Även en professor kan vara ute på hal is

 

Även en professor kan vara ute på villovägar. Annat känner jag inte när jag läste dagens reportage i VK där professor Dieter Muller på kulturgeografen tycker att man ska kunna vara skriven i två kommuner.
 
Hans motiv är att folk bor mer och mer i fritidshusen och i Robertfors bor man 78 dygn per år där i snitt, han tycker det är fel att kommunen inte får skatteintäkter från sommarstugeägarna.
 
Då vet han inte vad han pratar om då fastighetsskatten tillfaller den kommun där fritidshuset står.
 
Han tycker vidare att man borde få skriva sig i fler kommuner och att det ger mer skatteintäkter till kommunen och ger också möjlighet att få rösta och delta i beslutsfattandet och dessutom ska man få välja hur mycket skatt man ska betala i respektive kommun.
 
Ni hör väl
 
Vilken märklig demokratisk syn att gå ifrån systemet med en person och en röst. Att få välja i flera kommuner och även landsting och till riksdagsvalet är i alla fall för mig helt otänkbart.
 
Kommunerna mister skatteintäkter säger han men det blir ju enligt hans förslag också kommuner som tappar pengar. Skatt är ju till för att den kommun man bor i ska kunna leverera den välfärdspolitik som man kan behöva under vissa tider av livet och en fördelning mellan generationer.
 
Sedan verkar han inte känna till att det finns inkomst och utjämningssystem mellan kommunerna som utjämnar skillnaderna och att vara skriven i flera kommuner och få det att fungera går nog inte för det är tillräckligt krångligt som det är.
 
Det finns många som har stugor i flera kommuner och skulle då kunna utöva rösträtten i flera kommuner. Det kan väl inte vara förenligt med en person en röst
Hans förslag innebär ju också att det kan vara olika landsting om man är skriven i fler kommuner liksom valkretsar till riksdagen.
 
Avslutningsvis så anser han att man ska få välja hur mycket skatt man får betala i respektive kommun.
 
Som ni ser är det ett mycket märkligt synsätt för barnen går i skola hela året och vi vet alla att den befolkning vi har den 1 november är den vi kan räkna skatteintäkterna på och planera verksamheten utifrån. Det kunde bli så att en person är skriven i en lågskattekommun medan en annan kommun får stå för välfärdstjänsterna där man bor större delen av året om Muller får som han vill.
 
Tala om att vara ute och cykla utan att ha tänkt på helheten vad skatten går till i stället för att en kommun som inte har några kostnader inte får några intäkter Sist men inte minst så när det gäller byggande som påverkar sommarstugeägaren så har man rätt att göra sin röst i när dett gäller byggplaner som påverkar honom eller henne
 
Svensk lagstiftning är rätt som säger att man ska vara skriven där man stadigvarande bor och flyttar man ska man också byta mantalskrivningort. Det är många som är borta mer från hemmet i jobb än de som åker till sommarstugan  längre tider

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.