Fler utlandsfödda skulle spara 34 miljarder, tänk längre än näsan räcker

 

Fler utlandsfödda i jobb skulle spara 34 miljarder kronor per år.
Skulle skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikesfödda jämnas ut skulle det spara 34 miljarder i stat och kommuner. Sverige har den största skillnaden i sysselsättning av alla OECD länder mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaden idag är så stor som 15 %.
Varje ökning av sysselsättningsgraden bland utlandsfödda med 1 % skulle minska utgifterna med 0,14 %. Utanförskapet ökar nu bland utlandsfödda och särskilt bland unga. Orsaken till detta är brist på politik och främst arbetsmarknadspolitikens viktigaste del en utbildningspolitik för de som står utan jobb.
Den här regeringen har valt skattesänkningar för jobben och trots att rätt politik för att få folk i jobb skulle betalas flera gånger om och om man vill ge bättre underlag för skattesänkningar. Man tänker inte längre än näsan räcker

5 kommentarer

 1. Amanda

  Alla dessa utlandfödda bidrar med – 34 miljarder/år netto.
  Nu räknar jag inte in Skandinavier och inom EU födda.
  De som finns i den statistken kommer från Afrika, framför allt, och Östeuropa – Iran, Irak. Vad tänker du ang. dessa? Är det rimligt att Sverige bidrar med alla dessa miljarder varje år och de inte på något sätt bidrar till sin egen försörjning? Varför avbryter de SFI? Varför sitter männen på cafe hela em? Varför presterar deras barn allra sämst i skolan trots att båda föräldarna är hemma?
  Jag har nu en liten ruta att skriva i, därför är allt komprimerat. Ta kontakt med SFI, AF och inför ”invånartjänst”. Så har gjorts i många kommuner.

 2. Amanda

  Dessa 34 miljarder skulle jag önska gick till vård, skola och omsorg. Har du en aning om hur många miljarder som totalt går till allt flyktingmottagande? Titta lite på Kriminalvårdens insatser, häkten och fängelser. Sjukvårdens kostnader för bla HIV, AIDS och TBC. Skolans kostnader för barn med särskilda behov och stöd i mindre klasser. Hedersrelaterat våld och särskilt boende. Räkna och du kommer till över 200 miljarder per år. Sverige kan inte ha råd med detta!

 3. Ida

  Invånartjänst är mycket bra. Stigmatiserar inte utlandsfödda utan ska gälla alla med försörjningsstöd.
  FK, AF, SOC och kommunen måste hjälpas åt.
  Helst även Polisen som mest varje dag finns vid flera cafeer för att stävja försäljning av bla kath.
  Varför är vi så rädda för att i Umeå införa invånartjänst?

 4. Ida

  Naturligtsvis ska en stor andel av Bostadens fastghetbestånd säljas. Som vi alla vet, även jag, när SOC betalar försörjingsstöd för hyran går detta belopp direkt till den som har kontraktet. Inte till Bostaden och inte heller till annan hyreshusägare. Den som har kontraktet på lägenheten kan välja att ta dessa pengar för egen konsuntion. Detta är ett systemfel. SOC hyrespengar ska naturligtsvis gå till fastghetsägaren. Då kan vi slippa vräkningar av bla barnfamiljer. Borde gälla alla med försörjningsstöd.

 5. Ida

  Ang barnfattigdom. Jag har läst på alla sidor vad gäller försörjningsstöd. Om jag förstått allt rätt måste två föräldrar som båda arbetar ha en sammanlagd inkomst per månad brutto på 45.000 kronor. Detta om de har tre barn mellan två och 11 år. Därefter kan både försörjningsstöd och bostadsbidrag minskas.I försörjningssödet ingår förutom samtliga bostadens kostnader cirka 16.7370 kr/ månad inklusive barnbidrag för en familj -två vuxna och tre barn mellan tre och elva år. Är en fattigdomskälla.
  Många lågutbildade väljer detta alternativ. Varför arbeta när SOC betalar? Titta lite på alla utlandfödda som varje dag sitter på bla Bibliotekscaffet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.