Vännäs i en guldsits tack vare närheten till Umeå

Av , , 2 kommentarer 10

 

Hur blir det nu i Vännäs. Jan Nilsson var ute och menade att jag stöttade att S i Vännäs skulle agera på något sätt.  Då säger jag att då har du fel eller ljuger. Jan vill också att Lilly ska ta mig i örat som distriktsordförande och om inte Jan vet om det så sitter jag i vårt distrikts vu och hos oss fattar vi alla beslut i våra beslutande församlingar, Det mandatet tror jag aldrig Lilly skulle ta sig och skulle inte heller kunna påverka vad jag tycker om hur alliansen faller ihop i Vännäs.

Däremot vet vi att alla partier i Vännäs tycker att de har en mycket förmånlig politisk sits med närheten till Umeå. En framgångsrik tillväxtpolitik som letts av socialdemokrater sedan 1980 förutom mandatperioden 19-94 men vi har också jobbat mycket aktivt över blockgränser för att flytta fram Umeå på kartan och drivit samarbete i Umeåregionen som vi tror varit till större nytta  för de mindre kommunerna än för Umeå. Vi vill ha grannar som det går bra för med jobben

 

Jag spekulerade i morse utifrån det som stod i tidningarna och det som Nilsson och Smetana skrev i sina bloggar. Nu kan jag konstatera att i det fallet hade jag fel att man kastade ut centern utan det var och är nog så att centern tröttnat på alliansen i Vännäs och gör den bedömning att allianssamarbetet skadat sitt parti. Det är ju deras bedömning.
Däremot vet ni att jag tycker att detta med de samarbeten som skett med MP och V på central nivå i förväg och även i alliansen är ett steg mot ett tvåpartisystem vilket jag ogillar
Man kan säga vilka man vill samarbeta med men har man samma politik ska man ju slå ihop partierna i annat fall måste väljarna få välja vilket parti och politik som ska väga tyngst i ett samarbete.
Herr Nilsson blir berörd om jag kommenterar saker som sker i Vännäs medan han själv ganska ofta haft synpunkter på politiska frågor som rör Umeå.
I Umeå där brukar vi göra upp hur vi ska ha det och även om vi inte är i valkartell så stödjer vi varandras kandidater och vi gör upp vilka som ska ha vice ordförande och om vi ska göra något ytterligare för att bredda demokratin och då är det valresultatet som gäller medan de interna fördelningarna är partiernas eller artellernas sak.
Däremot har vi M, KD och FP gjort upp en gång och ställde C utanför då de agerade på ett märkligt sätt när vägfrågorna diskuterades i början på 90 talet och det gjorde vi för att vi tyckte att deras agerande var ett övertramp på demokratin då man som fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande i agerade mot fullmäktiges beslut.
Det har vi sedan rett ut i god anda och jobbar med de överenskommelser som behövs för att en kommun ska kunna styras och dessutom har vi stor respekt för varandra som person er även om vi ogillar varandras politik i en del ideologiska frågor som skatter och välfärd
2 kommentarer

Tyst om allianssprickan i Vännäs

Av , , 3 kommentarer 19

Alliansen i Vännäs spricker. Så kan man läsa i tidningar och bloggar om att alliansen i Vännäs har spruckit. Däremot talar man inte om att det beror på att moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna har för avsikt att ta av centerpartiet oppositionsrådet och att det skulle hamna hos moderaterna.

Det är de partierna som kastat ut centern ur samarbetet då det i alla andra fall varit så att det största allianspartiet haft vice ordförande i kommunstyrelsen och centern är fortfarande det största partiet i alliansen eller före detta.
Däremot är det mycket fult eller till och med märkvärdigt att de tror och tycker att socialdemokraterna ska ge bort mandat i vissa nämnder för det. Den nya alliansen och partierna får ju de mandat de ska ha enligt valresultatet.

Så är det att någon gång kan man vinna på att gå i kartell och det har alliansen gjort genom att gå till sammans och gör man inte det lurar man inte vallagarna. Skulle varje parti gå för sig själva så är det S som tjänar på detta utifrån nuvarnde mandatfördelning med karteller men det är den fördelningen väljarna sagt ska gälla i Vännäs då partierna var för sig gick till val.

Egentligen så får valkarteller och de mindre partierna fler mandat än väljarna gett dem . Så klaga inte KD och M i era bloggar ni har i karteller fått mer än ni förtjänar

när detta redigeras och de aktivaste bloggarna från moderaterna lagt ut sina bloggar så ser jag inga kommentarer. Vi borde väl få reda på varför man inte håller fast vi de regler ma nanvänt förut att största parti tar oppositionsposten.

Nu vet inte jag om det finns en överenskommelse i vännäs om vilka som tillsätter vice ordförande men det är ju en intressant fråga har det visat sig från andra kommuner. I Umeå hade vi en sådan överenskommelse en gång med M, Kd och FP efter att centern motarbetat ett fullmäktigebeslut om vägdragningarna i vår kommun

3 kommentarer

EU och EMU under kollaps

Av , , 5 kommentarer 14

DAGLIGEN FÅR VI RAPPORTER OM HUR LÄNDER OCH BANKER i Europa och i världen har misskött sig. Staterna har enorma skulder och nu tvingas länderna till stora nedskärningar i välfärdssystemen. Som följd uppstår demonstrationer och motsättningar som blossar upp.

Man kan ju fråga sig om de som nu ställer krav har rätt kunskaper till att göra detta och vilken väg man måste vandra. De oroligheter som uppstår kan ta vilka väg som helst med en mycket orolig tid framöver. Tyskarna har betalat för att överta gamla kommunisttyskland, DDR, men är de beredda att betala för andra länders misskötsel?

De stora frågorna nu bör handla om hur EU-projektet faller ut när länder inte följer de regler man har ställt upp. Jag tror på samarbete men det förutsätter att man samarbetar och inte lurar varandra. Den fria rörligheten finns väl frågetecken över, speciellt när regeringarna tillåter löne- och socialdumping vilket sker med den arbetskraftsinvandring som sker till Sverige med oseriösa företag, utan att regeringen vidtar åtgärder.

EMU, gemensam valuta och den gemensamma banken har nog snart sett sina dagar räknade. Det är obegripligt hur valutaunionen tillåtits fungera trots hårda regler för hur ska det ordna sig och om man forsätter använda pengar som inte finns i bank- eller staternas system. Då blir det kollaps.

EU och EMU-projektet kommer att dö snarare än vi tror då man har betett sig helt ansvarslöst och man kan fråga sig hur en del länder släppts in i eurosamarbetet som Italien, Irland, Portugal och många fler länder.

5 kommentarer

Ska skattebetalarna stå alla ekonomers okunskap?

Av , , 3 kommentarer 14

BANKFOLKET OCH EKONOMERNA RUNT OM I VÄRLDEN verkar var totalt okunnig om ekonomi. Irland är det senaste exemplet men sannolikt inte det sista som gör att skattebetalarna troligen tvingas gå in och rädda landet för att inte ekonomin ska kollapsa.

Jag har sagt det förut och säger det igen; ansvar måste utkrävas. Det kan inte enbart vara skattebetalarna och välfärden (som skattebetalarna betalt för) som ska stryka på foten. Det är ett antal människor som har berikat sig på dessa bankers utlånande av pengar och där en grundskoleelev skulle kunna se att de lånen aldrig kan betalas av låntagarna.
 
Staterna måste avkräva ansvar och inte bara pumpa in mera pengar då dessa även till viss delar far till de besuttnas fickor. Vi har sett hur EU tvingar länder att skära ner i välfärden och sänka de offentliganställdas löner. Däremot har vi inte kunnat ta del av att lönerna och avkastningarna för bankerna ska ändras och de också ta sitt ansvar.
 
De som är ansvariga för den här stora förskingringen som har drabbat skattebetalarna ska bytas ut. Utvecklingen visar också på att de ekonomiska teorierna och utbildningen för ekonomer med flera är helt värdelös.
3 kommentarer

Barn och föräldrar

Av , , 4 kommentarer 15

SEDAN BESLUTET OM ATT SYSKON HAR RÄTT TILL 15-timmars barnomsorg/vecka när mamman eller pappan är föräldraledig har debattens vågar gott höga.

I en insändare i VK med rubriken ”Barn behöver mera tid med sina föräldrar” förs en diskussion som jag till vissa delar kan hålla med om. Visst kan det vara svårt att förstå varför inte föräldrar vill ha barnen hemma om man själv är hemma och är föräldraledig. Artikeln är anonym och undertecknad av en orolig förskollärare och jag har en viss förståelse att personen i fråga vill vara anonym. Kanske törs man inte stå för sin åsikt för att krafterna bland kollegorna är att man har en syn där förskolepersonalen är viktigare än föräldrarna.

I en annan insändare ”Förskolan tillhör pedagogerna” ser jag som ironisk, även den är anonym. Den går ut på att förskolan är till för pedagogerna och inte för barnen och ställer också en del frågor på sin spets. Insändaren går till attack mot anonymiteten men är själv anonym. Kanske beror det på att man själv har barn i förskolan. Insändaren avslutas med ett krav om att lagstadga om barnens rätt till föräldratid. Jag tror inte lagstiftningen ska tolkas som ett krav om att vara på dagis utan en möjlighet för föräldrarna. Däremot kan det nog tolkas som att det skulle vara bra för föräldrarna om riksdagen fattat ett sådant beslut.
 
Jag vill bara betona att vi måste låt barnen vara barn. Låt barnen leka och låt deras fantasi få flöda och styr inte barnen för hårt utan vi måste alltid tänka ur ett barnperspektiv i alla lägen för det är det som FN:s barnkonvention handlar om. Det är inte föräldraintresset eller förskolelärarnas intressen som ska vara i främsta rummet. Barnen är vår framtid och tiden som barn är inte speciellt lång och barn utvecklas dessutom olika.
4 kommentarer

Samarbete i öst västlig riktning är viktigt

Av , , Bli först att kommentera 9

UNDER FÖRRA VECKAN HADE VI BLÅVÄGEN-konferens i Mo i Rana med mycket framtidstro och många gemensamma intresseområden. Bl.a. infrastrukturen är högt på dagordningen för att få en bra tillväxt.

Två saker är viktiga för området, en storflygplats i Mo i Rana och förbindelserna över Kvarken. En flygplats med avgångar till Oslo skulle vara av stor betydelse för turismen även i Sverige, bl.a. för vinterturismen med skidåkning i Hemavan och Tärnabyområdet. Blir det dessutom brytning av nickel skulle även det vara en tillväxtfaktor för fler destinationer.
 
Med stor glädje kan jag konstatera att trafiken över Kvarken har stor betydelse även för våra norska vänner och för dess industri, främst fiskeindustrin med deras marknader österut.
 
De ser stora möjligheter med den länken, den är också viktig för amerikansk export in i Ryssland, Indien, Kina och amdra befolkningstäta områden österut. Inte så konstigt då stora delar av världens befolkning bor i de områdena.
 
Allt detta skulle gagna transporterna över Kvarken och för att kunna komma över behövs både TEN-status på E12 och en studie om att förlänga järnvägen till Norge eller från Norge till Storuman behövs. Vi behöver en nordlig dimension och en nordlig vision om hur vi kan utveckla det nordligaste Europa och Norrland. Det behövs en fyrlänslösning på regionnivå. Sist men inte minst finns mycket stora gasfyndigheter som på olika sätt går att använda industriellt.
Bli först att kommentera

Håll ordningen på pengarna

Av , , Bli först att kommentera 9

DAGLIGEN FÅR VI RAPPORTER OM HUR VISSA AV EU-länderna har misskött sin ekonomi. Nu är flera länder i djup kris. Länderna har haft för stora utgifter och för små inkomster för att få ekonomin gå ihop. Först var det Grekland som var i behov av hjälppaket, nu är det Irland som är på gång att få stora hjälpinsatser och Storbritannien har själva gjort stora nedskärningar och skattehöjningar.

Irland har framhållits som ett mönsterland med god tillväxt och med extremt låga skatter inte minst för företagen. Men nu ska Sverige ge lån till Irland, vilket känns märkligt. Vi ska alltså låna ut pengar till länder som dumpar skatterna och därmed konkurerar ut bl.a. Sverige. Det känns som ett konstigt resonemang.
 
Men hur Irland nu ska klara sig är ett problem. Vad har de att exportera och hur blir det så kallade ”företagsklimatet” när företagsskatterna höjs? Kommer företagen att flytta till något annat land där man också lånar till skattesänkningar?
 
Vad som händer med Grekland, Irland och flera länder visar om något på att det är floskler och inget annat när man argumenterar för att det enbart är ”låga skatter som ger ett bra företagsklimat” som bl.a. Svenskt näringsliv propagerar för.
 
Allt ska betalas och det kommer självklart att bli kämpigt för många länder nu när både skatter måste höjas och välfärden minskas. Då begränsas konsumtionsutrymmet för människorna. Sverige ska definitivt inte låna ut pengar till länder bara för att de ska kunna ha kvar sina låga företagsskatter. Låga skatter löser inte problemen och förhindrar möjligheten att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
Bli först att kommentera

Vintern har börjat

Av , , 2 kommentarer 13

I HELGEN HAR VINTERN ÄNTLIGEN BÖRJAT och för mig brukar det vara i samband med att vinterstudion startar i TV (och i helgen var det World Cup i längdåkning). Och än mer roligt är att det ser riktigt lovande ut den kommande vintern.

Hellner och Kalla blir de stora svenska stjärnorna. Hellner verkar ha blivit ännu bättre och starkare, han har dessutom förmågan att återhämta sig snabbt och även ett taktiskt bra sinnelag vilket är viktigt i jaktstarterna. Han är dessutom en bra spurtare så nu får Norge se upp.
 
På herrsidan gladde även Daniel Rickardsson med sin pallplats i lördags och genomförande av stafetten. Han har tagit ett rejält kliv framåt.
 
På damsidan är Kalla självklart den största svenskan, men hon var trots det chanslös mot norskan Björgren. Vi får säkert också stor glädje av Anna Haag och kanske ännu mera av överraskningen Maria Rydqvist som dessutom blev mamma för drygt fyra månader sedan. Hon gjorde ett bra individuellt lopp som 12:a och ett bra stafettlopp.
 
I Umeå har vi ett samarbete mellan skidförbundet, kommunen och universitetet vilket jag och många med mig hoppas ska ge bra resultat för svensk skidåkning. Förhoppning är att duktiga studenter ska kunna bosätta sig här i Umeå och kunna kombinera studier och elitidrott. Det är många som vill gå här och det har blivit mer känt att det går bra med de satsningar som genomförs. Att detta samarbete är viktigt för rekryteringen av studenter är en självklarhet.
 
Nu är det bara att hoppas att Svenska skidförbundet tar chansen att visa att skidsporten verkligen tillhör kultureliten och att man tar tillvara den möjligheten i samband med att Umeå blir kulturhuvudstad 2014. Det vore kanske på sin plats att begära att något riktigt topparrangemang läggs här 2014.
 
2 kommentarer

Bra skidstart och det blir intressant att se om Svenska skidförbundet tar chansen 2014 att visa att skidsport tillhör kulturen

Av , , Bli först att kommentera 13

 

Så har då äntligen vinterstudion i TV börjat med längdskidåkning. Efter dagens lopp måste vi svenskar vara jättenöjda även om Kalla fick stryk av Björgen men man måste vara ärlig och säga att Kalla har inte riktig hennes nivå. Dessutom var det flera andra tjejer som gladde så det blir säker många högtidstunder framför TV,n och vinterstudion
Nyss avgjordes herras 15 kilometer fri stil och jag är inte alls förvånad över att Hellner vann och även där fanns glädjande svenska framgångar som Daniel Rickardsson. Idag saknades Northugg och det var nog mest tur för honom att han stannade hemma.
Jag hoppas att det avtal som finns mellan skidförbundet , Umeå Kommun och Universitetet som en del i centrum för idrottsvetenskap ska se till att skidsporten kan utvecklas i Sverige. Jag är övertygad om att den satsningen kom tillstånd efter de diskussioner vi hade i samband med banketten då World Cup avgjordes i Umeå.
Nu hoppas jag att skidförbundet tar tillfället i akt att visa skidsporten som en del i det svenska kulturarvet år 2014 när Umeå blir kulturhuvudstad
Bli först att kommentera

Anders Borg kunde inte köpa ytterligare en budbärare

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är intressant att se hur Anders Borg först tillsätter ett finanspolitiskt råd då han tror att de ska bli en budbärare åt honom och regeringen. Riktigt så har det dock inte blivit och dess ordförande Lars Calmfors har kritiserat regeringens ekonomiska politik.

Nu tar inte regeringen bort rådet för det skulle nog uppfattas lite konstigt så i stället väljer han att strypa anslagen.
Anders Borg misslyckades att få ytterligare en budbärare, så blir det ibland då allt går inte att köpa och det är dags att frigöra detta råd från finnasdepartementet men en oberoende analys behövs
Bli först att kommentera