Det behövs en anständig sjukförsäkring för de blir sjuka

Det är väl ställt utom allt rimligt tvivel att den sittande högerregeringen förstört sjukförsäkringen och använt pengarna till att sänka skatten för de som tjänar mest. Pengar som löntagarna avstått i avtalsrörelsen för att kunna ha rimliga villkor om man blir sjuk

 

 • 1. Avskaffa stupstocken som gör människor försäkringslösa. 1 januari 2011 avskaffas den vid rödgrön valseger.
 • 2. Rätt till en snabb individuell bedömning. En individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag.
 • 3. Rätt till individuell rehabiliteringsplan. Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan.
 • 4. Avskaffa de stelbenta tidsgränserna. Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.
 • 5. Gör det möjligt att kombinera studier och sjukskrivning. I ett första skede på halvtid.
 • 6. Inför en rehabiliteringspenning. Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser.
 • 7. Skapa en rehabiliteringsfond. För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.
 • 8. Den som blir sjuk ska inte bli fattig. Vi föreslår därför en stegvis höjning av taket i sjukpenningen från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
 • 9. Den som behöver ska kunna få sjukpenning även under längre tid.
 • 10. Ge möjligheter för dem som utförsäkrats att ta sig tillbaka. Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de ges reella möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen.
 

5 kommentarer

 1. Arbetare

  Bra! Denna utfästelse liknar det vi svenskar jobbat för i många år; ett Mänskligt Samhälle För Alla, även Sjuka.
  Tack!

 2. TC

  1. Stupstocken är en lögn skapad av sossarna för de tvingande tidsgränser som Alliansen infört innebär en kraftig förbättring för de långtidssjukskrivna eftersom samhället nu mer aktivt tvingas bry sig om varje enskild sjukskriven. Denna tidsgräns innebär att samhället tvingas utreda hur samhället på bästa sätt kan hjälpa den sjukskrivne, o ett jobb kan faktiskt snabba upp tillfrisknandet, medan de som även efter denna påtvingade utredning anses vara för sjuka för att kunna jobba givetvis får fortsätta vara sjukskrivna, trots sossarnas lögner om en påhittad ”stupstock”.

 3. TC

  2 o 3: Detta sker väl redan idag, och innebär väl också ”stelbenta tidsgränser”?
  4: Tidsgränserna är till för att tvinga samhället att bry sig mer aktivt om varje individ, men sossarna vill uppenbarligen att individerna istället åter ska lämnas ensamma åt sitt öde i väntan på förtidspension medan de skickar dem en summa pengar varje månad o låter dem bli en siffra i statistiken istället för levande människor, individer.
  5: Samma regler ska gälla ALLA så studier ska finansieras via studielån hos CSN, vilket även sjukskrivna kan överleva på. Är studiemedlet för lågt så får det väl höjas!

 4. TC

  6: Att bara byta namn på ersättningarna är löjligt!
  7: Jag antar att det innebär en skattehöjning/avgiftshöjning?
  8: Sossarna har övergivit de svagaste o fattigaste i samhället för idag fokuserar de alla sina resurser på att höja taken för dem som egentligen klarar sig bra på dagens nivåer, istället för att höja golven, i bland annat socialbidragen, för dem som verkligen svälter i dagens Sverige. Samhället bör ge exakt samma ersättning till ALLA, människovärdet ska ju vara lika för ALLA, medan alla former av inkomstbortfallsförsäkringar måste skötas privat, gärna via facken.
  9: Sker redan idag

 5. TC

  10: De tvingande tidsgränser som Alliansen infört innebär ju att samhället nu aktivt tingas hjälpa dem att kunna komma tillbaka.
  Exakt hur ska arbetsförmedlingen via olika ”insatser” kunna ge alla ett jobb, är det arbetsförmedlingen som bestämmer hur många som ska anställas i företag Landsting Stat och kommuner? Ska samhället skapa en underklass där de som inte kan få ”vanliga” jobb istället ska tvingas arbeta inom kommunernas verksamheter men då inte ges avtalsenlig lön utan istället i värsta fall tvingas leva på socialbidragsnivå trots att de då tvingas arbeta?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.