Svenskar har dåligt samvete

Av , , 2 kommentarer 4

ATT SVENSKAR HAR DÅLIGT SAMVETE är den enda rimliga förklaringen till att det aldrig har varit så lätt för frivilligorganisationer att samla in pengar. Kanske är det så att allt fler medborgare ser att fler svenskar får det besvärligare och även i andra länder.

Vi tvingas allt mer mot den amerikanska stilen där frivilliginsatser blir viktigare och viktigare för en välfärdsstat. Frivilligorganisationerna gör bra insatser och det ska de fortsätta med, det är inte det de handlar om. Det visar också på att det finns ett stort socialt patos hos svenskarna och att man inte gillar den väg vi är på väg in i.

Som medmänniskor är vi beredda att hjälpa människor som hamnar i en nödsits och när de offentliga skatterna inte räcker till betalar vi en frivillig skatt i form av gåvor. Det finns en solidaritet mellan människor och det innebär att skattesänkningar inte kan vara den enda vägens politik. Om vi istället använder skattemedlen till att säkerställa bättre villkor för de som har det besvärligast så slipper vi hamna i en situation där man känner sig skyldig att ge gåvor.

 

2 kommentarer

Snöproblem i hela landet

Av , , 1 kommentar 5

TILL MÅNGAS FÖRVÅNING HAR DET BLIVIT VINTER, även i år, och det är problem med kommunikationerna. Det klagas framförallt på järnvägen men flyget har också haft stora problem. Och det är förvånande att man inte har lärt sig att hålla spåren uppe och att det inte finns tillräckligt med pengar för drift och underhåll.

När det gäller flyget beror problemen på olika saker men främst på att man inte hinner hålla start och landningsbanorna öppna. Det kan ha att göra med att det finns för lite resurser att sätta in när snön faller. Visserligen finns det säkert tjänster att köpa för att hålla fler banor öppna t.ex. på de stora flygplatserna då det där är de största förseningarna, men det kanske inte hjälper.
 
 
Även vägarna har sina bekymmer. I detta fall kan inte problemen enbart lastas på väghållarna utan även på trafikanterna. Bilar stannar av flera olika orsaker, man kör av vägen p.g.a. för dåliga däck och man hamnar i olyckor för att man inte håller avstånden. Många olyckor har orsakats av dumdristighet och chanstagningar, vilket ger olyckor. Det är upprörande att inte folk inser att man måste anpassa hastigheten till väglaget.
 
Ett större ansvar borde kanske läggas på förarna då de ofta är orsaken till olyckorna. Samtidigt är det de som kör med vett och sans som får vara med och betala kalaset. Som grädde på moset finns det folk som verkar glömma bort att det blir vinter och som vill förbjuda dubbdäck, som är en bra säkerhetsåtgärd. Må denna vinter få dessa på bättre tankar och att man lär sig att bra däck är en viktig säkerhetsaspekt.
1 kommentar

Edvard Riedl röstade nej till Norrbotniabanan idag

Av , , 2 kommentarer 5

 

Edvard Riedl med och alla andra borgliga riksdagsledamöter från Västerbotten röstade nej till byggstart av Norrbottniabanan nästa mandatperiod. Ja då vet vi det att det var bara snack och åter snack
2 kommentarer

Högerregeringen låter USA pressa Sverige

Av , , Bli först att kommentera 5

WIKILEAKS HAR VISAT HUR USA HAR PRESSAT Sverige att ta ett större engagemang i Afghanistan, detta enligt rapportering i Dagens nyheter. Det har avslöjas i handlingar som har skickats från ambassaden från Stockholm.

I dokument från juli 2009 framgår att den moderate försvarsministern skulle bearbetas och att en hög tjänsteman vid försvarsdepartementet tipsat om hur USA kunde påverka svenska makthavare. Efter dessa påtryckningar har Sveriges insatser i Afghanistan ökat.
 
Det är inte förvånande att USA gör påtryckningar. Däremot att man faller för påtryckningarna, är mycket allvarligt. Att svenska tjänstemän tipsar främmande makt hur de ska påverka makthavare i Sverige är en katastrof och sådana tjänstemän ska bort från sina jobb.
Bli först att kommentera

Taktiken mot Sverigedemokraterna får inte stjälpa bra förslag

Av , , 2 kommentarer 2

OM MAN SKA TRO TEXT-TV SÅ RÖSTADE DE RÖDGRÖNA PARTIERNA mot två socialdemokratiska motioner om höjt takt i arbetslöshetskassan. Sverigedemokraterna stödde motionerna och yrkade på S-förslagen som om de rödgröna hade stött dem så hade de gått igenom i riksdagen.

De rödgröna röstade istället för en reservation där motionerna också fanns med men där det också fanns med skarpare förslag med som SD tyckte var för långgående.
 
Så här på avstånd är det en dålig taktik för de arbetslösa som inte kommer upp till 80 % ersättning vid arbetslöshet. Enligt min uppfattning ska man alltid akta sig i att baka in för många förslag i varje ärende man lägger. Har man haft en om ersättningsnivåerna och en annan om villkoren så har om jag förstått det rätt ersättningarna höjts.
 
Med Sverigedemokraterna i riksdagen som är märkliga på många sätt måste man byta taktik hur man lägger sina förslag i riksdagen. Riksdagsarbetet förändras och vill man ha majoritet för sin sak när det är en minoritetsregering får man lägga sina förslag så de kan gå igenom. Det är självklart en tanke som även en regering får ta hänsyn till. Det är inte att samarbeta med det främlingsfientliga Sverigedemokraterna att lägga förslag som de röstar på.
2 kommentarer

Vinstrekord för friskolor

Av , , Bli först att kommentera 3

FRISKOLORNA OCH FRÄMST DE STORA TJÄNAR storkovan och detta år kommer de att slå nya vinstrekord. Det här framkommer i en rapport som Rapport gjort.

De ca 600 skolorna som drivs som aktiebolag har granskats och 150 av dem har år 2009 gjort vinster på över en miljon kronor. De som haft störst plus är Academia Koncernen och tillhör ett riskkapitalbolag. Där har man tjänat ca 180 miljoner.

Samma kvalitetskrav ska gälla för kommunala skolor och friskolor. Jag är helt övertygad om att vinsterna i friskolorna beror på att de får för stor ersättning för saker som de inte utför som t.ex. skolhälsovård, skolbibliotek, gympalokaler med mera. De senare delarna beror nog på stor del hur vi i kommunerna har våra interna hyressystem.

Vi måste internt ha system som gör att skolorna inte betalar för saker som inte enbart är till för skolorna. Det finns stora interna brister hur vi lägger ut våra kostnader och de bör vi göra om. Totalekonomiskt är det inget internt problem men friskolorna får betalt för saker som inte har med utbildningen att göra.

 

Bli först att kommentera

Hur kommer den framtida bostadspolitiken att se ut, kommer det att byggas bostäder

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Kommer det att byggas bostäder i framtiden. Det är en fråga som rör många och många är oroliga inför framtiden. Det finns diskussion inom finansvärlden att bankerna måste börja kräva amorteringar på lån som de som gett ut.  Jag tycker egentligen inte det är fel men att göra det retroaktivt kan sätta många hushåll i en svår sits om man fåt låna på den ekonomi man hade och dessutom kommer med all säkerhet räntehöjningar.
Det kommer dessutom att behövas fler hyresrätter i framtiden men kommer det att byggas några när bankerna även där kommer att kräva en högre egeninsats, det vill säga att man får inte låna till hela investeringen. Vad det kommer att betyda törs inte jag säga idag. Vi vet också att hyresrätten varit missgynnad gentemot egna hem och bostadsrätter. Jag tillhör en av de som under lång tid krävt att det ska vara neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna.
Nu såg jag i morse att bostadsminister Atterfall funderar över regler för hyresrätten. Jag antar att regeringen funderar hur bostadsbyggandet kommer att se ut i framtiden om inget görs. Nu tror inte jag att man kommer att införa investeringsbidrag och har svårt att tro att de törs komma med begränsningar i avdragsrätten för bostadsrätter och egna hem. Därför blir det spännande att se vad som kommer för i alliansstyrda kommuner har man avväpnat hyresrätten genom att sälja ut hyresrätter.
Jag har sagt det tidigare och upprepar att vi måste få en långsiktig lösning på bostadsfinansieringen som kan hålla över tiden och med olika partier i en regeringen. Bostäder byggs för att stå i minst 75 år och därför måste det finnas långsiktiga regler, det räcker med att räntan kan röra sig de andra spelreglerna behöver både bostadsrättsägare, villaägare, fastighetsägare och hyresgäster långsiktiga spelregler
 
Bli först att kommentera

Vi ökar intäkterna från vattenkraften och hoppas det håller i stället för att skära i verksamheten

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Idag har vi kommunfullmäktige och vi har ett ärende som rör budgeten för nästkommande år. Vi har fått mindre pengar från staten än vad vi räknade med när vi la budgeten i våras. Det rör sig i runda tal om 16 miljoner kronor. Eftersom budgeten ska vara i balans så finns två alternativ ett är att öka intäkterna och det andra är att skära ner kostnaderna i verksamheten.
Vi har innevarande år räknat med 100 miljoner kronor och det var en uppräkning med i runda tal 37 miljoner och till nästa år har vi räknat upp det med ytterligare 12,5 miljon. För att slippa dra ner på verksamheten så tillför vi ytterligare 16 miljoner.
Nu är vi precis på gränsen vad vi kan ta in för pengar och tillföra verksamheten för vi har mycket pengar att röra oss med i vår kommun då vi har en av de högsta skatterna i hela landet. Skulle det bli som en del befarar lite el på grund av för lite vatten i magasinen stiger visserligen priset men som sagt vi balanserar på en svag lina. Blir det underskott så ska det tas in de kommande åren ch det är då att skära ner anslagen i de lagda budgetramarna om inte staten ger oss totalt mer pengar med höjda anslag, vilket jag knappast tror.
Tidigare års överskott på vattenkraften har vi använt till att minska vår pensionsskuld som har gjort att vi också fått mer pengar över till verksamhet
Bli först att kommentera

Vintersport är riktigt härligt. Idag har…

Av , , Bli först att kommentera 7

Vintersport är riktigt härligt. Idag har det varit en verklig sportlördag. Tyvärr så hinner man inte se allt när det går i olika kanaler. Detär bara att gratta Björn Ferry till sprintsegern idag. Det är bra med framgångar för västerbottnngar. Damerna i handboll ska också äras för sin seger i semifinalen i handbolls EM. Skidorna 30 km masstart var också en händelsrik tillställning där Södergren gjorde ett topplopp. Partik Järbyn var egentigen värd en pallplats i dagens störtlopp och så hade det blivit om solen hade varit framme när han åkte. Tyvärr har inte Anja hittat formen. Men jag njuter avdessa sportlördagar

Bli först att kommentera

Utbildning av lärare. Högskoleverket säger de olika saker

Av , , 1 kommentar 7

Utbildning av lärare. Jag har tagit upp det som hände för Umeå Universitet när det gäller examensrätter och ska inte älta det mer.

I vilket fall som helst måste vi fundera över hur det kan gå så. Kan verkligen högskoleverket ha gett ut en begriplig information om vad som krävdes för att få examensrätt eller hur papperen skulle fyllas i. Det tror faktiskt inte jag.

Nu försvinner över 1000 utbildningsplatser. Det hade kommit in 59 ansökningar omexamensrätt och lite drygt hälften nämligen 32 blev godkända. Ni får ursäkta men så dåliga tror jag inte universiteten är på att fylla i ansökningar såjag är övertygad om att det är något märkligt hos högskoleverket.

Ni vet ju min grundinställning till att många av de centrala statliga myndigheterna lever ett eget liv en lång från verkligheten. Så stämmer det som Åsa Bergenheim skrev som en kommentar på min förra blogg är det skrämmande

1 kommentar