Energipriserna är det som oroar svensken mest

Av , , Bli först att kommentera 7

Energipriset har seglat upp som den faktor som oroar svenska folket mest och inte undra på det. 38 % oroar sig för kommande elräkningar enligt Nordea och det som oroar näst mest är bensinpriset och det är för att då de stiger förlorar hushållen den lilla ekonomiska bufferten man har.

Folk kommer ihåg hur det var i fjol då priserna steg då det var brist på el och den här bristsituationen kommer att bestå och kanske till och med att öka. Folk riskerar sina jobb på grund av de höga energipriserna som kommer för basindustrin.

Jag blev förskräckt då jag såg Maud i TV diskutera nätpriserna med villaägarna då hon kraftigt blandade ihop det lokala nätet med den utbyggnad av stomnätet som behövs. Hon ville dessutom inte erkänna att kommunerna har bästa pris och mest välskötta ledningar medan de stora marknadsföretagen har nät som gör att priset mellan Umeå energi och de andra bolagen gör många tusenlappar för nätet.

Vattenfall kan regeringen styra med ägardirektiv men de vill väl ha in höga avkastningar från det bolaget för att kunna sänka skatterna. Vattenfall ska inte säljas utan styras och ska ges order att bygga ut för marknaden kommer i övrigt inte att bygga ut elproduktion då de gör större vinster på bristen. Basinfrastrasktur som nät men även elproduktion kan inte vara marknaden som tar ansvar för.

 

Bli först att kommentera

Obama vill åtgärda arbetslösheten men inte Reinfeldt

Av , , 2 kommentarer 5

Obama uttryckte att han var jätteorolig över USA:s höga arbetslöshet i sitt tal till nationen. Kampen mot den höga arbetslösheten är tvelöst den viktigaste frågan. Nu ska man forska och utbilda folk och komma fram till en politik som kan skapa miljontals jobb. På samma sätt som USA kom först till månen ska man nu tillsammans skapa miljontals nya jobb. Arbetslösheten som i USA som räknas som skyhög är bara obetydligt högre än i Sverige.

I Sverige har vi har en bra ekonomisk tillväxt på 5,2 % 2010 och som beräknas bli 3,9 i år och 3,2 år 2012. Det är bra men arbetslösheten är fortfarande för hög och i fjol stannade den på 8,4 % och beräknas sjunka till 8,0 i år och 7,5 2012.

I USA ska Obama gå in med mycket kraftfulla åtgärder för att få ner arbetslösheten medan den Svenska regeringen satsar nästan ingenting. Ingen arbetsmarknadsutbildning värt namnet och inga större strategiska satsningar på forskning och utveckling och inte heller på infrastruktur. Regeringens politik håller på att förstöra en hel ungdomsgeneration. Regeringen borde kanske snegla på USA och hur man vill få ner arbetslösheten och skapa tillväxt.

 

2 kommentarer

Förvånad över en del fastighetsägare

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag blir mycket förvånad över hur en del fastighetsägare, speciellt i centrum, reagerar då vi vill förändra parkeringsnormen. Det stora problemet är arbetsplatsparkeringarna som vi vill minska. Min uppfattning kommer utifrån den diskussion vi har om en ny översiktsplan för centrum.

Vi har stora överskridanden av luftkvalitetsnormen i centrum främst på morgonen och eftermiddagen då folk åker till och från jobbet. Vi klarar inte luftkvalitetsnormen enbart med det vägpaket som nu byggs, det behövs kraftiga åtgärder för att minska trafiken.
 
Vi ska göra allt som står i vår makt för att förhindra genomfartstrafik, det är en självklarhet, och vi satsar på kollektivtrafiken men det räcker inte. Vi vill dessutom bygga en stad som är långsiktigt hållbar, en tätare stad för att minska miljöbelastningen och därmed skapa ett hållbarare Umeå. Men vi också förändra parkeringsstrategin med gröna friköp och färre arbetsplatsparkeringar mitt i city m.m.
 
Lyckas vi inte med att få en bättre luftkvalitet mellan 7 och 9 och mellan halv fyra och halv sex kommer vi inte att kunna förtäta Umeå och bygga de attraktioner som vi tror behövs för att utveckla Umeå.
 
För att klara luftkvaliteten måste vi minska bilkörningen i city och det gör det än viktigare att minska antalet arbetsplatsparkeringar. De allra flesta Umeåbor har mindre än fem kilometer till city så det borde gå alldeles utmärkt att gå, cykla eller åka kollektivt.
 
Det går att finna lösningar för byggrätter där fastighetsägaren bidrar till bra kollektivtrafik istället för att bygga parkeringar. Det går också med parkeringslösningar för arbetsplatser strax utanför centrumfyrkanten. Tror dessutom att samma sak behöver göras inom universitets och sjukhusområdet.
Bli först att kommentera

Sjukskrivningarna ökar

Av , , 1 kommentar 7

Just nu har vi en kraftig ökning av sjukskrivningarna och delar av detta beror på den borgliga politiken. Sjukskrivningarna har ökat med 11 % sista kvartalet 2010 gentemot 2009.

Främsta orsaken är att utförsäkrade återvänder till sjukförsäkringen, men det är svårare att få sjukersättning med de nya reglerna. Försäkringskassans prognoser var att drygt 30 % av de utförsäkrade skulle återvända till försäkringen men det blev över 60 %

Folk blir sjuka av sjukdom och inte för att man vill fuska med systemet. Man blir lika sjuk om man har låg sjukersättning men är den för låg tvingas man gå till jobbet sjuk, vilket får konsekvenser på längre sikt för både hälsan och ekonomin.

Borgarregeringen har förstört sjukförsäkringen, som inte längre har en inkomstbortfallsprincip utan är så nära en så kallad grundtrygghet som man kan komma. Allt för att sänka skatterna och mest för de som har det bäst.

Sjukförsäkringen måste återupprättas.

 

1 kommentar

Det är en politisk katastrof.

Av , , 1 kommentar 7

Det är en politisk katastrof. Så säger socialförsäkringsminister Ulf Kristensson till Svenska Dagbladet.

Han säger det med anledning av att under alliansregeringens fyra år så har antalet ungdomar som förtidspensionerats ökat med 50 %.
Så här sa han " vi kan inte fortsätta att parkera unga människor i en förtidspensionering som de aldrig kommer ur. Det är inte rimligt det är en politisk katastrof"
Visst har han rätt och det som sker på sysselsättningssidan med en massarbetslöshet är illa. Jag har tagit upp det i bloggar många gånger. Lika många gånger har Riedl med flera varit ute och försvarat denna politiska katastrof. Tyvärr fanns det inte med några åtgärder mot problemet. 6700 unga förtidspensionerades enligt Svenska Dagbladet.
 
Regeringen har sagt att S tidigare gömde arbetslöshetssiffrorna med sjukpensionering. Nu vet vi hur de gör och hur framtiden ser ut för våra unga med en förväntad massarbetslöshet. Regeringen har också lyckats skapa en mediabild att det är naturligt med hög arbetslöshet och det gäller även för ungdomar.
Tänk att en minister erkänner att den politik regeringen för är en politisk katastrof och ändå görs inget. Skattesänkningar har varit viktigare.
1 kommentar

Vilken uppvisning av slalomherrarna och Byggmark är på GGGG

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Vilken kanonuppvisning av de Svenska slalomåkarna i Schladming i Österrike. Visserligen blev den ingen seger men Fransosen Grange gjorde ännu ett riktigt kanonåk i sitt andra åk.
Trots lite missar i början  eller ganska stora så lyckades Andre Myhrer knipa en andra plats efter en riktigt bra avslutning. Hargin blev 3,a och Bäck 6,a men för mig som Västerbottning är det självklart glädjande att se att Byggmark verkligen är tillbaka i världseliten. Han gjorde ett kanonåk och åkte upp sig till 7,e plats.
När hade vi 4 Svenska slalomåkare bland de sju främsta senast om det ens har skett. Det är hur kul som helst att se att det Svenska slalomlaget hittat stilen och de här grabbarna måste väl bli de som får representera Sverige i slalom i VM. Grattis grabbar, nu väntar jag på ytterligare bra resultat på damsidan och hoppet står självklart till Maria
Bli först att kommentera

I Umeå satsar vi förebyggande arbete, idrott och kultur

Av , , Bli först att kommentera 4

RESULTATET I BOKSLUTET GÖR ATT VI KOMMER att satsa många miljoner på sociala investeringar. En inriktning som är framåtsyftande och som innebär investeringar i människor. Det ger också sänkta kostnader på sikt, även om de stora förtjänsterna hamnar hos andra aktörer, som t.ex. Försäkringskassan.

Det viktigaste är människor känner att de behövs och är i jobb. Ett perspektiv som alltför ofta nonchaleras av regeringen. Det är oerhört skrämmande att vi har vant oss med de höga arbetslöshetssiffrorna. Samtidigt har media allt annat än uppmärksammat att vi har en arbetslöshet på 8 % och det i högkonjunktur!

Det är inför högkonjunkturen som arbetslösa ska utbildas så att de vid ingången av högkonjunkturen är anställningsbara. Vi har nu en rekordhög arbetslöshet som drabbar våra ungdomar värst. Hela generationer riskerar gå förlorade om ingenting görs.

Jag är trött på att höra att allt skylls på den ekonomiska krisen. Kostnaden för att ge människor utbildning är en investering som betalar av sig väl. Nu måste istället många unga människor må dåligt, inte minst på grund av arbetslösheten.

Jag hoppas att alla de som deltog igår på VP kick-offen, som är själva inledningen på budgetprocessen, tog till sig av redovisningen att det går att göra mycket med rätt politik och att investera i människor i ett tidigt skede.

Bli först att kommentera

Elnätet är inget som marknaden bör ha hand om

Av , , Bli först att kommentera 9

KOMMUNALA ENERGIBOLAG HAR LÅGA NÄTAVGIFTER. Igår presenterade Villaägarna hur kostnaderna för elnätet ser ut i Sverige och vårt län. I Västerbotten har vi två kommunala bolag som äger de lokala näten, Umeå Energi och Skellefteå kraft.

Ser man till priset ligger Skellefteå 421 kr under snittpriset och Umeå Energi ligger ännu lägre nämligen 608 kr.

Det här visar att Umeå kommun har ett välskött och effektivt nätbolag. Vi köpte det lokala nätet av Vattenfall när avregleringen kom och vi tog bort utjämning av priset som vi hade tidigare då det nu är det kommunala nätbolaget i hela kommunen.

Det finns två bolag som har högre priser och det är EON Dorotea som ligger 894 kr över snittet följt av ÅKAB med 577 kr och Vattenfall 351 över snittet.

Vi ligger lågt i Umeå, trots att vi har mycket nät ute på landsbygden. Det har funnits krafter bland de borgliga partierna att Umeå Energi ska säljas men de ligger lågt, i alla fall just nu, men ideologiskt vet vi vart de står.

Undersökningen visar också att det är bra om kommunerna äger infrastruktur som håller kostnaderna nere för sina medborgare.

Vi måste slå vakt om kommunala nätbolag. De som har sålt har gjort kortsiktiga vinster som konsumenterna sedan har fått betala. Basinfrastruktur är inget för marknaden då styr endast vinstintresset.

 

Bli först att kommentera

Umeå en stad i ständig förändring och förbättring

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag en artikel i tidningen som handlar om Umeå och Umeås utveckling.

Förändring är samhällets natur
 
Umeå har under många år haft rollen som tillväxtmotor i norra Sverige, men det är inget vi kan ta för givet. Mycket har hänt sedan mitten på 1950-talet och 1959 då jag flyttade till Umeå. Många områden har tillkommit och befintliga områden har förändrats. Tillväxten har framförallt skett inom Umeå tätort och befintlig stadsstruktur via s.k. kompletteringsbebyggelse.
 
Några exempel är att Umedalen har fått stadskaraktär, Tomtebo och Ersboda har tillkommit, Mariehem- och Nydalaområdet har förändrats, Teg har förändrats, Umeå centrum har förändrats och i takt med att Umeås befolkningsmängd har ökat har angränsande stadsdelar som Haga, Väst på stan och Öst på stan fått en centrumkaraktär. Även universitets- och sjukhusområdet har ändrat karaktär.
 
Umeå har växt rejält och jag kommer fortsätta att hävda att Umeå är bättre idag än 1959. En stads storlek har betydelse både för vilka möjligheter som ryms inom staden och vad den kan erbjuda sina medborgare. Jag tror att Umeå är en mer öppen stad idag än vad den var på slutet av 50-talet. Umeå rymmer idag fler utsikter både sett till arbetsmarknaden och utbildningsmässigt, men också kulturellt och fritidsmässigt. Utvecklingen mot att bygga stad, med tät bebyggelsen för att skap en långsiktigt hållbar stad, är en trend som pågår i hela världen – inte bara i Umeå.
 
Vi i Umeå har kunnat sjösätta och förverkliga många projekt däribland Botniabanan, ny godsbangård och Vägprojektet för att nämna några infrastrukturprojekt som pågick under föregående mandatperiod. Det har också skett otaliga förändringar när det gäller bostadsbebyggelse. Trots det vill jag sticka ut hakan och hävda att Umeå befinner sig i en fortsatt spännande period. Under den innevarande perioden är det många saker som sker och planer som vi måste komma fram med, däribland Staden mellan broarna och andra stadsutvecklingsprojekt. Jag tror det är möjligt och jag tror det kommer att göra Umeå till en bättre stad och kommun.
 
I kommunen pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Umeå: Fördjupning för Umeå, Umeås framtida tillväxtområde, som är en av flera översiktsplaner som kommunen har. Syftet med det är att ta fram en vision för just det områdets framtida utveckling. Den ligger också till grund för detaljplanering och bygglov och är ett dialoginstrument för kommunen med staten.
 
Vårt mål är att skapa en stad i ständig förändring och förbättring. Det ställer krav på oss politiker och på våra medborgare att ta till sig nya saker. Vi gör det därför att vi vet att städer som förlorar invånare tappar i lokalservice och möjligheter.
 
Den är mångfalden som lockar människor att flytta till en ort och därför arbetar vi ständigt med att göra Umeå mer attraktivt och att främja tillväxten i regionen. Det provocerar men det gäller att våga vara öppen för förändring och olikheter. Vågar man det upptäcker man ofta att det berikar livet och världen.
 
Förändring är samhällets natur. Det kan verka otäckt och går inte att stoppa, men olikheter och människor tänker olika och det är det som utvecklar samhället. Jag är glad att vi socialdemokrater har fått förtroendet att leda Umeås förändring och utveckling.
 
Lennart Holmlund, kommunalråd (s) Umeå

 

Bli först att kommentera

Permitteringssystem räddar jobb i Sverige, under krisen sas folk upp här men inte i Belgien

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Till min stora glädje ser jag att Lo håller på att vakna till liv i en viktig fråga. Jag ser att de vill att staten ska återinföra det statligt finansierade permitterningssystemet. Vi har haft ett sånt system tidgigare men det har plockats bort och så här på rak arm vet jag inte vilken regering som tog bort och jag tror att man gjorde det med fackens goda vilja
Det finns de motiv som LO hänvisar till och ett är att företagen får möjlighet att korta arbetstiden i väntan på bättre i stället för att säga upp folk. Dagens system leder till otrygga anställningar och att det blir svårare att få igång produktionen när konjunkturen vänder och att det ger länder med permiteringssystem en konkurrensfördel.
Detta system är en nackdel för Sverige och det såg vi klart och tydligt i samband med den ekonomiska krisen. Volvo sa i stort sett upp halva sin styrka i Sverige medan i Belgien och Gent sades det inte upp en enda person. När så uppgången kom så såg man till att fylla fabrikerna i Belgien före man började nyanställa i Sverige och i Umeå innebar det i praktiken att en hel del jobb på monteringen flyttades till Belgien
Att ha dessa system olika inom EU är inte neutralt och snedvrider konkurens och flyttar jobben.
Jag tog upp den här frågan ottaliga gånger under krisen ibland annat debatter med Littorin men det var som att prata med en stenmur och att det skulle snedvrida konkurensen då det är precis tvärt om.
Det är bra att LO vaknat till liv i den här frågan och jag hoppas att regeringen lyssnar på dem för det här är oerhört viktigt om jobben ska vara kvar i Sverige
Bli först att kommentera