Bidragspolitik i verkligheten

Av , , 3 kommentarer 7

 

De som har haft långt till arbetsmarknaden har kommit ännu längre från de senaste fyra åren. idag är det bara 50 % av de med funktionshinder som har jobb. Det är den siffran som stigit och det är ett bevis på ett de svagaste och mest utsatta har fått lida av den högerpolitik, där man skurit i välfärden för att kunna sänka skatterna. Bidragspolitik kan man säga för att använda alliansens egna ord

Nej tack till medlemsskap i Nato

Ja tack till ökad välfärd för pensionärerna

3 kommentarer

Jag vill inte som folkpartiet ha en ny omröstning om Euron nästa mandatperiod

Av , , 1 kommentar 6

 

Jag återkommer lite om folkpartiet och vad de säger och vad de står för.
Nu tänker jag på att Björklund i spetsen för folkpartiet vill ha en ny folkomröstning om Euron, han vill självklart eller tro att de blir ett annat resultat. Vi tycker däremot det är för kort tid sedan den förra folkomröstningen och frågan är om det inte var bra att stå utanför Euron.
Jag var ju själv en av anhängarna till att gå med men efter att ha sett hur Euroländerna sköter sin ekonomi har jag blivit mer och mer tveksam. Flera länder bland annat Grekland, men även andra länder som är till stor nackdel för hela Europa, inte minst Euroländerna.
Min bestämda uppfattning är att vi definitivt inte ska gå med i någon Euro förrän man har ordnig på ekonomin i alla länder.
Vi kan inte ha folkomröstningar alltför ofta och om oppositionen svänger, folkomröstningar ska gälla långsiktiga beslut och jag vill att vi i mitt parti ska ha en ny genomgripande diskussion om vi ska ha Euron eller inte innan vi fattar beslut om att gå med

Folkpartiet vill bli medlem i nato

Ökad välfärd för pensionärerna går före sänkt skatt

Kraven på skolan ska vara lika för alla skolor

1 kommentar

En röst på folkpartiet är en röst på med ett medlemsskap i Nato

Av , , 3 kommentarer 6

 

I morse såg jag folkpartiledaren Jan Björklund i TV soffan. Det står helt klart att en röst på folkpartiet samtidigt är en röst för ett medlemskap i Nato.
Nu är folkpartiet ensamt vilket han påpekade så att det är ingen risk att det går igenom och det förvånar mig ändå mer. Han är rädd för att folk inte ska rösta på folkpartiet om de går fram med ett medlemskap i Nato.
Folkpartiets ideologi är att vårt land ska bli medlemmar i Nato så vill du inte att vi ska fundera i den vägen ska du inte rösta på folkpartiet. Vi socialdemokrater säger bestämt nej till att Sverige ska bli medlemmar så rösta på oss.
Vi ska satsa på pensionärerna och det detta handlar om är inte lika skatt som löntagarna
3 kommentarer

Nytt tänk i äldreomsorgen

Av , , 1 kommentar 5

 

Nytt tänk i äldreomsorgen är en ledstjärna för oss socialdemokrater och nu ska vi inför det som kallas fria timmar i äldreomsorgen och går under benämningen egen tid.  Vi i Umeå införde ju tidigare så kallat eget val. Hemtjänsten ska ge möjligheter till lite guldkant på tillvaron och ska inte peka ut vad det kan röra sig om, för det blir ju upp den enskilde pensionären, men ett kalas kan ju inte vara alldeles fel.

 

 

1 kommentar

Ökad välfärd till pensionärer går före sänkt skatt

Av , , 7 kommentarer 10

 

Jag är glad jag är stolt över det förslag som vårt parti varit med och tagit fram i det rödgröna samarbetet. Till förslaget kommer dessutom det vi sagt tidigare att det ska vara samma skatt för löntagare och för pensionärer.
 
Taxan i hemtjänsten sänks och blir max hundra kronor per timme. Vi genomför det i kommunen när det kommer mera pengar till kommunen från staten

När du fyller 75 år ska man enkelt få hemtjänst

 

Fria timmar i äldreomsorgen – egen tid. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska kunna ge möjlighet till det lilla extra som sätter guldkant på tillvaron, som att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid.

 Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna för att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Vi ökar kunskaper och ger verktyg för en godare och bättre mat.

 Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stimulansmedel till kommuner för att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det.

Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet.  Programmet omfattar ca 3 000 helårsplatser 2012.

Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.  

Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck. Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan 65-74 år. Checken höjs från 300 kronor till 600 kronor.

Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.

Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre. Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre.

Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst. Vi vill höja bostadstilläggets andel av boendekostnaden från 93 till 94,4 procent.

7 kommentarer

Nu är den stora efterlängtade festen över….

Av , , 2 kommentarer 6

Nu är den stora efterlängtade festen över. Nu är Botniabanan invigd och jag har inte mött annat än positiva reaktioner. Tyvärr så har inte staten fullföljt sin del av avtalet då inte Ådalsbanan är klar att ta i bruk samtidigt vilket ingick i det huvudavtal som tecknades.

Den banan byggdes enligt de gamla principerna som staten har med årliga anslag och inte som Botniabanan där det bara var att bygga på när tillstånden var klara. Den nuvaranderegeringen tillförde inte de pengar som behövdes för att Ådalsbanan skulle vara klar i tid.

Nu väntar vi på Norrbotniabanan och som det ser ut just idag i oppnionsundersökningarna blir det ingen järnväg då nuvarande regeringen sitter kvar. Det är det som måste förändras då de rödgröna har 10 miljarder för att Norrbotniabanan ska byggas. Jag är också säker på att en röst på moderaterna är en röst mot Norrbotniabanan för moderaterna centralt kommer inte med pengar till en Norrbotniabana och därför är det vilseledande reklam som regionala moderater för att Norrbotniabanan kommer

2 kommentarer

Alla skolor ska ha samma krav

Av , , 3 kommentarer 5

 

Alla skolor ska ha samma krav
Skolor ska ha lika krav på sig vad det gäller undervisning, uppföljning och resultat. Det är många som frågar mig hur de som ägde fastigheten där Minervaskolan håller till kunde tjäna så mycket pengar, bland annat deras rektor. Visst är det märkligt då skolan klagat på resursfördelningen många gånger, de har väl kunnat ta ut mindre hyra och ge mer till eleverna.
 
Skolan måste bli bättre på kvalitetssäkring och den ska finnas, lika självklart är att de ska uppfylla de kvalitetsmått som finns och ska vara tydliga
Resultaten ska utvärderas varje år och det ska finnas nationella utvecklingsteam
 
Det är viktigt att skattepengar används till skolan och inte går till skattesänkningar och under den gångna perioden har det skett stora skattesänkningar som gjort att det finns  3000 heltidslärartjänster färre och resultaten i skolan har försämrats under mandatperioden under Jan Björklunds tid som skolminister och det är färre som når gymnasieskolans behörighetskrav

Här  nedan kommer tidigare bloggar som jag haft om skolan det är bara att klicka på rubriken som är skriven

Det är inte bara pengar som är viktigt för skolan

Regeringen som sviker studenterna

Studentbostadsbristen beror på moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet

 

3 kommentarer

Det är inte bara pengar som behövs i skolans verksamhet

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Vi fortsätter denna söndag med lite mera om skolan och det gäller inte betygen.
Alla skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen även friskolorna och barnens skolgång får inte betraktas som företagshemligheter
Lika självklart ska anställda i friskolor ha meddelarskydd och kunna berätta för media om eventuella missförhållanden i skolan
När en friskola byter ägare ska det anmälas till skolinspektionen och man ska tvingas ha ett nytt tillstånd.
 
Sist men inte minst så ska kommunernas ekonomi skyddas och skolorna ska inte kunna säljas ut på rea som de moderatledda kommunerna i Stockholm och Täby gjort

Centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet sviker studenterna

Bli först att kommentera

Regeringen har svikit studenterna, Vi ska satsa på dem

Av , , 1 kommentar 8

 

Har nu kommit framför datorn efter allt invigande runt Botniabanan och ska inte säga mer än att jag hoppas att ni förstår hur stolt jag känner det för att ha fått vara med om detta, då mycken tid gick åt till att bearbeta politiken centralt och jag tycker det var synd att inte Göran Persson var här för det var han som bäst insåg att banan behövdes och plockade fram pengarna.
Studentbostadsbrist är regeringen fel. Ni tänker nu är den här Holmlund ute och klagar igen men så är det inte. När regeringen tog bort investeringsbidraget för att sänka skatten så gick produktion av hyresrätter i botten.
Hyrorna blir för dyra så därför tror inte fastighetsägarna vet att ingen har rått att hyra allra minst studenter. Jag ska besvara en folkpartiinterpellation i morgon är jag redovisar vad vi gör men vore det någon som helst ruter i Britt-Mari Lövgren så skulle hon säga att regeringen skiter i studenterna de får väl söka bostäder på marknaden

Regeringen har ansvaret för den enorma bostadsbrist som finns för studenterna

1 kommentar

Studentbostadsbristen beror på regeringen ingen annan

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Har nu kommit framför datorn efter allt invigande runt Botniabanan och ska inte säga mer än att jag hoppas att ni förstår hur stolt jag känner det för att ha fått vara med om detta, då mycken tid gick åt till att bearbeta politiken centralt och jag tycker det var synd att inte Göran Persson var här för det var han som bäst insåg att banan behövdes och plockade fram pengarna.
Studentbostadsbrist är regeringen fel. Ni tänker nu är den här Holmlund ute och klagar igen men så är det inte. När regeringen tog bort investeringsbidraget för att sänka skatten så gick produktion av hyresrätter i botten.
Hyrorna blir för dyra så därför tror inte fastighetsägarna vet att ingen har rått att hyra allra minst studenter. Jag ska besvara en folkpartiinterpellation i morgon är jag redovisar vad vi gör men vore det någon som helst ruter i Britt-Mari Lövgren så skulle hon säga att regeringen skiter i studenterna de får väl söka bostäder på marknaden
Bli först att kommentera