Ingenting är gratis allt ska betalas över tiden

 

Jag sade det i går och jag säger det igen ingenting är gratis och det vi ska finansiera tillsammans det måste betalas med skatter. Nu ger jag lite exempel på det som har att göra med att ta ansvar för framtiden och ett hållbart samhälle.
Jag själv har tidigare varit emot skatter på bensin och drivmedel på fossila bränslen men nu är jag säker på att ju fortare vi ställer om ju bättre.
Så här ser förslaget ut
 
 • Koldioxidskatten ska höjas med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre 2011 och 20 öre 2012 i bensinskatt i konsumentled. En genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året får ökade kostnader med 29 kronor per månad första året och 49 kronor per månad andra året.
 
 • För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012.
 
Vårt besked är att nivån på koldioxidskatten, utöver den befintliga indexeringen, endast ska höjas i två steg under mandatperioden, 2011 och 2012.
 • Sänkt fordonsskatt på bussar För att dämpa effekten av den höjda koldioxidsskatten på kollektivtrafiken ska fordonsbeskattningen på bussar sänkas med 100 miljoner kronor.
 
 • Stöd till efterkonvertering. Vi föreslår att 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 avsätts till efterkonvertering av bilar så att fler kan köra miljövänligt. 5000 kr ska ges i stöd till den som konverterar sin bensinbil till en etanolbil.
 
 • Stöd till omställning av den svenska fordonsparken För att påskynda omställningen av den tunga fordonsparken föreslår vi ett tillfälligt stöd till förnyelse av tunga fordon. 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 satsas på detta.
 • Nystart för Klimatinvesteringsprogrammet Vi vill göra en nystart för Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer goda ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner avsätts till Klimp över perioden 2011-2012. Programmet ska bidra till ökad klimateffektivitet och utveckling av ny, grön teknik samt gå till de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekten.
 • Kilometerskatt för tung lastbil En kilometersskatt kan införas tidigast år 2013 och ska användas för att finansiera investeringar i infrastruktur. Vid införandet av en kilometerskatt ska hänsyn tas till skogsindustrin som saknar alternativ till transport på väg. En möjlig lösning för detta är att geografiskt differentiera skatten. Vi vill införa en skatt i nivå med vad SIKA och klimatberedningen har föreslagit – cirka en krona per kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar cirka fyra miljarder kronor i intäkter.

 • Det här ingår hur vi finansierar våra investeringar i jobb och välfärd. Det handlar om att öka rättvisan i skattesystemet – och att se till att skatterna bidrar till klimatomställningen. Fler jobb och mindre klyftor är vår politik.
 • Regeringen har tidigare ägnat all kraft åt att gnälla på att vi inte har presenterat dessa förslag. Nu ägnar man all kraft åt att gnälla på att vi har presenterat förslagen. Det är en osammanhängande oppositionspolitik – när Sverige behöver en regering som tar ansvar för landets utveckling.
 • Vi behöver använda styrmedel för att snabbare ställa om Sverige, få fram de nya gröna jobben och hjälpa bilisterna att köra mer på miljövänliga bränslen. Vi behöver också resurser för att finansiera de satsningar på jobb och utveckling i hela landet som vi vill göra. Det duger inte att fortsätta låna till skattesänkningar.
 
 • Vi vet att Sverige är ett vidsträckt land – och att många pendlar lång väg till jobbet. Höjningen av bensinskatten kompenseras därför fullt ut för dem som behöver bilen till jobbet. Vi ger också att tydligt besked att vi inte tänker göra några ytterligare höjningar av bensinskatten under nästa mandatperiod utöver dem vi nu presenterar.  

         Jag ska i en blogg senare redovisa vilka skatter centerpartiet ville ha på drivmedel 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.