Det som sker med alliansen och de röd-grönas samarbeten tar död på partiernas interna demokrati

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Finns det något parti som heter alliansregeringen och styr Sverige. Jag har bara sett inregistrerade namn på moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet.
Moderaterna går också som oftast ut under falsk flagg och kallar sig de nya moderaterna. Även i det fallet så finns det inget sådant parti.
Vi får också höra om det andra regeringsalternativet de röd-gröna men även det är fel. Jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att detta inte är startskottet till ett tvåpartisystem för i så fall ska man ta beslut omedelbart och bilda två partier alliansen och de röd gröna, i alla fall när det gäller valet till riskdagen.
I kommunerna kan man gott och väl ha kvar de gamla partinamnen om man går till val som olika partier vilket inte verkar ska ske i Umeå där man går ut med alliansen och på samma sätt i landstinget.
Det träffas också massor med överenskommelser i de två alternativen vilket gör att det egna partiet politik inte syns lika tydligt vilket självklart är ett fel ur demokratisk synpunkt
Vi socialdemokrater i Umeå går till val med vårt eget program och ställer det till väljarnas avgörande för att se om de faller dem i smaken.
Bland de borgliga partierna har vi sett vad de ska göra tillsammans i sk alliansen men då är det att lura väljarna att föra fram det egna partiets synpunkter.
Jag tycker det är på väg åt helt fel håll ur demokratisk synpunkt, då kan man fråga sig hur det är med spärrarna för att komma in i riskdagen. De kanske ska höjas?
Den största frågan är ändå vart har då den interna partidemokratin tagit vägen. Vad har beslut som kongresser, partistämmor eller andra interna namn på partiets högsta beslutande organ tagit vägen, och det här kommer att bli döden åt partiernas interna demokrati och medlemmarnas inflytande försvinner och allt läggs på partiledningarna

Botniabanan en lösning för framtiden och nya godsbangården

Av , , 1 kommentar 9

 Det är mindre  än en månad kvar  tils den nya godsbangården invigs. Det är den första i sitt slag som är helt konkurensneutarl och de som besöker området kan se hur det växer fram. Vi hoppas på en god framtid för gods och järnväg och vårt kommunal bolag driver utvecklingen under namnet NLC, Nordic Logistisk Center.

Det har varit många turer innan den blivit som det nu är och våra anställda har gjort ett hästjobb för att få den så ekffektiv och bra som möjligt , men lätt har det inte varit och frågan är hur det gått om vi inte hittat bra sätt att kommunicera med näringsdepartementet i den här frågan. Vui hoppas sjkälvklart att det kommer att komma amassor med nya jobb till Umeå och det blir också ett lyft tror vi för hamnen och den öst sästliga förbindelsen, där vi har flera projekt som jobbar med just utvecklingen över kvarken

 
En månad tills tågen rullar på Botniabanan
I dag är det exakt en månad kvar innan Botniabanan ska invigas. Den lördagsmorgonen åker jag med buss kl 6 ner till Kramfors där invigningtåget startar. Det var en lång process och mycket arbete som vi fick göra på hemmaplan innan vi fick ett beslut om att hela järnvägen skulle byggas och ärligt talat tror jag att det var när vi fick med Göran Persson på tåget som beslut om Botniabanan kunde tas med den konstruktion vi förhandlade fram med Bengt-Ove Birgersson som statens förhandlingsman.
Trots att beslutet sedan hade tagits så fanns det många motkrafter mot banan och de kom söderifrån och framför allt från moderat håll.
Jag kan bara konstatera att hade moderaterna fått bestämma så hade det inte blivit någon Botniabana och det ser man ju idag hur de förhindrar en start av Norrbotniabanan. För att järnvägsutvecklingen ska kunna fortsätta är det viktigt att det moderata inflytandet blir så litet som möjligt men med en rödgrön regering kommer det att fortsätta byggas järnväg

Därför vill jag byta regering

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Det är fel att låna till skattesänkningar

Av , , 4 kommentarer 10

 

Jag har sagt det tidigare och upprepar det . Är Sveriges ekonomi så ljus som det sägs
 
Regeringen har ofta gått ut och sagt att allt går åt rätt håll men är det så bra som det sägs. Internationella valutafonden tror inte Sverige får den tillväxt som Anders Borg tror och skulle deras prognoser gå in så kommer det att bli besvärligt för kommunerna nästa år då många med oss i Umeå räknat med samma prognoser som regeringen.
 
Det skiljer ju nästan 2 % i bedömningarna om hur BNP utvecklas, Internationella valutafonden tror att Sverige kommer att ha högrre arbetslöshet än man beräknar
 
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande i topp i Europa och antalet arbetade timmar ökar inte mycket vilket gör att kommunernas skatteprognoser kan vara i överkant Staten klarar inte av sina betalningar med de prognoser man hade och tvingas låna mer än tidigare beräknat.
 
Statens underskott blev för de 6 första månaderna 23,8 miljarder mot beräknande 18,9 vilket är ganska mycket pengar. 5 miljader felräkning är en stor summa pengar
 
Jag tillhör de som tycker att det är ett alvarligt fel som regeringen gör när man lånar till skattesänkningar
4 kommentarer

Rut till de som har det bäst

Av , , 3 kommentarer 10

 

Rut avdrag
Det görs Rut avdrag för 190 miljoner och mest i storstäderna. I Danderyd är det hela 8,4% som gör avdragen medan det i Storstockholm är i genomsnitt 4,1%
Det här visar att de som köper tjänsterna är de som tjänar mest och det är ju också de som fått de största skattesänkningarna.
Politiken från högerregeringen är tydlig att de är de som har det bäst som ska få de största skattesänkningarna och de får nu dessutom subventionerade tjänster. Pengar som i stället som ett exempel borde ha gått till miljöåtgärder som kollektivtrafik
3 kommentarer
Etiketter: ,

Reginalpolitik efterlyses

Av , , 1 kommentar 7

 

Regionalpolitiken är död
 
I Ånge fick Maud Olofsson frågan om vad hon skulle göra om det försvann 100 jobb i Ånge.
 
Hon svarade att kommuner ska överleva av egen kraft och inte tro att staten är någon räddare.
 
 
Det här är beviset på att det finns ingen regionalpolitik längre från statens och regeringens sida. Uppgifterna har inte flyttas över på kommunerna även om kommunerna jobbar med näringspolitik.
Inte undra på att det finns en hel del centerpartister som inte känner igen sitt eget parti. Tidigare kämpade man hårt för landsbygden men med det uttalande så är regionalpolitiken död. Jag är dock inte förvånad utan har tagit upp det många gånger på olika sätt
1 kommentar

Mycket märklig diskussion om bevarande

Av , , 3 kommentarer 8

 

Det eviga diskussionen om bevarande
Det är alltför ofta man får höra om att saker och ting som ska bevaras trots att som det ser ut så har det sett ut enbart en kort tid. Jag har tidigare nämnt kvarteret plåtslagaren som jag tycker är stans fulaste innegård med carportar på gården.
Nu senast har det dykt upp information där det hörs som om strandpromenaden från Döbelns park och ner till gamla Skarinska fabriken nuvarande konsthögskolan. När det gäller framtiden så kommer strandpromenaden att finnas kvar men strandgatan ska flyttas och smalnas av. Nuvarande utformning skedde när kyrkbron byggdes och före detta revs de magasin som stod efter kajen från Döbelns Park och till Skarinska fabriken bort.
Det såg ut som på bilden fram till 60 talet slut. Jag har varit tvungen att länka då jag inte fick in bilderna via VK. Titta och begrunda här hur det såg ut
Vindelälven är en älv som ska bevaras och som är nationalälv. Under 1900 talet rensades älven upp ordentligt och man använde till och med bandtraktorer för att få bort sten så att det skulle vara lätt att flotta timmer. Man byggde dessutom upp en massa stenmurar som skulle hindra timret från att fastna. Många av Laxens och öringens lekplatser förstördes som har gjort att fiskebeståndet inte är vad det borde vara och som borde återställas till sitt ursprung som lekplatser.
Det är byggt en ny laxtrappa i Stornorrfors, med bättre lockvatten till trappan och med somoltavledare som ska leda den utvandrande fisken till fisketrappan för när den i sin tur ska upp och leka hittar den lättare tillbaka. Till min förvåning så har man nu mött motstånd från kulturbevarare som tycker att det människan förstört för flottnings skulle inte ska få återställas till sitt naturliga ursprung. Se bevarandet av idioti går före en återställning till ursprunget. Det fiskeprojekt som pågår har återställt en del lekplatser men mer måste kunna göras.
Det finns många fler sådana exempel som vid Olofsfors där fiskevandringarna förstördes. Däremot när det gäller andra föroreningar då ska de alltid åtgärdas. Konsekvenserna saknas för att vara ärlig.
Många av de saker som diskuteras som bevarandevärda har bara sett ut som idag kanske 50 år men bilden har varit att det alltid sett ut som det gör idag

3 kommentarer

De som har det bra har fått det bättre däribland jag

Av , , 2 kommentarer 10

 

Regeringens lyckade politik för de som har det bäst
Nu har det återigen bevisats att regeringens politik gett mest till de som redan har det bäst. Villapriserna har stigit kraftig när man tittar på de riktigt dyra villorna främst runt Stockholm. Egentligen är det ingen nyhet att den förda politiken ger mest till de som har det bäst för sådan är högerpolitiken eller kapitalismen som någon känd låtskrivare skrev.
Däremot är det risk för att de som är sjuka och arbetslösa kommer att tvingas gå från sina bostäder då ersättningsnivåerna sjunkit så mycket sedan de var friska eller hade jobb och det är en av orsakerna till att taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen måste höjas och det blir inte heller dyrt om man har åtgärder för jobben och bra arbetsmiljö.
De skatter som sänkts har också till största delen gått till de 10% som redan hade det bäst och därmed har regeringen lyckats med sin politik att skapa större skillnader i samhället.
Skillnaderna har ökat mellan de som har jobb och de som är utan, mellan dom som är frisk och dom som är sjuk, mellan de som har det mycket gott ställt och de som har det sämre ekonomiskt, de som är pensionärer och de som jobbar, de som är unga och de som är i förvärvslivet, ja listan kan göras mycket längre.
2 kommentarer

Har Anders Borg gjort glädjekalkyler ? V75 på Axevalla

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Har Anders Borg gett glädjekalkyler över ekonomin
BNP faller från 3 % till 1,9 % enligt internationella valutafonden. De säger att arbetslösheten sjunker bara marginellt från 9,3 till 8,8 %. IMF,s ekonomer ger en betydligt dystrare bild än vad regeringen och Anders Borg tror, och han har tippat BNP till 3,8 % och en arbetslöshet på 7,5%
IMF, tycker också att den svenska fastighetsmarknaden der ut att vara kraftigt övervärderad. De menar också att ekonomin är på väg in i en osäker framtid och självklart har skuldkrisen en . Vi får väl se när vi också läst stresstesterna på bankerna.
Slår IMF,s prognoser in så blir det ganska stora problem i den kommunala ekonomin då vi gått på regeringens prognoser. Då finns det betydande problem 2011 även om det går bra ekonomiskt detta år för de flesta kommunerna
V75 Axevalla
I helgen är det stor travhelg på Axevalla travbana som ligger i skara. Det började igår med många fina lopp och jag lyckades få 5 rätt på V65. Idag är det V75 och jag tycker det ser svårt ut. Egentligen borde Triton Sund vinna men det har varit mycket knallar i gulddivisionen den senaste tiden och Infatti November var ruskigt bra senast, så det kan bli garderingar i det loppet.
Vet inte vilken spik jag ska ta men tror att endera Perfect Ligt i femte eller  Ewe Palema i sista kan vara alternativ

Fler och fler vräks från sina lägenheter

Av , , 1 kommentar 5

 

Fler människor vräks från sina bostäder
Under årets första sex månader vräktes 1619 personer från sina lägenheter och det är en ökning på 4 %
Det är egentligen inte oväntat då de som har det sämst ställt fått det sämre. A-kassan har regeringen höjt kraftigt och många av de som har det sämst ställt har inte haft råd att vara med och blir man då arbetslös kan man inte betala hyran och då vräks man.
Förändringarna i sjukförsäkringen har också gjort att många haft svårt att klara hyran. Det här gjorde regeringen för att ha råd att sänka skatterna mest för de som har det bäst och framförallt i storstäderna där man fått det mycket bättre ekonomiskt

Ekonomin inte så ljus som Anders Borg säger

Av , , 2 kommentarer 5
Ekonomin inte så ljus som det sägs
 
Regeringen har ofta gått ut och sagt att allt går åt rätt håll men är det så bra som det sägs.
 
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande i topp i Europa och antalet arbetade timmar ökar inte mycket vilket gör att kommunernas skatteprognoser kan vara i överkant Staten klarar inte av sina betalningar med de prognoser man hade och tvingas låna mer än tidigare beräknat.
 
Statens underskott blev för de 6 första månaderna 23,8 miljarder mot beräknande 18,9 vilket är ganska mycket pengar. 5 miljader felräkning är en stor summa pengar
 
Det innebär bland annat att man lånar till de skattesänkningar man gjort. Inte bra på sikt och se hur det gick för Grekland
2 kommentarer
Etiketter: , ,