Björklövens konkurs hävd

Av , , 2 kommentarer 8

Nyheten var glädjande för hockeyälskarna men har också betydelse för den kommunala ekonomin. När konkursen var ett faktum skrev vår ekonomichef ett brev att Umeå kommun skulle skriva av sin skuld om konkursen hävdes. Igår togs beslutet.

Hade konkursen inte hävts hade alla pengar varit borta för alltid. Då hade även hyresintäkterna på loger och restaurang varit borta. Ur den synpunkten resonerade ekonomichefen rätt som skrev brevet och som därmed också räddar pengar åt kommunen. Kommunen hade troligen också tappat den satsning som sker inom skolans område.

Nu får vi hoppas att det blir ett Björklöven som tar ansvar för ekonomin och skapar långsiktighet, detta så vi får ett topplag i allsvenskan till att börja med och på sikt ett elitserielag.

Samtidigt skulle det vara bra om vi fick till en ny evenemangsarena där hockey och mycket annat skulle kunna hållas. Varför inte finalen i Eurovisionsschlagern kulturåret 2014 om Sverige vinner 2013 så att den stora finalens kan hållas här. Det om är en dröm som gärna får gå i uppfyllelse.

2 kommentarer

Arbetslösheten ökar med regeringen Reinfeldt, ger mindre skatter till kommunerna

Av , , 5 kommentarer 9

 Högerrregeringen har en svar arbetsmarknads och sysselsättningspolitik det visar SCB. I april var nästan 10 % av den arbetskraften arbetslös eller närmare sagt 9,8% vilket är att 483 000 är utan egen försörjning och är i behov av en arbetslöshetskassa som är alldeles för låg eller försörjningsstöd

 
Arbetslösheten har på ett år öka från 8,3 % till 9,8 %. Inte förvånande då regeringen inte gjort mycket för att folk ska komma bort från det utanförskap som arbetslöshet är.
 
Det har blivit fler arbetslösa totalt och som andel av arbetskraften. Det är en svag sysselsättningstrend och den slår hårdare mot kvinnor än mot männen för hos dem har sysselsättningen ökat.
 
Regeringen har inte satsat på att få ner arbetslösheten och allra sämst är det för de unga. Nu vill regeringen att de ska ha lägre löner och det skulle vara märkligt om det blir en statlig lönepolitik och att inte arbetsmarknadens parter avgör lönebildningen i förhandlingar
5 kommentarer

Försvarssplittring i alliansen

Av , , Bli först att kommentera 7

Så löd en rubrik i SVT för ett litet tag sedan när Björklund föreslog mer pengar till försvaret. Moderaten Tolgfors blev förbannad på Björklund och sa att Björklund haft 8 budgetprocesser att komma med det förslaget. Tolgfors sa vidare att alliansen dömde ut de här frågorna på Folk och försvarskonferensen i vintras.

Jag tar inte ställning till sakfrågan men konstaterar att Moderaterna verkar vilja styra vad Folkpartiet ska tycka i detta. Det är väl alltid så att en regering bestående av flera partier kompromissar fram olika lösningar. Och må så hända att jag inte är en större diggare av Folkpartiet men ska vi ha ett flerpartisystem måste väl varje parti få föra fram sin politik som sedan ska kompromissas om man hamnar i regering.

I tidigare inlägg har jag kommenterat utvecklingen om att vi allt mer är på väg in i ett tvåpartisystem och att jag inte gillar det då jag anser det olyckligt ur demokratisk synpunkt.

Bli först att kommentera

Ordning i ekonomin med de rödgröna

Av , , 1 kommentar 9

1993 när Carl Bildt var statsminister var Sverige i samma sits som Grekland är idag med ett underskott på 11 % av BNP. En socialdemokratisk regering tillträdde 1994 och de började ett mödosamt städande efter den tidigare moderatregeringen.

Vid den tiden ställde Centern upp och tog ett ansvar för att få ordning på ekonomin då bland annat försvarsöverenskommelsen ingick. Städpatrullens förslag innehöll dessutom skattehöjningar samt vissa nedskärningar förutom de förslag som rörde försvaret.

Tillsammans lyckades man få ordning och reda i de offentliga finanserna och andra länder kom och besökte oss för att se hur Sverige hanterade krisen.

De överskott som arbetats upp och som fanns 2006, ca 70 miljarder, har nuvarande högerregering spenderat bort. Nu lånar dessutom regeringen till ytterligare skattesänkningar och där 1 % av de rikaste har fått lika mycket som 25 % av befolkningen i övrigt. Det är alltså samma gamla högerpolitik som vanligt men en annan retorik. I praktiken är det mest till de som har det bäst.

I kommunerna har vi haft det oerhört jobbigt de senaste åren. Den utvecklingen kommer säkert att fortsätta då behoven ökar även om det skulle underlätta betydligt med ett regeringsskifte. Med en rödgrön regering skulle kommunerna få mer pengar och bidragen värdesäkras vilket har stor betydelse. Det har inte skett med högerregeringen.

1 kommentar

Köp inte ut alkohol till ungdomar. Sven-Olov Edvinsson läs på innan du bloggar

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Vi diskuterar ständigt vad som ska göra för att minska alkoholkonsumtionen hos våra unga. Det förebyggande arbetet är en del men det behövs mera och Ylva Johansson har på Aftonbladet debatt presenterat en del förslag och innehållet är kortfattat det som finns här
 
  • En nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland unga.
  • Skärpt lagstifning mot langning.
  • Minskade införselkvoter inom EU.
  • All folkölsförsäljning ska vara tillståndspliktig.
  • Föräldrastödsprogram i fler kommuner.
  • En utvärdering av regeringens beslut att öppna för fler serveringstillstånd.
Här nedan finns några av de argument som ligger bakom att vidta åtgärder för att få ner nyttjandet bland de unga
  • Alkoholmissbruk är ett stort socialt problem. Alkoholvanor grundläggs i tidig ålder. Därför är det viktigt att se till att så få ungdomar som möjligt får tillgång till alkohol före 18-årsåldern.
  • I dag är det inte några större problem för ungdomar att få tag på alkohol. Den främsta källan är kamrater, men även föräldrar och andra vuxna förser ungdomar med alkohol.
  • Alkoholsmuggling och olaglig införsel över gränserna hänger dessutom nära samman med annan brottslighet.
  • Regeringen gör inte tillräckligt för att minska alkoholkonsumtionen bland unga. Det krävs kraftfulla åtgärder som förhindrar smuggling och langning. Dessutom behövs ett förebyggande arbete som ger föräldrar och ungdomar verktyg att själva minska sin konsumtion.

 Läs på Edvinsson.

Edvinsson tog i sin blogg upp om varför inte Ibrahim Baylan fanns med på VF,s lista över de 100 beslutsfattarna och ville gör en affär om detta.
 
Det stod faktist i tidningen varför inte han fanns med och nog borde han läsa innan han ger sig ut och misskrediterar folk.
 
Sanningen var att VF inte tog med några på listan som inte bor i ländet. så enkelt var  det Edvinsson och det fanns också ytterligare personer som de inte tagit med då de ej bodde i länet och Jonas Sjöstedt var en av dem
Bli först att kommentera

Det är fult att ljuga, ljug aldrig även om det gäller tanken på en Operaflytt

Av , , 3 kommentarer 2

 

Jag slutar faktiskt aldrig förvånas över media och hur de beskriver saker och ting. Idag skrev jag så här flytta Operan till kajområdet? flytta operan?  Två frågetecken punkt.
Du som inte kommer ihåg vad jag skrev i bloggen läs här.
 
Jag beskrev att vi fått utbyggndadskrav på runt 60 miljoner för att klara arbetsmiljön. Frågan är om inte Operapersonalen ska ha en bra arbetsmiljö säger jag.
Jag redovisade hur det skulle kunna tänkas finansieras genom försäljning av befintlig a lokaler och jag beskrev även hur nuvarande tomt såg ut och jag skrev att vi måste fundera om att det inte skulle vara rätt väg att flytta.
Vad skrev då VK på nätsidan och som massor med anonyma kommenterat med det är ju tidningens policy, var anonym, men var har sagt som det står i rubriken?
Holmlund flytta Operan som rubrik och går vidare och säger Norrlandsoperan bör flyttas säger Lennart Holmlund.
Ovan kunde du läsa vad jag skrev i bloggen och här kan du läsa vad VK skriver
Du avgör vad jag sagt i bloggen
Jag tycker det är bra med nätet då kan man visa vad som sagts, jag vet att en del  journalister är förbannade på mig när jag påpekat fel och brister i repotage , vad jag sagt och inte sagt och därför startat en facebook grupp där några är med som anser att jag använder härskarteknik när jag talar om hur sanningen ser ut.
För mig är sanningen alltid viktig och sedan får anonyma ägna hur mycket tid de vill till att vara som en  jordbrukare under våren.
Jag ska däremot tacka Britt-Marie Lövgren vad hon skrev i sin blogg som rubrik. "Visionärt att flytta Operan" och en del säger att det saknas visioner. Tack Britt-Marie du såg omedelbart att man måste våga tänka nytt och du var själv med i budgetberedningen när det kom upp. Tänk vilken stad vi skulle haft om allt varit som förut bara sedan du flyttade hit Britt-Marie men tar vi även nya grepp genom att även kunna sälja hus så frigörs pengar till något nytt
 
3 kommentarer

Flytta Operan till kajområdet?

Av , , 17 kommentarer 7

 

Flytta Operan ?
Operan i Umeå har funnits bra många år och det började i mindre skala i vad vi kallade gamla brandstation och sedan har det byggts till, om och på. Nu när vi sitter i budget har vi önskemål eller rättare sagt krav på omfattande tillbyggnader inte minst för att klara arbetsmiljön för de anställda men även få en rationellare hantering.
När vi diskuterade detta så har vi inte ännu haft ägarsamråd med landstinget men Lindvall kom med ett förslag som jag också tänkt på men inte lyft.
Vi flyttar helt enkelt hela Operan och den får bli en del i staden mellan broarna. Motiven för detta är flera. Operan ligger i dag på ett ställe som kan betecknas som stadens baksida och att lägga den mot älven skulle självklart bli på stadens framsida.
Tomten idag är redan trång och vidare utvecklingsmöjligheter finns egentligen inte utan man är fastbyggd även om själva operalokalen bara är drygt 10 år. Den befintliga fastigheten kan säljas eller kanske delar av lokalerna kan användas för kulturella ändamål och man kan få ett bättre och effektivare lokalutnyttjande och i de nya kulturlokalerna och i anslutning till dessa kan det bli ett riktigt kulturcentrum
Det finns nog anledning att fundera över om inte en flytt är rätt väg att gå för att kunna utveckla Operan och kulturstråket i staden mellan broarna och jag skulle tippa att folket på Operan skulle jubla om det blev beslutet
17 kommentarer

Norska posten jobbar i Sverige och kvaliten på upphandlad skolmat

Av , , Bli först att kommentera 4

Posten

Posten kommer regelbundet till oss med brev, vilka vi i stort sett får inom ett dygn. I Sverige har vi inte monopol på posten utan här är bland annat Norska posten inne och konkurerar med pengar man tjänat på att man i Norge har monopol. Bring City mail heter norska postens bolag som konkurerar men någon vinst har de aldrig gjort.

Inom EU ska det vara fri konkurens år 2013 men Norge är inte med så de kan nog få fortsätta med detta. Det gäller säkert det andra norska statliga företag som också är här och konkurerar. Synen på vad samhället kan göra är lite olika i olika länder men i Sverige väljer högerregeringen att sälja ut statliga bolag som har höga vinstkrav på sig. Posten har ett vinstkrav där posten betalar in 1,1 miljard till statskassan samtidigt som de slåss mot ständiga förändringar då antalet brev minskar p.g.a. andra sätt att kommunicera, t.ex. via nätet.

Skolmaten

Det har framförts kritik mot maten på Midgårdsskolan och kritiken gäller framför allt kvaliteten. Den maten är en av de få skolor den upphandlas på en marknad. Nu diskuterads en mer sammanhållen organisation för mathanteringen inom kommunen där vår måltidsservice ligger under För och grundskolenämndens ansvar. En organisation som förhoppningsvis blir ännu mer professionell organisation, inte bara när det gäller själva produktionen och matens kvalite utan även hantera investeringarna rätt.

Vi är stola över vår måltidsservice och de klarar sitt jobb med god kvalite, men som sagt på vissa ställen måste man kunna köpa av externa vilket görs. Kraven på kvalite ska vara samma på de ställen vi köper som där vi producerar själv, men det är konstigt att man inte håller kvaliten på den köpta maten vid Midgårdsskolan

Bli först att kommentera

Centern fick stora darren, värre än ett asplöv

Av , , 4 kommentarer 7

Regeringen har under en längre tid haft problem med att få en majoritet i Riksdagen för sin nya energipolitik. Ett antal ledamöter från Centerpartiet har hotat att rösta nej med motiveringen att energiöverenskommelsen strider mot de borgerliga partiernas vallöfte att inte röra energipolitiken under mandatperioden.

Nu har ledamoten Sven Bergström ändrat sig mot att man skjuter ikraftträdandet till efter valet och tydliggör att ny kärnkraft inte ska subventioneras av staten. Röstar Sven Bergström ja till regeringens förslag kommer det med största sannolikhet att gå igenom.

Hushållen och industrin är beroende av långsiktigt hållbara besked om en trygg och säker energitillförsel. Regeringens energipolitik har reducerats till förhandlingar med enskilda ledamöter i Riksdagen i stället för en bred och blocköverskridande överenskommelse om den framtida energipolitiken.

Centerpartiets svek – också när det gäller engagemanget för förnybar energi – blir nu än tydligare. Maud Olofsson har blivit överkörd av Jan Björklund. Det är lätt att förstå om det svider i hjärtat hos många som tidigare har röstat på Centerpartiet.

Osäkerheten med regeringens energipolitik kvarstår. Ingen vet hur de ekonomiska villkoren för att bygga ny kärnkraft kommer att se ut.

4 kommentarer

Skiljelinjer om betygen i skolan

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Regeringen föreslår tidigare betyg i skolan
  • Betyg från årskurs sex. Införs för elever som börjar sexan hösten 2012.
  • Endast legitimerade lärare ska få sätta betyg.
  • Ny sexgradig betygskala från A till F.
  • Skriftliga omdömen från förskoleklass och årskurs ett tillåts vara betygsliknande, vilket i praktiken innebär godkänt/icke godkänt för sexåringar.
  • I förslaget till ny skollag tillåts grundskolor att välja elever utifrån teoretiska prov från årskurs fyra. Detta föreslås gå före närhetsprincipen och eventuell syskonförtur.
Vår socialdemokrater säger
  • Vi socialdemokrater har i fyra år försökt få till stånd en långsiktig blocköverskridande överenskommelse om betygen. Vi vill ha betyg från årskurs sex, men utan Björklunds betyg för sexåringar. Vi vill också att alla steg i betygsskalan ska vara kvalitetssäkrade med nationella kriterier. Tyvärr har Jan Björklund satt partitaktiken före omsorgen om skolan och eleverna och vägrat gå med på en sådan överenskommelse.
  • Konflikten i betygsfrågan i dag är om skolorna ska få sätta betyg på sexåringar som regeringen och Jan Björklund föreslår. Små barn ska alltså kunna underkännas. Risken är att de tappar sugen och känner sig utsorterade redan innan de börjat skolan. Det kommer vi att riva upp direkt efter valet.
  • Den stora frågan i skolan i dag handlar inte om betyg utan om alla barns rätt till kunskap och kvalitet i skolan. Det förutsätter att resurserna till skolorna fördelas efter elevernas behov och att eleverna och deras framtidsmöjligheter skyddas från krisen.

 

Bli först att kommentera