USA en skam för ett modernt samhälle

Av , , 1 kommentar 7

DEN EXTREMA HÖGERPOLITIK SOM HAR BEDRIVITS I USA under lång tid är en skam för ett modernt samhälle. Det är få länder där de ekonomiska klyftorna är större än i Amerika. Det finns massor med miljardärer som har oerhört mycket pengar medan andra har det väldigt knapert.

Mycket av förmögenheterna har de fått genom stora skattesänkningar för de som har det bäst. USA:s skam består i att 40 miljoner människor befinner sig under fattigdomsgränsen. 50 miljoner har inte tillräckligt med pengar till mat så att de kan äta på ett riktigt sätt.
 
Så blir det i ett samhälle där man inte omfördelar resurserna och där det inte finns ett välfärdssystem som ens ger det vi i Sverige skulle kalla för grundtrygghet. De som inte har råd till mat får svälta och många hamnar i kriminalitet och andra bekymmer. Det är inte värdigt varken för samhället eller de som bor där.
1 kommentar

När minus blir plus ang. samhällsnyttan

Av , , 1 kommentar 5

DET PÅGÅR ETT ARBETE MED ATT PLANERA VÄGARNA för det som kallas för Västra länken. Men en märklig diskussion har uppstått. Nu funderar man på att pröva tunnelalternativet då andra delar av projektet har blivit billigare.

Därför menar man att det skulle räcka till detta alternativ istället, trots att det är dyrare än det yttre alternativet som kommunen förespråkat. (Men också för att när vi fick överenskommelsen var en del i detta att det billigaste alternativet skulle byggas, som var det yttre). Det finns andra saker som jag också skulle kunna dra upp, men ska denna gång hålla mig till vad man räknar som samhällsnytta.
 
Vid Kullakorsningen vill Vägverket, numera Trafikverket, att man ska bygga en trafikplats som är betydligt dyrare men som hörs göra större nytta då man får köra 70 istället för 50 mellan rondellen vid Prästsjön och in på vägen som går upp mot I20-området. Tiden ska göra att nyttan blir större.
 
Ett lite underligt resonemang då man samtidigt sänker hastigheten på många andra vägar i hela Västerbotten. Det gör ju att det blir betydligt längre transporttider än de få sekunder man kanske vinner vid Klockarbäcken och den tidsvinst det blir med tunnelalternativet istället för den yttre ringen. Men det är Trafikverket som håller i taktpinnen och vi får helt enkelt vänta och se vad som händer.
 
1 kommentar

Regeringens politik exporterar jobb

Av , , 5 kommentarer 12

DE REGLER SOM FINNS FÖR ARBETSKRAFTSINVANDRING gör det lättare för kompetensflykt från Sverige än tvärtom. Flera stora företag tar hit arbetskraft, främst inom IT-området, och lär upp arbetskraften som kommit hit. När de är klara med sina utbildningar flyttar jobben utomlands.

Inom Ericsson pågår upplärning av indier på två avdelningar vilket innebär att anställda kommer att förlora sina jobb när verksamheten med de nyupplärda indierna flyttar hem.
 
Så fungerar alltså regeringens arbetsmarknadspolitik med utflyttning av arbetskraft och jobbtillfällen från Sverige. Orsaken är arbetskratsinvandringspolitiken. Regeringens grundläggande mål är att pressa tillbaka löntagarna. I nästa sked kommer pressen på att avrusta de sociala trygghetssystemen för att vi ska kunna få sälja produkter och tjänster.
5 kommentarer

USA och kanske fler länder på konkursens brant

Av , , 3 kommentarer 12

ATT USA INTE KAN HANTERA SIN EKONOMI får vi fler och fler bevis på. Hela världens ekonomi höll på att rasa ihop p.g.a. finanskrisen som skaptas av det amerikanska systemet, eller rättare sagt bristen på system och regler.

Staten fick gå in och ta ansvar för bankerna. Frågan är om det kommer att räcka för att rädda världens finansiella system?
 
USA har inte haft mod och ork att ta in tillräckligt med skatter för att finansiera de få samhäliga utgifter man har för välfärd och för försvaret (som är desto större).
 
Nu kommer man att tvingas höja skatterna och eller skära hårt i utgifterna. Världen i övrigt borde därför ställa samma krav på USA som på Grekland, Irland och alla andra stater som har för lite intäkter i förhållande till de utgifter man har.
 
En lag som gäller för hela världen skulle behövas om att ländernas ekonomi ska vara i balans, på samma sätt som i den svenska kommunvärlden. Tidigare generationers misstag i ekonomin måste rätas upp och ansvar tas för att framtida generationer ska få ha en bra välfärd. De ska inte bara behöva betala av vad andra har konsumerat upp på olika sätt.
3 kommentarer

Arbetskraftsbrist hotar

Av , , 3 kommentarer 10

DET SÄGER I ALLA FALL FÖRETAGARNA I EN RAPPORT. Det finns en tro på framtiden och att man skulle kunna anställa uppemot 50 000 personer de närmaste åren om det fanns rätt utbildad arbetskraft.

Nu finns det inte nog med personer med rätt kunskap då regeringen inte satsat tillräckligt på arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildningar. Inte ens under den ekonomiska krisen tog regering till utbildningsverktyget så att Sverige skulle vara väl rustad för en uppgång i konjunkturen.
 
Det är en märklig utbildningspolitik som regeringen för. Det är brist på folk i vissa branscher, men där satsar man inte på att utbilda folk. Samtidigt hyllar man den fria etableringsrätten för friskolor så att det i vissa branscher är det alldeles för många som utbildas och som inte får plats i ett företag och därmed kan färdigutbildas.
 
Det behövs hårdare regler för friskolor. Etableringar av fler utbildningsplatser ska inte kunna ske när branschen bestående av fack och arbetsgivare inte kan garantera att ungdomarna får göra klart sin utbildning i ett företaget.
3 kommentarer

Kallhyra – inte ett effektivt sätt att spara energi

Av , , Bli först att kommentera 12

ATT AFFÄRSLOKALER OCH ANDRA KOMMERSIELLA LOKALER hyrs med så kallad kallhyra är vanligt och motivet är att hyresgästen själva ska spara energi på det sättet.

Det är dock långt ifrån säkert att det spar energi på sikt. Orsaken till detta är att fastighetsägarna inte vidtar åtgärder i fastigheten som på sikt sparar energi och därmed bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
 
Det behövs snarare nya bestämmelser om hur mycket energi fastigheterna får dra sett ur total energiförbrukning. Detta då de energiinvesteringar som skulle vara ekonomiskt försvarbara helt enkelt inte blir gjorda.
 
Hyran blir låg i nuvarande system med kallahyra medan energiförbrukningen blir hög. Totalkostnaden blir därför också hög. Långsiktigt är det bättre för kunden om hyran blir lite högre om nödvändiga investeringar görs för att minska energiförbrukningen. Då sjunker energikostnaderna och totalkostnaden för kunden blir lägre.
Bli först att kommentera

Friskolorna ett hot mot yrkesutbildningarna

Av , , Bli först att kommentera 8

ENTREPRENADFÖRETAGEN HAR INSETT att friskolorna är ett hot mot yrkesutbildningarna. Orsaken till detta är att det utbildas alldeles för många elever.

När eleverna är färdiga med gymnasieskolan finns det inte tillräckligt med företag som har möjlighet att ta emot eleverna där de kan få fortsätta sin utbildning.

Inom entreprenadbranscher är man inte yrkesman eller kvinna förrän man gjort uppemot 4 år ute i ett företag. Förut fanns det branschråd där man diskuterade behoven och antalet utbildningsplatser. Antalet beroende då på hur många företagen och facken ansåg att man kunde ta hand om för att de skulle kunna få sin utbildning färdig.

Friskolorna tar inte hänsyn till detta utan statar upp sina utbildningar och det är nu alldeles för många som har utbildas i skolan. De flesta får nu gå till arbetslöshet och en majoritet blir inte heller yrkesarbetare.

Regeringens utbildningspolitik och den fria etableringsrätten skapar överetableringar och det är ett hån mot våra ungdomar som vill bli yrkesarbetare. Parterna skulle ha haft ett veto mot etablering av friskolor där företagen inte kan bereda ungdomarna färdigutbildning i företagen.

Det är många unga som lockats av generösa lovord om utbildningar men de har blivit lurade för de kommer aldrig att kunna bli yrkesarbetare då det inte finns utbildningsplatser efter skolans slut.

 

Bli först att kommentera

Regeringens icke-agerande är ett hot mot Norrland

Av , , Bli först att kommentera 10

25 MILJONER KRONOR HAR EU beviljat till en tre års förstudie av hur Trondheim kan bli en utskeppningshamn för Norrland.

Beslutet är ett hot mot hamnarna här och ett miljövänligt transportsätt även i Sverige. Anledningen till detta är det så kallade svaveldirektivet som höjer kostnaderna i Sverige med 28 miljarder per år, något regeringen missade att agera i EU om då många andra länder är undantagna från fördyringen.
 
Effekterna av den borgerliga regeringens politik för svensk exportindustri är därför direkt förödande. Deras brist på agerande och att man överhuvudtaget inte kommenterar frågan är beklämmande. Även de våra har varit dåliga på att uppmärksamma problemet tillräckligt.
 
Regeringens misslyckade infrastrukturpolitik får nu konsekvenserna att varor kan komma att transporteras ut via Norge. I detta fall är det Trondheim som diskuteras men det kan komma att bli likdant på fler ställen.
 
Nedan är en artikel inklippt:
 
EU stöder Trondheim som Norrlandshamn
 
2010-11-12  EU har beviljat 25 miljoner kronor till tre års förstudier av hur Trondheim skulle kunna bli utskeppningshamn för bland annat skogsindustriprodukter, inte minst SCAs industrier i Sundsvallstrakten.
 
Från och med 2015 träder de nya internationella reglerna för fartygsbränslen i Östersjön i kraft. Då måste sjöfarten i Östersjön föras med lågsvavlig olja, vilket fördyrar sjötransporterna i Östersjön. Detta har medfört att Trondheim, som kan befaras med konventionellt fartygsbränsle, åter kommit i rampljuset som ett tänkbart alternativ för export från mellersta och norra Norrland. Detta är av intresse, inte minst för massa- och pappersindustrin.

– En öst-västlig transportled med järnväg, väg och båttrafik har en jättestor potential, säger Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län, till Sundsvalls tidning. Gods från skogsindustrin i Finland och Västernorrland kan skeppas vidare från Trondheim till bland annat Storbritannien och övriga Europa.

Källa: papernet.se

 

Bli först att kommentera

Pensionerna i Sverige håller på att bli de näst sämsta i EU

Av , , 4 kommentarer 14

OM DEN ARTIKEL SOM FINNS I RIKSDAG OCH DEPARTEMENT stämmer är det mycket allvarligt. Då måste en översyn av det svenska pensionssystemet omedelbart göras.

Enligt en rapport håller pensionerna i Sverige på att bli de näst sämsta i EU. En av förklaringarna är den orättvisa som den borgliga regeringen har genomfört genom att pensionärer beskattas hårdare än löntagare.

Det har vi socialdemokrater argumenterat emot och vill ta bort. De borgerliga partierna anser det motiverat då pensionärer har andra kostnader än löntagare.  Men det är viktigt att vi hittar en pensionslösning som ger ett bättre utfall vilket kan göras på många olika sätt.

4 kommentarer

SVT har tappat spåret

Av , , 4 kommentarer 9

IMORSE LÅG JAG OCH TITTADE PÅ SVT och deras morgonprogram. Men blev både paff och förvånad över programmet, samt arbetssättet. Är det verkligen någon som har förtroende för deras analyser längre? Det är nästan som om att man kan tro att de är köpta av högeralliansen. Och varför skriver jag det, kanske man undrar?

För det första tar man dit en gammal kommunistledare, Gudrun Schyman och en gammal folkpartiledare, Maria Leissner som ska kommentera Mona Sahlins avgång och analysera läget i vårt parti.

Gudrun Schyman ”kände” när hennes förtroende i Vänsterpartiet var över och att hon skulle få kicken i partiet och då bildade hon FI. Däremot satt hon kvar i riksdagen för Vänsterpartiet och åkte runt i landet för att bilda ett nytt parti när hon inte fick som hon ville, dvs. att vara kvar.

Att en hon kan ”bedöma” vad som sker i vårt parti just nu tror jag inte hon har den minsta kompetensen till att kunna avgöra. Dessutom fick hon sitta och spy galla över partiet och facket. Socialdemokraterna gjorde ett dåligt val på riket men vi är det parti som fick flest röster i riksdagsvalet. Det är sanning om det så kallade ”låga förtroendet”, SVT.

Maria Leissner blev folkpartiledare men efter drygt två år hade folkpartisterna inte förtroende för henne som ledare och bytte. Hon var så pass rakryggad att hon inte gick till något annat parti utan fick några offentliga uppdrag av dåvarande s-regering. Hennes beteende var av mera hyfs än Schyman.

De är och har varit politiska motståndare men man måste fråga sig varför SVT vill göra dem till experter på vad som var orsaken till varför Mona valt att sluta som partiledare. Jag vill påminna om att det var hennes eget beslut, ingen annans och ingen vet hur det gått på en kongress om hon kandiderat. Det är bara spekulationer.

Socialdemokraterna blev det parti som hade störst förtroende av alla partier i riksdagsvalet.

 

4 kommentarer