Går det verkligen bra för Sverige ???????????????

ATT DET GÅR BRA FÖR SVERIGE påstår Allianspartiföreträdarna ständigt och jämt, främst för att BNP ökar. Men fortfarande är arbetslösheten hög, sysselsättningen och skatteintäkterna är lägre än den prognos som regeringen presenterade i våras (samma prognos som kommunen lade sin budget efter).

Regeringen har dessutom tagit bort kommun- och landstingsstödet på 12 miljarder för nästa år. Dock tillsköt man 3 miljarder i den senaste budgeten för några veckor sedan, men trots detta saknas det pengar. Umeå får 16 miljoner mindre än den budget som vi lade i juni i år.

Problemet med BNP är att det inte är ett mått som handlar om att skatteintäkterna ökar i kommunerna. För att kommunerna ska få mera intäkter måste antalet arbetade timmar öka. Det är alltså sysselsättningsgraden som är det viktiga och det som ger mera pengar och som stärker välfärden.

Dessvärre har kommunernas välfärdsverksamheter inte legat högt på regeringens ”att vilja göra”-lista. När man diskuterat välfärden har det snarare handlat om inskränkningar i välfärden och att skatterna för de bäst ställda ska sänkas (och sambandet däremellan).

Den lite näsvise kan ju ifrågasätta det riktiga i att vissa familjer som redan har råd stressar i att hinna förstöra och konsumera upp de skattesänkningar som deras familj har fått. Detta medan många andra inte ens kan göra ett sådant val utan behöver konsumera hela summan, givet att man fått den vilket man nu inte fått. Det senare hade gett bättre tillväxt, dels hade det varit mer rättvist fördelat och att det skett via investeringar i välfärden.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.