Enda sättet att ge alla en bra välfärd är genom skatt efter bärkraft

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Välfärd kan enbart finansieras via skatter. I USA har man världens dyraste sjukvård och den omfattar långt ifrån alla utan i stort sett 48 miljoner saknar sjukvård. Obama vill införa ett system med en sjukvårdsreform som omfattar alla men det möter motstånd kanske till och med i de egna leden om han måste höja vissa skatter för att klara av detta.
 
Det är självklart för mig att ska det finnas en sjukvård så ska den också betalas via skatt och den måste belasta företag och medborgare. Amerikanerna kan inte fortsätt på den inslagna vägen att bara öka underskotten och sedan tro att någon annan ska betala detta.
 
 
De som är oroliga om införandet hänvisar till att det är omöjligt just under en lågkonjunktur att höja skatterna och det skulle bromsa tillväxten. Det är nog snarare så att om folk är friska och kan jobba då finns det bättre möjligheter att få fart på ekonomin för på något sätt ska ju folk tillbaka.
 
Jag tycker också det visat sig att det privata systemet som man har i USA är mycket dyrare och ger inte vård till alla. Det finns många människor och familjer som får mista allt de har då de inte har råd att betala de sjukhusräkningar man fått vid besök.
 
Jag tycker mig se att vi även i Sverige är så smått på väg bort från en sjukvård lika för alla och gemensamt finansierad av alla. Det kommer fler och flera försäkringar som ska garantera vård snabbare och bättre enligt marknadsföringen och ju fler och fler som går genvägar då minskar lusten att finansiera sjukvården via skatt.
 
Det är av den orsaken regeringen inte tillför mera pengar både till kommuner och landsting för att de vill slå sönder den svenska gemensamt finansierade sjukvården och välfärden där det är behovet av vård och omsorg som ska styra och inte plånbokens storlek. Hoppas Obama har kraft och ork att förändra det amerikanska sjukvårdssystemet och skapa en sjukvårdsreform som kommer alla till del
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Övervakningskameror ett nödvändigt ont

Av , , 2 kommentarer 4

 

Vk har haft en omröstning om vad folk tycker om övervakningskameror på torg. Nu är ju jag lite tveksam om detta med omröstningar på nätet men denna hade när jag läste den 1300 personer röstat. Man kan väl säga att runt 90 % hade en positiv attityd.
 
Så här sa läsarna. Det bör inte få utföras sa 9 %. Det kan vara bra mot skadegörelse sa 11 %. Det har blivit nödvändigt tyckte 24 % och hela 56 % sa att det var jättebra. Tiderna förändras och det är inte så länge sedan jag i stort sett var ensam som ville att vi skulle ha en positiv attityd till kameror även om det inte känns bra.
 
Det är inget önskvärt men vi har sett att till exempel på skolor så har skadegörelsen minskat och det är också därför som vi hade en positiv hållning när bostaden sökte tillstånd på torget på Ersboda.
 
Att folk har blivit så sabotagebenägna att man måste sätta upp kameror känns konstigt och det gäller väl för skolan och föräldrarna att lära barnen vad som är rätt och fel och likadant att de som utför klotter och annan skadegörelse att de får stå ansvar för sina handlingar. Varför ska alla andra betala dessa kostnader som orsakas på grund av skadegörelse för de ska saneras och det kostar pengar. Övervakningskameror har blivit ett nödvändigt ont
2 kommentarer

Miljöansvaret har alla

Av , , 1 kommentar 3

 

Ansvaret för miljön ligger på alla
 
Ta ansvar för miljön och begränsa utsläppen av växthusgaser. När de rika länderna enats om ett mål för detta och det är ett mål för hur mycket temperaturen ska få höjas fram till 2050. Nu har man satt ett tak för detta på två grader.
 
För att klara detta så ska utsläppen från vad som kallas växthusgaserna minska med 80 % för de rika länderna och 50 % för hela världen. Om man sedan lyckas få med alla länder på detta får vi väl se för i de asiatiska länderna är trots allt utsläppen räknat på personnivå flera hundra gånger lägre än tillexempel i USA som släpper ut mest per person.
 
Vissa som t.ex. vissa miljögrupper tycker det är alldeles för lite, men det var väl väntat. Visst kommer det att behövas både ny kunskap och förändrade beteenden hos oss människor och inte minst nya sätt att ordna transporter för de är en stor källa när det gäller växthusgaser.
 
Går vi ner på beteendet på personnivå så finns det självklart mycket man kan göra själv så fort som möjligt. När man ser hur dåligt många kör så skulle bra körning ge mycket mindre utsläpp och det kanske skulle vara lika viktigt med krav på ekodriveing i stället för många andra krav som läggs på oss.
Det går att åka kollektivt för många och det går att gå eller cykla till jobbet eller när man har ärenden att uträtta och det går att ställa krav på fordonstillverkarna.
 
Sist men inte minst och trots den ekonomiska situationen i världen så borde i alla fall vi i Sverige använda läget både till olika utbildningar och till investeringar i ny och bättre teknik som bidrar till att utsläppen ökar men Reinfeldt pratar sig varm för att något måste göras åt klimatet, men det sitter bara i mun och inte i handling.
 
Hoppas också att det är rätt spår att minska och att man vet vad som är naturliga variationen i temperaturen under en mycket längre cykel än några hundra år
 
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Går problemen med cykelparkering att lösa ?

Av , , 2 kommentarer 4

 

Umeå är en riktig cykelstad det syns och de vet de flesta. Det är självklart bra både för hälsan och för miljön att så många som möjligt cyklat eller går till jobbet eller när man ska uträtta sina ärenden.
 
Vi har bra cykelvägar men många cyklister har lite dåligt trafikvett och har svårt att kunna de regler som finns.
 
Ett annat och ganska stort problem är parkeringar för cyklar och uppfinnesrikendomen är ganska begränsad för att lösa detta problem. I de centrala delarna av staden är det lite kaotiskt med cykelparkeringar.
 
Vi har inga parkeringshus för cyklar men det borde finnas nya sätt att lösa problemen. När vi går på lokal eller till och med och käkar händer det inte alltför sällan att vi lämnar in våra kläder och betalar en avgift för detta. Det borde finnas affärsidéer att ordna inlämningsställen för cyklar i centrala stan och kanske även på större arbetsplatser och betala några kronor för att ha cykeln i säkert förvar och därmed riskera att den är borta när du ska hämta den
 
Lämpliga sponsorer för en sådan åtgärd borde vara försäkringsbolagen om de nu inte skiter i detta då de bara höjer premierna för försäkringen .
Vi betalar ju ganska stora pengar för att ställa bilarna någon eller några timmar och det borde gå att lösa med en avgift även för cyklar och det skulle ge ett betydligt snyggare och trevligare centrum och trevligare runt många arbetsplatser.
2 kommentarer

Det går att få fart på ekonomin om man vill. Berättigad kritik mot regeringen från moderat

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Kina världens räddning?
 
Det går att med stimulanser få fart på ekonomin och tillväxten. Tillväst är viktigt om vi ska klara jobben och välfärden och betalar sig bra. Kina ger världen hopp då deras tillväxt varit 7,9 % andra kvartalet jämfört med fjolåret och efter ett ”tapp” till 6,1 % första kvartalet.
 
Kina satte in ett enormt krispaket när den globala krisen startade med att lägga in 5000 miljarder, femtusen miljarder kronor för att motverka krisens verkningar. Visst har det gett effekt och visar att det går med stimulanser att få fart på ekonomin i stället för att sänka skatter för de som har det bäst ställt.
 
Ytterligare siffror visar på att det är inom landet de fått fart då exporten är 21 % lägre vilket motsvarar en BNP på knappt 3 % och trots detta så var tillväxten så hög. En av insatserna har varit att öka investeringarna i infrastruktur juni i fjol till juni i år med 35 % och de kommer att öka ännu mer.
 
Kineserna har också fått det mycket bättre eftersom reallönerna ökat med 8,1 % i hela landet och utvecklingen som vanligt mycket bättre i städerna där reallönen stigit med ofantliga 11 %
 
Nu är inte jag den största anhängaren av det totalitära styret som en kommunistregim för men samtidigt upplever man en fri marknad där när man besöker landet.
 
Det visar i alla fall på att det går att stimulera tillväxten i ett land där globala marknadsekonomiska kriser slår till och mer eller mindre raserar välfärden i många länder. Sverige har ju valt en metod att svälta sig ur krisen vilket måste vara fel väg och dessutom blir det värre i Sverige då välfärden får sig en knäck då kommuner och landsting tvingas skära i verksamheten på grund av högeralliansens politik
 
 
En regering utan industripolitik
I dag ska jag hålla med en moderat nämligen Ulf Parde det han skriver i dagens VF om regeringen som saknar en industripolitik och ansvaret lägger han främst på de egna moderaterna och Maud Olofsson. Det är på tiden att de egna börjar ta bladet från munnen och inte bara hålla med i allt dumt som kommer från regeringen

Ungdomsarbetslösheten skenar

Av , , 1 kommentar 0

 

Fler och fler ungdomar står utan jobb eller utbildning och ungdomsarbetslösheten förväntas öka ytterligare. I Västerbotten är det 3038 ungdomar so m är öppet arbetslösa i den senaste mätningen som publicerats och det är en fördubbling på ett år.
 
Centerpartiet har de senaste veckorna varit ute och angripit den svenska modellen som orsaken och det är angrepp på kollektivavtalen och på lagstiftningen. Den svenska modellen är det däremot många andra länder som vill ha som förebild för i de länderna har man oftast en lagstiftning i botten.
 
Inte oväntat så får centern då stöd av svenskt näringsliv och deras chefsekonom Stefan Fölster där även han angriper kollektivavtalen och Las där han säger att det är LAS och de höga ingångslönerna som är boven men också brister i yrkesutbildningen.
 
Det sista kan man kanske hålla med om då man måste ifrågasätta om det är rätt dimensionering till vissa linjer på gymnasiet och om inte kommunerna måste begränsa vissa linjer då det inte kommer att finnas jobb åt alla som går där. Detta med det egna valet kan vara känsligt men att välja arbetslöshet är ett dåligt val och våra vägledare på skolorna måste nog bli duktigare på att råda våra ungdomar.
 
Jag tillhör inte de som tror att Las är boven utan man glömmer bort att Las har tillkommit för att skydda den äldre arbetskraften då företagen tidigare i stort set kastade ut anställda som började närma sig 50 års ålder och som hade fått skavanker i sin hälsa på grund av jobbet. Att skrota Las skulle omedelbart göra att den äldre arbetskraften kastas ut. Se i stället till att man satsar på utbildning nu under lågkonjunkturen så man har rätt utbildning och kompetens när det svänger men regeringen gör ingenting åt problemen på arbetsmarknaden
1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Enkelrum med järngardiner lämplig bostad

Av , , 2 kommentarer 3

 

Enkelrum med järngardiner är det husrum som är lämpligt för de som utövar terrorism. I natt brann Umeå Jaktskytteklubbs klubbsuga ner till grunden enligt VK, s nättidning. Branden var troligen anlagd och på skylten till klubbstugan hade djurens befrielsefront sprayat sina initialer. Sprayningen och branden är tidsmässigt sammanlänkade.
 
Tidigare i höst har djurens befrielsefront också enlig VK tagit på sig ansvaret för skadegörelsen mot restaurang Garaget på Umedalen.  Ägaren till restaurangen hade även utsatts för hot mot sig och sin familj och han slutade därför med sin rörelse.
 
Det sätt som organisationen jobbar måste klassas som terrorism för något annat kan inte de åtgärder som riktades mot ägaren av Garaget och ligger organisationen bakom mordbranden mot jaktskytteklubbens klubbhus r det samma sak där. Den här typen av attentat måste ha hög prioritet hos polisen så att de skyldiga kan ställas till svars inför domstol. Både att ha klubbhus och driva restaurang är tillåtet enligt svensk lagstiftning
2 kommentarer
Etiketter: ,

Det finns folk som har flera skruvar lösa.

Av , , 2 kommentarer 4

Ja annat kan man inte  säga när man läser dagens VK om katterna som stulits från Tavelsjö och lämnats i stan. Hur människor är funkade som beter sig på detta sätt är för mig helt obegripligt. Det måste vara något fel någonstans för det är minst sagt ett sjukt beteende.

Någon eller några borde väl ha sett det som hännt och anmäla människorna i fråga. Det går ju att ringa till polisen och vara annonym.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Hur kunde det hända det som hände i Uppsala?

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Det som hände i Uppsala hur kan det hända. Det finns många frågetecken sedan polisen grep en man som i många många år ha spärrat in sin hustru och sina barn. Fallet uppdagades av att kvinna blivit utsatt för misshandel och mannen häktades för kvinnofridskränkning. Då uppdagades att hon varit utsatt för våld och tortyr, liksom barnen i 20 till 25 år.
 
Barnen två pojkar och två flickor har inte gått i skola i Sverige och är nu mellan 16 och 22 år. Fadern har sagt att barnen gått i skola i deras hemland och enbart vistats i Sverige på sommaren, men om det stämmer är väl ingen som ännu vet.
 
Det som hänt är ju rena barbariet och ännu är det mycket som är outrett. De senaste dagarna har det dessutom kommit fram att åldern på mannen troligen inte stämmer och han har dessutom 3 identiteter. Han har således lyckats blir Svensk medborgare med hela familjen trots att man inte vet vem han är. Svenska myndigheter har väl lite att fundera över hur man har skött ärendet
 
Detta talar för att man måste vara noga innan man ger medborgarskap och visst kan man fundera över orsaken om flykten från Irak som familjen kommer ifrån enligt Sveriges radio. Vi får väl hoppas att frun som numera begärt skilsmässa kan tala om sanningen och dessutom får man väl fundera över säkerheten för resten av familjen med risk för hedersrelaterat våld.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Privatiseringar ger högre kostnader

Av , , 3 kommentarer 3

 

Nu ska bilprovningen privatiseras. Det har man även gjort i Finland och det är de som besiktar bilarna som får stå kalaset. I Finland blev det ungefär dubbelt så dyrt gentemot tidigare. Det kommer det med all säkerhet bli även i Sverige.
 
Apoteken ska också bli privata och även där kommer vi att få se att priserna skjuter i höjden på samma sätt som i andra länder där de är privata. Det är de sjuka och landstingen som får betala då det blir dyrare
3 kommentarer
Etiketter: ,