker. Ibland undrar jag hur man egentligen klarade sig före datorernas tid. Det är toppen med teknikutveckling.

* Kommunernas ekonomi
Däremot verkar jag ha missat att regeringen lär ha gått ut med budskapet om att det blir inga nya pengar till kommunerna. Då kommer arbetslösheten att öka ytterligare för det är många kommuner som har det mycket tungt ekonomiskt just nu.

Det är också mycket illa om regeringen överhuvudtaget inte lyssnar på oss i kommunerna. Vi har heller inte blivit kompenserade enligt finansieringsprincipen som ska gälla (principen innebär att kommunerna ska kompenseras för fattade beslut). Ta bara förändringarna i a-kassan och sjukförsäkringen som betyder ökade kommunala kostnader.

Regeringen bör därför tänka på att ett stöd till kommunerna är den mest effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärden som finns. I annat fall blir det inskränkningar i välfärden, för äldre, för sjuka, för barn och ungdomar.

1 kommentar

Hur kommer det att gå för USA?

Av , , 2 kommentarer 0

Det finns all anledning att ställa sig den frågan, inte minst sedan jag i går läste på E24 om den amerikanska ekonomin. USA:s budgetunderskott är astronomiskt. Sverige skulle kunna ha samma underskott i 100 utan att komma upp till USA:s nivå för 2009. Underskottet är så stort som 13,1% av BNP. Frågan är när man ska börja betala av på sitt stora underskott, för någon gång måste även staten i USA göra rätt för sig.

I Sverige håller man hårt på budgetdisciplinen och det är ju bra men man har sänkt skatterna så mycket att man nu inte verkar ha några pengar att stimulera med i lågkonjunkturen.

Men det finns all anledning att vara rädd för det som sker i kapitalismens föregångsland, USA, där det alltid har varit viktigare med lägre skatter än med välfärd. Det visar sig också i de enorma klasskillnader som finns i deras samhälle.

Det är också därifrån den ekonomiska krisen som vi nu upplever hade sin start, hos människor som inte verkar kunna räkna plus och minus. Ett samhälle med stora bonus- och belöningssystem som en del i den råa kapitalismen och där många människors pensionsbesparingar nu försvunnit.

2 kommentarer

Frankrike slåss för sin fordonsindustri. Littorin igen. Rättsväsendet mot konkurs

Av , , 1 kommentar 0

* Frankrike slåss för sin fordonsindustri

Igår vi fick vi reda på att Frankrike kommer att värna sin bilindustri och Renault då man flyttar produktionen från Slovenien till ett område utanför Paris. Man har fått stöd av staten för att skydda franska jobb. Hur stödet ser ut har däremot inte framgått men det kommer helt säkert att tåla den granskning som EU-kommissionen kommer att göra.

Vi som har varit involverad för Volvo Lastvagnars räkning i att säkerställa tillverkningen i Sverige har hela tiden fått höra än den ena och än den andra orsaken till att det skulle strida mot EU:s regelverk.

Jag har hela tiden ifrågasatt dessa uppgifter och gör det nu i än högre grad. I de allra flesta länder har man stöd i ena eller andra formen. Belgien har ju ett stöd som liknar ett permiteringlönesystem och som är gynnsamt för företagen.

Jag håller på att tro att det inte bara är regeringsledamöter och politiskt tillsatta som är bromsklossar. Frågan är hur aktiva och pådrivande tjänstemännen är som bereder den här typen av ärenden åt regeringen.

Att vara aktiv i EU är själva nyckeln inte att skicka skrivelser om den svenska modellen. Det tror jag inte alls är rätt metod. Man måste dit och påverka. Regeringen bör därför ta krafttag för att säkerställa att vi har en svensk fordonsindustri i framtiden, både tunga fordon och på personbilssidan.

Regeringen måste också finna en konstruktion så att jobben blir kvar i Sverige och helst att en del jobb flyttas hit. Jobb ger skatteintäkter som i sin tur ger välfärd.

* Littorin igen

Han avsatte Bo Bylund troligen för att han var socialdemokrat, något annat har då inte framkommit. Den nye chefen handplockade sin nya ledningsgrupp utan att följa de regler som finns för tillsättande av sådana tjänster. Är det fel på reglerna ska dom självklart ändras.

* Rättsväsendet mot konkurs

Det finns statlig verksamhet som sitter i en kniptång och har stora underskott. Det är Rikspolisstyrelsen, Åklagarväsendet, Kriminalvården och domstolsverket. Dessa myndigheter beräknas sammantaget ha ett budgetunderskott på gigantiska 12 miljarder 2012.

Jag vet inte riktigt vad det beror på men det har säkert att göra med det uppräkningssystem som regeringen använder då man fryst anslagsnivåer för att kunna sänka skatten för dom som har det bäst.

Det är oroande om inte polisen kan behålla de poliser som det gavs pengar till. Domstolarna måste också kunna döma de som gör brott, samtidigt som brottslingarna ska kunna sitta inne och helst anpassas tillbaka in i samhället. Det känns oroande om inte den delen av tryggheten ska kunna finnas kvar.

1 kommentar

Statliga flygplatser

Av , , 1 kommentar 0

Regeringen har beslutat om vilka flygplatser som även i framtiden ska vara statliga, däribland Umeå. Jag har tidigare sagt att det verkar som om staten tror att Arlandas lönsamhet beror på att planen bara kan stiga och landa just där, samt att det inte beror på att flygplanen kommer från andra platser i landet och utomlands.

När nu de "olönsamma flygplatserna tas bort" blir det en automatisk överflyttning av kostnaderna till regioner eller kommuner. Det finns ett tydligt mönster i regeringens agerande att flytta kostnader till annan part (DVS. till KOMMUNER OCH LANDSTING).

Och vi vet redan vilken besvärlig situation som kommunerna och landstingen befinner sig i ekonomiskt samtidigt som flygplatserna har stor betydelse för det regionala och lokala näringslivet. Ju längre från Stockholm desto större betydelse har de.

* Flata myndigheter
Man får ständigt lära sig nya saker, ibland varje dag. Det finns t.ex. internationella regler för hur länge man får köra lastbil och hur man ska ha dygns- och veckovila. Bryter man mot dessa regler i till exempel Tyskland så får man böter och man får inte fortsätta med bilen förrän man tagit ut sin vila och innan böterna är betalda.

Så har jag inte uppfattat att vi har det i Sverige utan här fakturerar man och inte helt oväntat är det sällan pengarna kommer. Det är väl inget dåligt system att när man bryter mot dessa regler ska man inte få fortsätta förrän man har gjort rätt för sig.

* Olika kulturer
I onsdags var vi ute och gjorde en rundtur med taxi tillsammans med tre andra familjer som vi lärt känna här. När vi var på väg hemåt norr om Patong och skulle passera Kamela Beach kom vi inte längre utan vägarna var helt avstängda.

Vi fick ingen information om varför så det var bara att vända om, men idag kom det fram att en person hade blivit knivskuren där en dag tidigare. På onsdagen hade polisen inte lyckats fånga förövaren och då riktade folket sin aggression mot dem och attackerade polisbilar och polisstationen samt lite till. Vägen förbi gick därför helt enkelt inte att komma fram på. Här är det snabba polisinsatser som krävs.

1 kommentar

Skitagerande?

Av , , 1 kommentar 0

Det blir ett skitår har Littorin tidigare uttalat när det gäller arbetsmarknaden. Frågan är vad man kan kalla hans avsättning av Bo Bylund som var generaldirektör på AMS, en fråga som nu ska behandlas i konstitutionsutskottet.

Bylund blev kallad till departementet där även Littorin dök upp och fick ett färdigskrivet pressmeddelande på bordet där det stod att man var överens om att Bylund skulle få gå.

Bylund sa att du får skriva vad du vill men far inte med osanning och den delen kom inte med i det slutliga pressmeddelandet där det talades om att han fick gå.

Visst ska politiken kunna byta ut chefer, det vänder jag mig inte emot men man ska alltid ha ett skäl till förändringen och skälet måste vara att man inte klarar av jobbet.

Jag tycker det är fel om statliga chefsjobb ska tillsättas och avsättas för att en person har en viss politisk uppfattning, i Sverige har vi faktisk rätt till egen politisk uppfattning.

I Umeå har vi under vårt styre tillsatt chefer som vi vet haft en helt annan politisk uppfattning än vår egen. Vi tillsatte en gatuchef som var moderat gruppledare och nuvarande stadsdirektör hade en politisk tjänst hos Fälldin.

Huvudsaken är ju att de har kompetens för att klara av jobbet och respekt för det politiska systemet. Vi får väl se vad KU kommer fram till men KU är en tandlös organisation som sällan ger kritik mot den sittande regeringen.

1 kommentar

Arbetslöshet och a-kassan & bonusar

Av , , Bli först att kommentera 0

Det ska villigt erkännas att jag i stort sett varje dag tänker på alla som blir utan jobb och på regeringens motiv när man gjorde förändringarna i A-kassa både när det gäller regler och finansieringen.

Jag kanske uppfattas som tjatig när det gäller a-kassan, olika nivåer och utförsäkringar men jag har träffat så många som hamnat i en svår situation på grund av arbetslösheten och det är ärligt talat väldigt synd om dem.

Ta bara detta med deltidare. Jag förstår inte hur regeringen kunde tro att fler skulle få jobb och att deltiderna skulle minska om man höjde avgiften och gjorde så att deltidsarbetslösa inte får stämpla mer än 75 dagar.

I de flesta fall är det inte de anställda som krävt deltider utan arbetsgivarna. Littorin säger att förändringen innebär att de anställda ska öka trycket på arbetsgivaren vilket talar för att han inte vet hur det fungerar ute i arbetslivet. Han spolade även lagen om rätt till heltid.

Det är istället de arbetslösa som får betala en del av kalaset genom att skatterna sänkts för de som tjänar bäst.

* Bonusar
Det går heller inte att undvika att nämna något om alla bonusar då det i stort sett varje dag kommer något nytt. Hela tiden dyker det upp nya avslöjanden om denna girighet och det d-liga är att det handlar om bank, finans och försäkringssystemen där det har varit som värst.

Även om jag tillhör de som gillar prestationslöner har jag aldrig förstått vilka prestationer som utförts i detta fall mer än att man skapat luftslott. Nu får vi istället se hur pensionspengarna till stor del har försnillats. De värdestegringar som varit har varit monopol- och spekulationspengar, inget annat.

* Mona Sahlin
Jag hade inte möjlighet att följa debatten mellan Mona och Reinfeldt utan har bara läst lite av referaten men förstår det som att Mona gick till en bred attack. Det är rätt då regeringen ingenting gör utan skyller på budgetdisciplinen men om regeringen inte hade sänkt skatterna så mycket hade det funnits pengar till åtgärder. Det syns att t.o.m. Expressen börjar bli orolig över regeringens jobbpolitik vilket framkom i gårdagens ledare.

Bli först att kommentera

Monopolpengar och ökade konkurser

Av , , Bli först att kommentera 0

Britt-Marie Lövgren (Fp) säger att man spelar med monopolpengar i SEKAB. Jag tycker hon har fel. Däremot skulle samma vokabulär kunna användas för regeringen i dess hantering av statens budget. De om någon använder monopolpengar då man sänker skatter med pengar som inte finns utan som istället måste lånas till, samt man har inte resurser för att bekämpa arbetslösheten.

* Konkurserna
Konkurserna har ökat markant den senaste tiden och redan efter halva året kommer kostnaderna för lönegarantin att ha förbrukats (för det som skulle räcka hela året). Ytterligare ett feltänk med andra ord hos finansministern och högerregeringen. De trodde att man kunde leva på effekterna av den socialdemokratiska politiken hur länge som helst.

* Fri media
Det tål att upprepas med jämna mellanrum att det egentligen inte finns någon fri media. Jag minns bara annonsen i VK när man sökte efter en ny chefsredaktör. Därför är det bra med den nya tekniken då allt kan och kommer att komma fram på ett helt annat sätt än tidigare. Detta då det finnas folk som ser igenom källgranskningen och de mediadrev som brukar komma med jämna mellanrum.

* Livsmedelsfusk
För ett tag sedan fick vi se hur man på en del ICA-butiker malde och märkte om köttfärs. Nu tror ju inte jag att detta var något undantag och det finns nog andra saker som det också fuskas med för att ge större profit. Jag är övertygad om att en hel del av den kyckling och de plattfiskar som vi köper är förändrade då de som är frysta har mer vatten i sig än vad som är naturligt. Detta enligt vissa nya källor.

Bli först att kommentera

Sluta med smutskastningen

Av , , 1 kommentar 0

Det pågår på många ställen, inte minst i media genom Aftonbladet, en kampanj mot Mona Sahlin och hennes roll som partiordförande. Det blandas också frisk med en del politiska frågor som självklart ska kunna diskuteras på ett brett sätt fram till kongressen.

Det är bekymmersamt att det i smutskastningen deltar folk som sitter i förtroendeställning i riksdag och partistyrelse. Jag förstår inte motiven och ibland är det för samarbetet med Miljöpartiet, att inte Vänstern bjöds in, att Ibbe utsågs till partisekreterare och så vidare.

Visst har jag kritiserat vissa saker i politiken som exempelvis energin men inte Mona som person, utan partiets ställningstaganden. Det är dags att sluta upp bakom Mona så att vi kan kasta ut regeringen Reinfeldt vid nästa val.

Han sitter säkert bara och myser då media kampanjar åt honom samtidigt om det finns fariséer i det egna partiet.

* Grattis Skellefteå
Vill gratulera Skellefteå som gick till semifinal igår efter att ha slagit Linköping. Ärligt talat trodde jag inte när säsongen började att laget skulle räcka så långt.

Ikväll hoppas jag dessutom på en Umeåvinnare i Mästarnas mästare. Vem det blir är svårt att sia om men grattis till den det är.

* Avhopp i KD
Nina Ekelund hoppar av KD:s partistyrelse igen, står det att läsa via nätet. Jag är inte förvånad att sådant sker för jag tror att partiernas identitet håller på att försvinna i det ständiga kompromissandet som jag skrev om i gårdagens blogg. Det hotar flerpartisystemet.

* Sverige i fritt fall
Nordea tror att arbetslösheten kan vara uppe i 9 % i slutet av nästa år. Jag tror nästan att de får rätt då inget (i alla fall mycket litet) görs för att bromsa upp arbetslösheten.

Det hade varit värdefullt att ha de drygt 80 miljarderna som man sänkt skatterna för de som har det bäst.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors varnar också för att kreditvärderingen i kommunerna kan hotas om inte staten gör något då arbetsmarknaden gör att skatteintäkterna blir mindre och utgifterna högre.

Sjunker kreditvärderingen för kommunerna så ökar även räntorna för kommunerna och det blir ännu mindre pengar till driften. Låt istället kommunerna låna av riksgälden.

1 kommentar