Bevarandet ett hot

I tisdags invigdes den nya laxtrappan och även det minikraftverk som byggts av lockvattnet för fisken i Stornorrfors. Den nya laxtrappan kom till av nya regler för damsäkerhet. I samband med detta gjordes en förlikning och ett avtal med markägarna vilket tidigare legat sedan 1956 och där åtgärder för att underlätta för fisken att vandra ingår.

I Stornorrfors finns nu en smoltavledare som ska leda fiskens utvandring så att de ska gå via trappan och inte behöva gå genom turbinerna. Det har också gjorts andra åtgärder samt att det sätts av stora pengar även ovanför trappan och upp efter Vindelälven.
 
Tyvärr har många av fiskarnas lekplatser i älven blivit förstörda under lång tid. Anledningen till detta är att man tidigare har gjort stora ingrepp i älven för att bl.a. rensa den från sten. Orsaken till detta var för att underlätta för flottningen och därför behövde älven rensas från alla olika hinder. Under perioder användes t.o.m. traktorer för att kunna schakta bort stora mängder sten. Man byggde också stenpirar och s.k. stenkistor för att timret inte skulle fastna i älven. Dessvärre blev resultatet att laxens och öringens lekplatser till stora delar försvann.
 
Nu verkar bevarandeintressena för dessa stenkistor och liknande vara så starka att man inte får återställa älven till dess ursprungliga skick. Det senare är ett måste för att kunna säkra fiskens lekplatser. Självklart ska vissa av dessa människoskapade stenkistrester bevaras. Däremot är uppgifterna från Vindelälvens fiskeråd bekymmersamma om bevarandeintresset nästan alltid får överhanden och överallt. Det borde gå att få en balans så att även fiskens överlevnad kan beaktas. Om inte fler av fiskens lekplatser kan återställas finns risken att mycket pengar kastas i sjön.
 
Länsstyrelsen har skrivit under förlikningsavtalet, liksom markägare, Vindelälvskommunerna, Kammarkollegiet, Fiskeriverket, med flera och jag förväntar mig att alla tillsammans försöker se till att fiskens överlevnad i Vindelälven, samt att det får minst samma tyngd som bevarandet av alla dessa människoskapade stenkistor.  Experterna på SLU har kunskapen och kunnandet om vad som måste göras för att lyckas med fiskens lekplatser. En kunskap som måste få större tyngd i hanteringen av Vindelälven. Om vi inte kommer framåt får vi väl överväga om vi ska göra en gemensam fördjupad översiktsplan för Vindelälven för att kunna säkerställa fiskens överlevnad på lång sikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.