Gratis internet är bra men någon ska betala….

Av , , Bli först att kommentera 6

Gratis internet är bra men någon ska betala. Det var faktiskt andra saker som var uppe i fullmäktige idag än det som kommer att redovisas i media och en sak som förvånade mig var att ärendet om sk Hot spots togs i au, ks  trots att svaren från återremissen inte var med.

Den ville veta lite om vem som betalar, konkurrerar det med det privata näringslivets It-tjänsteleverantörer och lite andra spörsmål. Nu blev det ett tilläggsbeslut att ärendet skulle redovisas i arbetsutskottet och då har ju utskottet möjlighet att gå till fullmäktige om det finns saker som inte kan anses rätt att göra.

Jag håller med Sellström att det blir ju knepigt om gratis internet ska tillhandahållas åt hyresgäster som ligger i närheten av dessa hot spots. Allt ska betalas någonstans och mest förvånad var att alliansen inte tänkt om om detta konkurerar med det privata näringslivets tjänsteleverantörer av internet.

Det var inte mer än något år sedan man spydde galla över våra bolag inom energi och bostäder sålde tjänster inom It och vi enades om att näten deras ska vara öppna för all leverantörer som vill sälja tjänster vilka inte var en sak för de kommunala bolagen.

Nu är det tvärt om och det ska vara hot spots som ändå någon ska betala utan att vi inte fått reda på hur vår tekniska nämnd ska finansera detta om det kostar.

Bli först att kommentera

Knark ska klassas som knark. Beslagen av…

Av , , 2 kommentarer 7

Knark ska klassas som knark. Beslagen av det beroendeframkallande medlet Efedrin har ökat med 75% på 5 år. Sverige får inte klassa detta som knark vilket är bedrövligt och det är Eu regler som stoppar klassningen.

Det sker ett ökat missbruk främst bland unga men även kropssbyggare tillhör dengruppen enligt polisen. Efredin är och kan vara en orsak till hjärt och kärlsjukdomar.

Enligt Eu år det klassat som ett ämne som man kan framställa narkotika av då man använder det när man framställer metaamfetamin och då redan är klassat. Men klassat till vad ? är det klassat som narkotika är det bramen det verkar inte så. Det här visar på att Eu är för stelbenta. Det är ju fel att om det är klassat på ett sätt måste man kunna ändra sig om det visarsig att anväds på andra sätt senare

2 kommentarer

Jämtin kommer att ta tag i våra nomineringsprocesser

Av , , 1 kommentar 10

 

Har haft tid att lyssna på vår nye partisekreterare och det var glädjande besked. Glädjen kommer av att hon inte alls var nöjd med hur processen i partiet fungerat när det gäller att utse ny partiledare och övriga funktioner. Hon kommer att ta tag detta framöver vilket självklart är glädjande för mig
 Det är ingen hemlighet att jag varit mycket kritisk till hur man jobbat med att ta fram en ny partiledare efter Mona Sahlin, även om delar av media har försökt speglat en annan bild. Det kan du ju läsa på mina bloggar.
Nu kunde inte jag se eller höra Håkan Juholts linjetal i går men det ska jag gå in på nätet och titta på men av referaten hörde jag att kulturen åter var i blickfånget och det var självklart glädjande att kulturen kom med, men tyvärr hinner vi inte få med detta när vi blir kulturhuvudstad.  Jobben fanns självklart med och att långtidsarbetslösheten är ett stort problem. Jag återkommer .
1 kommentar

Renovering av tjänsterummet efter drygt 20 år

Av , , Bli först att kommentera 10

Renovering av tjänsterummet efter drygt 20 år. Nu når jag kom hem efter Thailand sä var mitt rum uppfräschat efter mer än 20 år. Senast det gjordes något åt rummet var når Margot var Ks ordförande i slutet på 80 talet och då även möblerna inköptes.

Rummet är ommålat, taket år bytt liksom belysningen, möblerna blir kvar medan stolarna ska kläs om, en del konst blir kvar, annan byts ut och så lite nytt. Idag behöver man ingen utrustning för papper och pärmar då allt finns i datorn.

Så här på morgonen håller jag på att lära mig att hantera den nya telefonen också den en Nokia. På stjärna fyrkant tyckte de att det var länge sedan jag bytte telefon och därför fanns det bättre kunder . Jag var en av de första som skaffade den förra modellen och den höll bra även om superlim behövdes.

Snart ska jag följa partikongressen via Tv eller nätet, och jag ska samtidigt göra travet åt vårt tipsbolag och sedan blir familjekul i eftermiddag.

Nu har jag också gjort första bloggen med den nya telefonen.

Bli först att kommentera

Kulturväven uppfatts olika i tidningarna….

Av , , Bli först att kommentera 8

Kulturväven uppfatts olika i tidningarna.
Eftersom dygsrytmen inte fallit riktigt på plats så har några timmar på morgonen gått åt till att läsa tidningarna och se vad som hänt förutom det som rört mig, ytterligare frågor som rör Umeås utveckling ska jag återkomma till fortlöpande

En intressant fråga är hur olika Kulturväven speglas i tidningarna. Jag ska villigt erkänna att jag känner igen mig på ett helt annat sätt i dagens VK än i VF. VK artiklarna tror jag speglar vad folk vill ha reda på om innehållet.

VF hade en artikel även torsdags men den speglade inte rätt vilken mark Kulturväv skulle köpa utan endart vad som skulle köpas av Baltic och inte den som skulle köpas av kommunen det som idag är parkeringar på kajen
Jag har svårt att förstå varför det bara var ett allmänintresse att bolaget skulle köpa mark av Baltic och inte av kommunen, markområdena är ungefär lika stora, och ett bolag måste självklart äga marken dess hus ska stå på

Jag tycker också att Kulturväven gott och väl uppfyller hur vi beskrev detta i vårt handlingsprogram.Jag citerar från rubriken utveckla stads och områdesbibloteken
"Biblotekens funktion som sociala och kulturella mötesplatser blir allt viktigare samtidigt som kraven på tillgänglighet, fysiska som virituellt, ökar. Nya grepp på utformningen av det fysiska bibloteksutrymmet och samverkan med andra kulturverksamheter utvecklar det framtida till en än mer attraktiv kulturupplevelse" slut citat och Kulturväven stämmer väl in med vad som skrevs i ansökan attblir kulturhuvudstad.

En framgångsfaktor dessutom är den totala uppslutningen om Kulturväv och då konfliterna politiskt uteblir, då uppfattas projektenså olika. En framgågsfaktor för Umeås utveckling har varit och kommer att vara att finna breda politiska uppgörelser som håller och den lågsiktig hållbara uppgörelsen fanns inte i handelsetableringen Entre Norr för att ta ett annat exempel

Umeborna blir de stora vinnarna på detta projekt för mycket långtid

Bli först att kommentera

En dryg hemresa och så lite text TV. Ärligt…

Av , , Bli först att kommentera 10

En dryg hemresa och så lite text TV. Ärligt talat var det en fruktansvärt dryg hemresa från Thailand. Avresa från hotellet onsdag 02.30 lokaltid, svensk tid 20.30 tisdag och hemkomst onsdag vid 20 tiden till lägenheten. Som ni förstår blev det inte mycket sömn tisdag natt i Thailand när man skulle upp kl 02.00

Jag kan inte sova på flyget så visst var man riktigt mosig när man landade och inte har man funnit dygnsrytmen efter den här natten.

Däremot ser jag i dagens tidning att VK reportern Allan Fjällström inte fattade att jag sa att jag är trött och hur länge jag rest. Jag sa visserligen kl 3 i morse men la till lokal tid vilket var kl 20 dagen före svensk tid och inte sedan tre i morse det skriv i tidningen. Det är olika tidszoner mellanThailand och Sverige, nämligen 6 timmar

Det är skönt att vara hemma och det var skönt på semestern och sista kvällen var det en upplevelse att sitta ochtitta på blixten ett skådespel.

Det är ändå skönt att komma hem och veta det trygghetssystem som vi byggt upp genom vår skatter som i stort sett intefinns något av Thailand. Vädret där är dock överlägset

Det är sköt att komma hem och läsa text TV. Såg att nu kommer också konsekvenserna av regeringensskolpolitik, där antalet sökande till de yrkesförberedande linjerna minskat kraftigt och i storstäderna med 10% var tredje elev. Det här beror självklart att Björklund sänkt statusen på yrkeslinjerna och det här blir problem för vår industri och det blir brist på folk

30% av de som vill starta friskolorkommer att beviljas detta. Nu har skolinspektionen infört hårdare granskning med hänvisning till elevernas trygghet och de som vill starta ska bevisa att de har elevunderlag

Man kan ju fundera över varför en myndighet inte gjort detta tidigare för lagstiftningen är väl inte ändrad

Bli först att kommentera

Jag avstår partikongressen till helgen till förmån för familjen

Av , , 10 kommentarer 18

 

Jag kommer inte att åka till den Socialdemokratiska valkongressen som jag blev vad till. Orsaken till detta är att jag måste vara hemma på lördag kväll av personliga skäl och i går fick vi ett definitivt besked att det är omöjligt att sätta in ersättare sedan kongressen börjat.
Jag hade för avsikt att åka ner och delta när vi skulle välja ny partiledare som kongressen utlystes för och det har jag också sagt t hela tiden, och i tron att det var möjligt att ersättare skulle kunna sättas in för att tjänstgöra. Eftersom det inte var möjligt går familjen före partiet på lördag
 På lördag är det också en hel del val som ska hållas och då skulle Västerbotten bli ett ombud kort när jag åker hem. Det är i och för sig märkligt att stadgarna tolkas så för det går inte klart och tydligt att utläsa detta, men det är de besked vi fått
Hur det blir med valen på lördag har i och för sig varit intressesant att vara med om för det ska ju enligt valberedningen bytas ut en del folk som är valda av den ordinarie kongressen för inte så länge sedan, så vi får väl se om det dyker upp en diskussion om detta är enligt stadgarna
10 kommentarer

Regeringen vill försvaga facket

Av , , Bli först att kommentera 9

Regeringen har för avsikt att denna vecka försämra möljigheterna för facken och att deras medlemmar ska kunna få gå fackliga utbildningar, när man börjat en anställning. Man kallar det förenklingar, men i själva verket handlar det om att försvåra för medlemmar att gå dessa utbildningar då man måste vara anställd i 6 månader för att få den rätten.

Ännu besvärligare blir det för de personer som går på så kallade visstidsanställningar. Det här är självklart ett led i att de som anställs inte ska få möjlighet att veta vad facket gör, det är dessa saker som ligger i de fackliga utbildningarna liksom avtalen och hur de är konstruerade och vilka rättigheter och vilka skyldigheter det finns i kollektivavtalen

Bli först att kommentera

Inga knarkare till artister i kulturhuvudstadåret och Ågren det blir ingen bloggpaus

Av , , 20 kommentarer 22

 

Anders Ågren jag tar ingen blogg paus för att jag är i Thailand däremot är det svårt att fullt ut vara med vad som händer på grund av tidsskillnaderna. Men Ågren, jag trodde faktiskt att du redan satt i SKL du brukar ju åka på deras styrelsesammanträden.
Jag har sagt och det står jag för att det inte är snart våra egna möten som ska styra, utan vilka uppdrag man har på annat håll, förutom de länsuppdrag som följer om genom regionförbundet.
Jag tycker det är bra om du sitter i SKL men bli en budbärare för kommunerna  och inte för Anders Borg.
Jag tycker självklart att det är bra att ledamöter från Umeå sitter på centrala uppdrag, men kom ihåg att huvuduppdraget är ett arvoderat uppdrag på hemmaplan till hundra procent
Lite andra korta reflektioner som jag vill delge så här halv åtta innan jag går ut och äter middag.
Jag ogillar krig och är inte alls säker på att Nato polisen vad man kallar dem får ordning i Libyen. Bara mer hat och mera hat och ännu mera hat
Jag är besviken på Persbrandt och avslöjande om kokain
Låt kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 befrias från artister som knarkar och ta det i en sanningsförsäkran innan de anlitas för dyra pengar
 
20 kommentarer

Ågren är stolt över att vara i SKL och vara en regeringens budbärare och inte en kommunal företrädare

Av , , 1 kommentar 11

 

Jag ser att Ågren är stolt för att komma in i SKL,s styrelse och jag som trodde att redan var där. Det har då sagts så att nu åker jag på SKL, men kanske har jag fel. Jag tycker i och för sig att det är bra att Umebor tar på sig centrala uppdrag i SKL.
Men ärligt talat tycker jag att kommuner, landstings och regionernas fack har tappat sin styrka. Annat var det under Margot Wikströms och Joakim Ollens tid då man var företrädare för kommuner och landsting och inte brydde sig om vad regeringen sa utan tog ställning till hur det påverkade kommunerna och landstingen
Kommunerna och landstingen har ju olika majoriteter i vårt land men under den förra mandatperioden så har framförallt de borgliga ledamöterna fört regeringspolitiken i SKL och det är ett grundläggande fel, SKL betalas av alla kommuner och är ett organ som ska se till kommernas bästa och inte för regeringspolitiken.
 Jag tycker det finns många brister i hur SKL yttrat sig över de lagar som lagts. Alliansföreträderna törs inte ens kritisera förslagen även om de måste kunna se hur de slår mot kommuner och landsting.
Jag vill säga  att  är man  invald i en kommun och då är det kommunens intresse man ska bevaka men  för många har det blivit viktigare att vara på SKL än att vara hemma och snart ska kommunens möten styras av vilka som ska åka på SKL. Kommunerna är basen i SKL och är inte ett regeringsorgan och ärligt talat tycker jag Knape blivit regeringens budbärare i stället för kommunernas
1 kommentar