Vi måste se till att Umeå växer snabbare

Umeå har växt i jämn takt sedan 50-talet och kommunen har ett mål om 200 000 invånare år 2050, men inte alla tycks vilja detta.

Vi noterar hur andra regioner fortsätter att växa och frågan borde snarare vara hur vi i Umeå kan snabba upp vår takt, oavsett vilka mål vi har.

Stockholmsregionen beräknas öka med 400 000 invånare fram till 2030 vilket skulle kunna omsättas i våra siffror fram till 2050. Detta om något visar att Umeåregionen måste få till en snabbare tillväxt annars kommer vi att halka efter och redan inför detta val vet vi att Stockholm får fler mandat i riksdagen.

De allra flesta är numera överens, förutom några få som lever i nostalgins värd, att tillväxt och byggande av städer är framtidens sätt att bygga mer hållbara städer. Täta städer är den möjlighet som finns när det gäller att klara klimatmålen och bygga på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi skulle alla behöva hjälpas åt för att öka tillväxttakten och skapa nya, bättre och fler jobb. Utbudet över hela linjen blir då starkare. Samtidigt får sjukvården och infrastrukturen i dess helt bättre underlag och kvalitéerna ökar och därmed attraktionskraften.

Vi har alla ansvaret att se till att inte Umeå blir en stad som börjar backa och vi kan inte tillåta att all befolkningstillväxt ska ske runt Stockholm och till viss del Malmö och Göteborgsregionen. Jag hoppas verkligen att mina kollegor i de mindre kommunerna i norr inser att Umeå är den motor som behövs för att regionen ska överleva.

Umeå konkurerar inte med de små kommunerna, utan är snarare en förutsättning för att de små kommunerna ska finnas kvar. Inställningen borde snarare vara hur bra det skulle varit för turismen i Västerbottens fjällvärd om närområdet Umeå hade varit dubbelt så stort.

 

25 kommentarer

 1. Kenneth Bodin

  Jag tror att alla är överens om att universitetet är en central del i Umeås tillväxtmotor. Därför behövs också ett ordentligt tag i Uminova-områdets utveckling. Någon måste bli ansvarig för fortsatt planering av området och det måste byggas fler attraktiva företagslokaler, mötesplatser och infrastruktur (lunchställen, kiosk m.m.) å det allra snaraste! Öka tempot i att attrahera nyetableringar och stödja avknoppningar, och se till att de företag som växer ur inkubatorerna har möjlighet att stanna kvar inom området!

 2. Smith

  Om Umeå ska ha en chans att växa måste man börja med att göra stan attraktiv att bo i. Till det hör allt från att stan ska vara vacker att se på till att det finns arbeten. Som skatteläget är i denna stad är det varken lätt för företagare eller arbetare.

  Se till att göra Umeå attraktivt för företagen och att sänka skatten så folk har råd att arbeta. Umeå har nu höga skatter och löjligt höga boendekostnader. Det finns inte mycket kvar att leva på. Det är inte lockande att stanna kvar i en stad som ser ut som en lekstuga, men kostar som en lyxsvit.

 3. Jonas

  Jag håller med, det gäller bara för Umeå kommun att se till så att företag och folk vill etablera / bosätta sig i Umeå. Ett problem är den stämpel Umeå fått som en kommun där alla beslut blir riktiga långbänkar.

 4. M.Karlsson

  Attraktionskraften för umeå som turist och sommarstad måste utvecklas. I dag så är Umeå på sommaren en ganska så anonym stad gällande evenemang,marknader och upplevelser.
  Utveckla Gammlia området,bygg upp ett torg med butiker,restauranger och marknadsplatser där näringsliv och kultur kan samverka.(ett norrländskt skansen,jamtli som ex). Ett upplevelse centrum bör finnas, liknande som ”Tom tits”, cosmonova i Göteborg ett centrum för inovationer. Universitetet, Umeåenrgi och i samarbete med näringslivet bygger upp detta. En lägre kommunalskatt bör också vara attraktivt för de som vill hit.

 5. M.Karlsson

  Centrumkärnan måste få en upprustning och bli attraktiv.
  Östra esplanaden bör utvecklas till ett strög med butiker,restauranger. Även västra esplanaden bör utvecklas den dagen då E4:an har byggts om. En nyare djärvare arkitektur på byggnader i symbios med det gammla måste till för att visa signaler på att Umeå vill utvecklas.
  Vi måste även bygga mycket högre byggnader för att få en bättre förtätning och fler referenspunkter i staden d.v.s en skyline.Arenan ett måste oavsett Lövens framtid.

 6. Lars Andersson

  Jag fårstår inte riktigt varför Umeå måste öka i den takt ni önskar. Och att ”halka efter”… Varför jämföra med andra? Man måste ju hitta sin egen balans. Umeå är attraktivt som det är nu tycker jag. Jag kommer själv från Skellefteå och Umeå är betydligt mer livfull stad.
  Det känns lite som ni jobbar som ett stort företag som hela tiden måste utöka för att vara världsledande. Det går ofta bra ett tag, men kvaliteten kan bli lidande i slutändan. Du vet, kvantitet istället för kvalitet…

 7. M.Karlsson

  Det handlar inte bara om byggnader och nöjen utan att skapa förutsättningar för att företag vill etablera sig i Västerbotten och att de som redan är etablerade stannar kvar.
  Där jobben finns dit flyttar folket, där man arbetar och bor vill man även ha möjlighet till mer än bara arbeta och bo.Jag vill bo kvar i Västerbotten och hoppas därför att Umeå blir en större tillväxtmotor än vad den är i dag och att mina barn stannar kvar den dagen då de skall ut i arbetslivet.

 8. TC

  Holmlund lever i sin egen fantasivärld för han verkar inte inse att Umeå kommer inte kunna växa i samma takt som stan gjort eftersom Umeå inte kommer få ytterligare ett fullstort statligt universitet placerat i just Umeå eller ett ytterligare fullstort universitetssjukhus, o inte heller något privat företag av Volvos storlek kommer att etablera sig i avlägsna Umeå med de extra transportkostnader o därmed ökade miljöpåverkan en placering här skulle innebära. Umeås tillväxt kommer oundvikligen att stanna av o sannolikt aldrig passera 150 000 invånare.

 9. TC

  Tyvärr verkar ju Holmlund aktivt motarbeta sina egna drömmar om ett växande Umeå. för att placera E4 rakt genom de östra stadsdelarna, istället för att som exempelvis Linköping o Uppsala lägga E4 långt utanför staden, bromsar ju kraftigt stadens tillväxt o attraktionskraft. Att placera äventyrsbadet o simarenan p0arkeringslöst o utan möjlighet för framtida tillbyggnationer intill Vasaplan tar ju totalt död på utvecklingsmöjligheterna i centrala Umeå. Holmlund har även medverkat till att Umeå har ett så dåligt rykte när det gäller företagsklimatet.

 10. Håkan

  Visst är det bra och positivt med visioner! samt som en del säger i inläggen att det ska satsat på universitet och det är positivt men efter att ha levt i några svenska städer b.l.a Sundsvall så måste jag säga att jämfört med den staden och mina behov är Umeå 2:a på allt. Som sport och fritidsintresserad är Umeå en liknelse med ett U-land jämfört med Sundsvall samt att handeln kommer först dit för att sedan passera Umeå. Företagsklimatet skiljer ljusår från akademikerstaden Umeå. Nytänk behövs bland Umeås makthavare för att nå igen det stora gap som finns till norrlands huvudstad Sundsvall.

 11. Daniel

  Skönt att se att det finns visioner i Umeå. Jag tror absolut att befolkningstillväxt är nyckeln till en bra ekonomisk utveckling. Umeå ”drabbas” av att kranskommunerna visar en långsam och i många fall negativ befolkningsutveckling. En kommun är sällan ensam men i Umeås fall liknar det tyvärr så. Bottniabanan kommer att öka attraktiviteten för Umeå mest av alla städer längs sträckningen.
  TC skriver att det inte kommer något nytt sjuhus eller universitet till Umeå. Jag tror att nyckeln till utveckling ligger i individen och de förutsättningar som finns i samhället.

 12. Daniel

  till: M.Karlsson
  Jag tror faktiskt att de senaste 30 åren visar dig fel på tesen att folk flyttar dit jobben finns. Folk flyttar dit de vill bo, inte omvänt som på 50-70-talet. Naturligtvis måste det finnas förutsättningar för att kunna livnära sig på en ort men boendet är viktigare än orten, i alla fall enligt de senaste årens flyttströmmar.

  Jag tycker att det är kul att jag får sitta och försvara ärkesocialdemokraten Holmlund idag. DET händer inte alla dagar haha.

  En bra vision är en bra vision oavsett vem som lyfte den först.

 13. Viktor

  Jag håller med dig Lennart att umeå behöver växa. Men ni har mycket arbete kvar för att utveckla stan. Ni behöver sänka inkomstskatten i den som är i umeå som är en av de högsta i sverige. Varför satsade ni inte på en tunnel tex? det hade varit mycket bättre miljö och det hade gått fortare. Ni måste bygga nya evenemangarenan oavsett vad löven spelar i för div. Badhuset med arenan borde byggas på hamrinsberget istället för nanna och gamla godsbanegården.

 14. Leopold

  Till Daniel

  Det finns en hel hög med forskning om migration inom kulturgeografin och den pekar på att en stor majoritet av all migration beror på jobb. Det finns andra faktorer som är viktiga också, familj, natur, stadsliv osv, dessa är dock långt ifrån lika viktiga som jobb.

 15. Lotta

  Jag vill gärna att Umeå växer…
  Men torget är redan klaustrofobiskt. Vårdcentraler, ambulans och polisen växer inte i takt med befolkningen.
  Det har hänt vid ett flertal tillfällen att människor dött därför att alla ambulanser är upptagna. Polisen är mer regel än undantag att man får vänta 45-60 minuter om man ringt.

  Dessutom är Umeå dött på sommaren helt utan Folkets Park eller fast arena. Ska Umeå växa så måste saker förbättras för att staden ska vara attraktiv.

 16. M.Karlsson

  Till Daniel. Du har till har rätt till viss del att folk bosätter sig där de vill bo men en förutsättning för detta är det ekonomiska.Om inte inlandskommunerna kan erbjuda arbete så kommer man att vara tvungen om än motvilligt att flytta dit arbete erbjuds.Om man vill bo kvar i norrland så är det bättre att umeå blir orten som tillströmningen kommer till än att alla flyttar till stockholm.

 17. Hanna

  Kära Lennart Holmlund.
  Jag är ung och snart färdigutbildad från Universitetet och verkar vara den enda i min klass på 42 stycken som faktiskt VILL vara kvar i Umeå efter examen. Det är dock inte möjligt då jobbmöjligheterna ser för dåliga ut. Till råga på detta så skulle jag få en lön som ligger flera tusen kronor under det jag kan få av att t.ex. flytta till Sundsvall. Dessutom skulle jag i Sundsvall kunna köpa ett nyproducerat hus och bo billigare än vad jag gör nu i min bostadsrätt på 65 kvm. Hur kan detta vara möjligt? Något måste var urbota fel!

  Vad skulle du Lennart göra i min situation

 18. Lennart Holmlund

  Jag håller med dig Kenneth det har stannat upp i Uminova och vi har tillsatt en grupp som jobbar med den frågan. Det är många som sagt att vi gjorde fel som sålde Uminova men vi såg det omöjligt med det delägande som var. Det hr blivit en hel del verksamhet i området som inte var tänkt som utbildning. Det kanske är dags att vi får tillåtelse att bygga lokaler i närheten för forskningsnära verksamhet inne på campus

 19. Lennart Holmlund

  Svar till Hanna (2010-04-28 06:32)
  Tyvärr kan inte kommunen göra något åt löneläget i olika företag. vi har haft en eftersläpning inom kommunen men har till stora delar rättat till detta. Det är väl marknadskrafterna som styr och tillgången på arbetskraft är bättre här än i Sundsvall. Vi försöker få företagen att inse att det är bra att lokalisera sig där dt finns välutbildad arbetskraft. Vi vet av egna undersökningar att det är många som utbildat sig här som gärna flytar tillbaka hit, främst de som börjat bilda familj

 20. Lennart Holmlund

  Svar till M.Karlsson (2010-04-27 12:12)
  Jag ser bara att det finns förslag på vad kommunen ska göra och allt sådant kostar pengar och så fort vi säger att pengarna inte räcker blir det ett d-a liv och ingen vill ta bort något. Ska kommunen göra något oavsett om det är att rusta upp i stan kostar det pengar och våra pengar är skatt. Jag har sagt det förut att jag tycker fastighetsägarna också ska vara med och betala då det är deras yttre miljö på en fastighet det gäller. Skattebetalarna betalr inte den yttre miljön utanför stadskärnan

 21. Lennart Holmlund

  Svar till Viktor (2010-04-27 17:02)
  Tack för det, men tyvärr är det fortfarande för många företag som inte inser det att det är välutbildad arbetskraft de behöver och stabil arbetskraft och det har vi i Umeå. Det finns en bild över att Norrlänningarna bara klagar, vilket vi inte gör men det smittar av sig. Hjälps vi åt att tala om fördelarna skulle fler företag lägga sin verksamhet här för det är många som vill bo kvar här bara man får jobb

 22. Lennart Holmlund

  Svar till Kenneth Bodin (2010-04-27 11:39)
  Nu har jag lärt mig så svaret kommer på rätt ställe

  Jag håller med dig Kenneth det har stannat upp i Uminova och vi har tillsatt en grupp som jobbar med den frågan. Det är många som sagt att vi gjorde fel som sålde Uminova men vi såg det omöjligt med flera delägande som det var. Det har blivit en hel del verksamhet i området som inte var tänkt som tex.utbildning. Det kanske är dags att vi får tillåtelse att bygga lokaler i närheten för forskningsnära verksamhet inne på campus

 23. Lennart Holmlund

  Svar till Smith (2010-04-27 11:42)
  Boendekostnaderna är inte högre i Umeå om man jämför ålder på fastigheterna om man inte betalt alldeles för mycket för en lägenhet eller ett hus. I Umeå bygger man lägenheter billigast i landet enlig NCC och då blir hyran i nyproduktion billigare än där man bygger dyrare. Däremot är alltid nyproduserade hus dyrare än äldre och menar du totalkostnaden är dyrare beror det på att andelen nyproducerade hus är större än i de flesta andra kommunerna

 24. Lennart Holmlund

  Svar till M.Karlsson (2010-04-27 12:31)
  Det arbetet pågår. Däremot äger inte kommunen fastigheter efter östra Esplanaden så ska det förändras är det fastighetsägarnas ansvar. Däremot tror jag riksintresset som länsstyrelsen lagt fast gör att det inte kommer att gå att göra den till det stråk du önskar.
  Du vill också bygga högre och tätare och det delar jag men som du vet finns det starka motståndskrafter, men vi ska möjliggöra det i översiktsplan. Bygga tätare gå i takt med att bygga hållbara städer och samhällen
  En attraktivaare stadskärna ligger också på fastighetsägarna och ine bara skattebetalarna

 25. Simon

  Hej Lennart,

  jag blev lite nyfiken efter att ha läst kommentarerna på artikeln på vk.se på att se hur mycket dyrare Umeås småhuspriser är i jämförelse med liknande kommuner. Jag har jämfört de 12 största kommunerna i Sverige och konstaterar att Umeå förvisso har ett snittpris(2008) på 2013 Tkr mot medelpriset för alla kommuner på 2565 Tkr. Då ska dock det konstateras att storstadskommunerna är inräknade. Umeå är dessutom dyrare än Örebro(2013), Jönköping(1909) och Norrköping(1868). Min fråga blir således, vad har ni tänkt göra något för att motverka ytterligare stigande priser?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.