Avregleringen inte orsak till allt ont….

Av , , Bli först att kommentera 14

Avregleringen inte orsak till allt ont. Visst behövs de avregleringar som gjorts utvärderas, det är en självklarhet. Däremot skylls det alltför ofta på den att inte tågen går och kommer fram i tid.

Den uppfattningen delar inte jag. Det finns många brister i systemsyn för att få en väl fungerande järnväg, men det övergripande felet är bristen på pengar både när det gäller investeringar men även drift och underhåll har stora brister.

Där har regeringen gjort fel som skyllt allt på SJ när deras tåg inte kommer fram i tid och dessutom tar ut straffavgifter för detta då det är banan och teknikensom är orsaken till förseningen. Det kan vara så att det är ett annat tåg som är orsaken.

Mer pengar är den enda möjligheten för att få ett fungerande system, de ökade anslagen man får både på investeringar och drift räcker inte ens till de kostnadsökningar som sker.

Det andra är hur man räknar ut nyttan är ett annat exempel, där persontrafiken räknar en mycket större nytta än godset och jag är övertygad om att om man räknat annorlunda har det varit dubbelspår på Botniabanan. De kraven kommer snart där när man ser kapacitetsbristen

Ett annat exempel är att nyttorna är ungefär lika på de alternativ somfinns för vägprojektet i Umeå trots att det skiljer en halv miljard i kostnader. Den halva miljarden gör säkert större nytta på E12 västerut.

Ett annatsystemfel är att all byggnationer sker med årliga anslag vilket gör att det inte går att bygga effektivt. Botniabanan är ett exempel då den klarade sin kostnadsram som inget annat projekt gjort. Ett annat fel med detta är att man måste göra de stora sträckorna genom landet färdiga i ett enda sammanhang.

Järnvägen har framtid om det investerad rätt och driftas på ett riktigt sätt med ny teknik och byggs också med de kunskaper som finns inte minst på terminalsidan som hos oss i Umeå

Bli först att kommentera

Trevlig kommentar från cockpit

Av , , Bli först att kommentera 16

 

I eftermiddag när jag och fler med mig flög hem så var det någon i besättningen som verkligen gjorde reklam för sitt företag och de som var vakna tog ett leende på läpparna och ni undrar självklart  vad han.
Det lät ungefär så här
Vi har ett flygbolag söder ifrån som kör lite saktare så vi får bromsa in lite.
 
Vi är många som skällt på SAS och de har verkligen rykt upp sig när det gäller att starta och landa på rätt tid
Bli först att kommentera

Översiktsplan grunden för planeringen. Så…

Av , , Bli först att kommentera 13

Översiktsplan grunden för planeringen. Så ska det vara och den säger att vi ska bygga den långsiktigt hållbara staden. Det innebär bland annatförtätningar och högre hus för att spara resurser, få en bättre kollektivtrafik samt minska biltrafiken.

De ärende som kommit fram sedan planen antogsverkar det som om vi och länsstyrelsen tolkar den på samma sätt trots att de står bakom den. Ska länsstyrelsens tolkning gälla kommer vi inte att kunna bygga den hållbara och utvecklande staden och det känns som om de tycker att det är dem som ska planera. Jag blir riktigt fundersam och vi måste reda ut rollerna

Grattis Elvy till de 200 nya jobben i Örnsköldsvik och ingen skulle bli gladare än jag om ni kom upp i samma tillväxt som vi, då skulle vi bliett riktigt kraftcentra för utvecklingen i den nya regionbildningen

Bli först att kommentera

Regeringen skiter i jobben och bidrar till industriflytt

Av , , Bli först att kommentera 17

 

Regeringen skiter i jobben och industrin. Jag har i ett par år kritiserat regeringen och deras hantering av det så kallade svaveldirektivet.
 
Jag gör det inte för att jag inte tycker man har för hårda krav utsläppen. Jag kan inte förstå varför Sverige och de länder som finns i Bottenviken och Bottenhavet ska ha så mycket hårdare krav än alla andra länder i hela världen förutom några enstaka vatten. Svavel utsläppen ska vara lika i alla hav och utsläppskraven ifrån båttransporterna ska jämföras med miljöpåverkan från de alternativa transporterna
 
Kostnaderna för industrin som transporterar med sjöfart får en kostnadsökning på uppemot 28 miljarder. De kommer att välja mellan bil som trots allt ger större miljöpåverkan, skicka transporterna från Norge där svavelhalten i oljan får vara många gånger högre och ger därmed en sämre miljö.
 
Det handlar om 0,1% svavel i vårat innehav och 0,5 % som lägst i alla andra hav. Gärna 0,1 % men då ska det gälla i alla hav. Ja i de stora haven tror jag det är så högt som 4,5 % svavel
 
Risken är uppenbar att industrin flyttar till andra länder när nästa investeringsbeslut ska tas och det innebär att regeringen skiter i både jobben och industrin
 
Här hade jag tänkt lägga in en länk till Dagens industri där Stena Lines vet går till häftigt angrepp på regeringen men hittade inte igen den från Dagens industri från idag. Den kommer jag att komplettera med när den finn på nätet, men läs Dagens Indusri från idag till jag gjort detta
 
Jag blev mycket bekymrad när jag läste vad miljöministern sa och att hon inte inser att vi måsta ha likvärdiga förutsättningar i Europa och gärna hela världen. Norge och andra länder hånskrattar åt oss.
Jag är också besviken att de våra är så tysta och till och med är lite dåligt insatta i de konsekvenser som detta får
 
Hårda och lika krav för svavelutsläpp ska vara i hela världen, annars försvinner jobben från Sverige, Finland och kanske några andra länder som följer denna FN regel. Det är dock tveksamt om det är FN,s roll att fastställa denna typ av regler.
 
 
Bli först att kommentera

Vill alliansen i fritid att nämnden ska…

Av , , Bli först att kommentera 15

Vill alliansen i fritid att nämnden ska läggas ner. I går uppkom en mycket märklig diskussion i fritidsnämnden att kommunstyrelsen ska fatta beslut som rör fritidsnämnden då ärendet om Surf diskuterades.

Jag ska först säga att Ks au hade inte bett om några synpunkter eller någon remiss till frid om yttrade över detta. Våra tjänstemän skickar ärenden som kommer in till kommunen till den nämnd som har ansvaret enligt den arbetsordning och ansvarsom fullmäktige lagt fast.

Detta talade jag om för VK i fredags men det fanns inte då beskrivet i tidningen. Ansvaret för stöd och bidrag ligger helt och hållet på fritidsnämnden och det vet jag att vi är överens om.

Som VK spekulerade kommer ärendet att skickas till fritid för beslut och de har pengarför de har tidigare haft överskott och det är många miljoner som de får använda

Jag fattar inte hur ärendeberedningen gått så snett, det får Mikael Ölund ta tag i men bekymrad blir jag. Är det så att alliansen i fritid inte vill att fritidsnämnden ska ta full ansvar för bidrag till föreningar så då finns det bara ett motiv till detta och vill de att föreningsbidragen ska flyttas till kommunstyrelsen.

Föreningsbidragen är en stor del av nämndens politik och vill man flytta det är det samma sak som att lägga ner nämnden för det spelar mindre roll var driften av beslutade anläggningar ligger

Vi behöverinte en fritidsnämnd för drift av anläggningar. Jag tycker det är märkligt för i arbetsutskottet har vi varit överens om att ha en fritidsnämnd och varför vill alliansens företrädare i nämnden avskaffa nämnden. Vi vill ha kvar fritidsnämnden och att den sköter bidragen till föreningarna

Bli först att kommentera

Många gick på VK,s lögn om snusförbud

Av , , Bli först att kommentera 19

Vk nappade på Anders Ågrens blogg om några rader som fanns i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen om vad han kallade snusförbud.

Till och med DAgens industri gick i fällan och slog upp det med stora rubriker. I min förra blogg påpekade jag att något sånt beslut fanns inte. Vi ska hjälpa våra anställda till ett friskare liv genom att ge resurser för att de ska komma ur tobaksberoendet.

Så här lyder den formalering som finns för personalenheten. "Följa upp satsningen för tobaksfrihet föreslå rökfri arbetstid 2012 med sikte på tobaksfrihet"

Vi ska som sakt jobba vidare för tobaksfrihet och det är för våra anställdas bästa som är hårt pressade i sitt arbete med den politik vi tvingas för då resurserna till kommunerna inte ökar i takt med behoven.

Moderaterna blossar upp detta för att gömma deras politisk mörka sida men denna gång var moderaterna ensamma om att strycka den mening som stod i verksamhetsplanen

Bli först att kommentera

Inget snusförbud utan sunt förnuft.

Av , , Bli först att kommentera 14

 

Snusförbud införs inte som Anders Ågren sagt men däremot ska vi ha en målsättning där vi ska få så många som möjligt att sluta använda tobak. Samma beslut som tidigare. Från politiken har vi aldrig haft någon diskussion om någon annan inriktning än att jobba för att minska tobaksbruket.
Ågens blogg i morse var nog till för att få lite media.
Bli först att kommentera

Vanvård är en skam. Barn far illa även idag….

Av , , Bli först att kommentera 15

Vanvård är en skam. Barn far illa även idag. Det är en skam att barn vanvårdades sades i en ceremoni som hölls i Stockholms stadshus för de som i barndomen hade tagits hand och varit i fosterhem och utsatts för vanvård

De fick en ursäkt officiellt. Det var väl på sin plats men även om det skett förändringar så finns det barn som far illa idag. Det är barn som lever i fattigdom och de som har föräldrar som har olika former av missbruk.

Det som nu sker i Sverige och i andra länder där de rika blir rikare och de fattiga blir fattiga gör att oerhört många barn far och kommer att fara mycket illa. Därför känns det samtidigt som ett hyckleri när vissa nu får en ursäkt samtidigt som den drivna politiken leder till att barn
far illa.

Det gäller nuatt i stället för ytterligare skattesänkningar se till att det förs en politik som gör att inte barn far illa. Den viktigaste uppgiften är att se till att folk
har jobb och att de har en ersättning som de kan leva på om de blir sjuka eller arbetslösa för då kommer ytterligare barn far illa

Bli först att kommentera

De stora nedskärningarna är ett allvarligt hot mot demokratin

Av , , Bli först att kommentera 17

 

Vart är vi på väg i hela Europa ja hela världen egentligen? I går var det val i Spanien och en ny högerregering fick stor majoritet. Det första den regeringen måste göra som de säger är att göra mycket stora kostnadsminskningar eller rättare sagt nedskärningar i välfärden.
Det är den förra regeringen som fick ta all skuld för ekonomin men det är ju inte riktigt sant utan det är nog ett gemensamt ansvar både för höger och vänster. Samma sak i Grekland där det är stora problem för den sittande regeringen och de nedskärningar som måste göras för att man ska få låna pengar.
Italien har också haft problem med att sköta ekonomin och de har lånat pengar och nu är inte det möjligt och där har det gått så långt att det tillsätts en opolitisk regering. Det finns måna fler länder som har samma problem med ekonomin.
Jag tycker självklart att man måste göra rätt för sig och inte skjuta betalningar på framtida generationer. Däremot är jag mycket tveksam till om det bara är nedskärningar som ska lösa problemet. Man har ju tagit ut för lite skatt och har för dåliga system för skatteuppbörd och det måste rättas till både skatten och ett system som man inte smiter ifrån.
Det som sker innebär att länderna dras isär och de rikare blir rikare och de fattiga fattigare. Det skapas oroligheter och vi får ett mera slutat samhälle. Välfärden blir upp till den egna plånboken att klara av och det samhälle vill inte jag ha
Bli först att kommentera

De stora nedskärningarna är ett allvarligt hot mot demokratin

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Vart är vi på väg i hela Europa ja hela världen egentligen? I går var det val i Spanien och en ny högerregering fick stor majoritet. Det första den regeringen måste göra som de säger är att göra mycket stora kostnadsminskningar eller rättare sagt nedskärningar i välfärden.
Det är den förra regeringen som fick ta all skuld för ekonomin men det är ju inte riktigt sant utan det är nog ett gemensamt ansvar både för höger och vänster. Samma sak i Grekland där det är stora problem för den sittande regeringen och de nedskärningar som måste göras för att man ska få låna pengar.
Italien har också haft problem med att sköta ekonomin och de har lånat pengar och nu är inte det möjligt och där har det gått så långt att det tillsätts en opolitisk regering. Det finns måna fler länder som har samma problem med ekonomin.
Jag tycker självklart att man måste göra rätt för sig och inte skjuta betalningar på framtida generationer. Däremot är jag mycket tveksam till om det bara är nedskärningar som ska lösa problemet. Man har ju tagit ut för lite skatt och har för dåliga system för skatteuppbörd och det måste rättas till både skatten och ett system som man inte smiter ifrån.
Det som sker innebär att länderna dras isär och de rikare blir rikare och de fattiga fattigare. Det skapas oroligheter och vi får ett mera slutat samhälle. Välfärden blir upp till den egna plånboken att klara av och det samhälle vill inte jag ha
Bli först att kommentera