Stäng av kärnkraften nu i 6 månader Nu kan…

Av , , 1 kommentar 10

Stäng av kärnkraften nu i 6 månader Nu kan man stänga ned kärnkraften och klara av alla underhållsåtgärder så det finns el att tillgå till vintern.

Nu finns det vatten och tillräckligt med el så nu klarar man av hushållens och industrins behov. Vi har under flera år sett att kärnkraften står när det behövs el vilket är felplanerat.

Om man planerar energiprodution utifrån behovet så ska underhållet göras nu och inte i vinter

1 kommentar

SAS måste ha problem med sin datateknik….

Av , , Bli först att kommentera 5

SAS måste ha problem med sin datateknik. Flyger med SAS och brukat checka in med telefon. Har gjort det men nu har det funnits problem. Man får ett sms till telefon att man kan checka in och gör det. På någon minut får man ett besked att de kan inte hitta mitt telefonnummer. De hittar inte den telefon de har skickat ett sms till precis som de tror att det är ett påhitt. När man få meddelandet om att checka in behöver man bara svara ja. Se till att tekniken fungerar

Bli först att kommentera

Det är damtoaletter som behövs på Arlanda inte mer butiker

Av , , Bli först att kommentera 5

Arlanda terminalen görs inte för resenärer. Idag landade jag nyss på Arlanda I terminal 4 som vi flyger inrikes till är och har det varit mycket ombyggnationer. Nu har de byggt till lite mera butiksytor men även fiket och pubben.

Toaletterna är också ombyggda och flyttade om. Det verkar dock som om man tycker butiksytor är viktigare än toaletter, och möjligen tjänar man mer pengar där än på toaletter. Men en avgångshall och ankomsthall har väl som sin huvudfunktion att fungera för de resande.

När det gäller toaletter och främst damtoaletter är det alltid en lång kö på under de tider det mycket resenärer men några köer till butikerna har jag aldrig sett och knappt något folk överhuvudtaget.

Det här är inte heller någon nyhet för damköerna har funnits länge. Jag tycket det måste vara stora kunskapsbrister hos Svedavia som inte sett detta och rättat till sånt när det byggs in. Ett annat alternativ att de konsulter de anlitat inte har kunskaper eller så är de bara ute efter höga hyror så att de kan leverera pengar till Anders Borg.

Jag måste säga att jag tycker det är illa att det finns så få damtoaletter i alla fall i terminal 5 att det för det mesta är en lång kö till dessa toaletter

Bli först att kommentera

Umeå Universitet har hög utbildningskvalite….

Av , , Bli först att kommentera 9

Umeå Universitet har hög utbildningskvalite. Många av landets högskoleutbildningar i företagsekonomi håller inte måttet.

Högskoleverket har granskat 67 utbildningar och 25 av dessa har Högskoleverket sagt att de har ” bristande kvalité ”.

Drygt hälften av utbildningarna i företagsekonomi får omdömet ”hög kvalitet” medan åtta stycken bedöms hålla mycket hög kvalitet.

De åtta utbildningarna ges vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå, Handelshögskolan i Stockholm samt vid högskolorna i Jönköping, Kristianstad och på Södertörn.

Detta måste tas tillvara vi rekryteringen av studenter. Det bör även tas tillvara när vi marknadsför Umeå som lokaliseringsort för företag. Det är bra att utbildningarna har hög kvalité då det blir en hårdare konkurrens om studenterna när antalet i åldersgruppen studerande minskar. Det blir säkert i framtiden utbildningar som på vissa orter kommer att läggas ner på grund av färre studenter och på brister i kvaliten

Bli först att kommentera

Kommunernas nämnder får även del av det löneökningutrymme som avsatts 157 miljoner är det

Av , , Bli först att kommentera 12

VK jämförde äpplen och päron då man redovisade fel hur mycket pengar som tillfördes våra nämnder. Det var inte 15 miljoner som som ramhöjningarsom rillfördes utan 68 och till detta kommer pengar för löner som är mycket stor summa som inte redovisades 

Jag lyckades inte lägga in hela filen  där det syns hur mycket det är per nämnd i miljoner om det skulle fördelas 3 % per nämnd. Det är så mycket som tillförts ytterligare

Byggnadsnämnden  1, 870
Fritidsnämnden   1 876
För-och grundskolenämnden  49, 399
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden   15, 651
Holmsund kdn   10, 710
Hörnefors kdn   4, 513
Kommunfullmäktige/Revision  0,017
Kommunstyrelsen   3,881
Kulturnämnden   1,804
Miljö-och hälsoskyddnämnden   0,883
Socialnämnden   53, 080
Sävar kdn   7, 854
Tekniskanämnden   5, 287
Överförmyndarnämnden  0,345
Summa: 157 miljoner kronor
 

 

Bli först att kommentera

Vk,s artikel om budgetramar är fel. I dagens…

Av , , Bli först att kommentera 9

Vk,s artikel om budgetramar är fel. I dagens Vk har inte Allan Fjällström förstått kommunens budget och jag hoppas VK rättar detta i morgonens tidning.

Han skriver inledningsvis att Socialnämnden, Fritidsnämnden och Kultur är de enda som får tillskott och det är en ren och skär lögn.

Orsaken till är att han inte lyssnade på vad vi sa och läste det som stod i papperen. 3 % för lönehöjningar ligger kvar centralt och kommer att fördelas ut när förhandlingarna är klara.

På sidan 12 i budgethandlingarna finns uppräknat hur mycket varje nämnd får i tillskott. Handlingarna heter Budget och ramar för nämndernas uppdragsplaner och det ser ut så här för 2013. Så här mycket höjs nämndernas uppdragsplaner
Kommunstyrelsen + 7 miljoner, Tekniska nämnden + 4, Byggnadsnämnden +4, Miljö + 0,5, För och Grundskolan + 20, Socialnämnden + 33 och dessutom ingår det 11,1 miljoner som var Tildaprojektet som nämnden får använda hur man vill. Fritid + 1 miljon Kultur + 1 miljon Gymnasiet -3 miljoner, Holmsund 6 miljoner, Sävar + 4 miljoner och Hörnefors + 1.

Så ser verkligheten ut.

När Vk redovisar har det plockats från olika dokument och har han läst sidan fyra i Ekonomiska planeringsförutsättningar där det står att det centralt är avsatt 2% i en central lönepott 1 % i en lönereserv.

Det är den sammanblandningen som gjort att dagens artikel vilseleder VK,s läsare

I den tabell som VK visar är inte heller lönepotterna utlagda på respektive nämnd utan finns i tabellen Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Visserligen går Fjällström emot sin egen artikel där han i slutet skriver ” driftbudgeten utökas med 68,5 miljoner jämfört med ramarna ” men det är det som är de ramhöjningar som nämnderna får PLUS De LÖNEHÖJNINGAR som blir med 3% totalt på hela kommunens lönesumma som visserligen kan variera på de olika nämnderna.

Nu 5.35 hämtar taxi och ni får ursäkta att jag blir upprörd när det som är så klart inte blir rätt och man så tidigt ska ge en förklaring

Bli först att kommentera

Sverige rasar kraftigt på trygghetsligan….

Av , , 2 kommentarer 11

Sverige rasar kraftigt på trygghetsligan. Det rapporterade Tv på måndag.

Sedan 2005 har till exempel den svenska a-kassans ersättningsnivå
gått från näst högst i världen till under snittet för OECD-länderna.

Det här är inte alls oväntat och det har varit en målmedveten politik från den sittande högerregeringen ledda av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.

Har man den synen att välfärd och trygghet vid sjukdom och arbetslöshet är lika med att personerna som får ersättning från försäkringskassan eller arbetslöshetsförsäkringen bara är ute efter bidrag och inte vill jobba blir det så.

Jag har haft uppe detta i bloggar tidigare och kommer att fortsätta. Regeringen har ju sänkt skatterna och mest för de som har det bäst ställt och då har de fått så stora skattesänkningar att de kan betala egna försäkringar. Detta trots att de gemensamma försäkringarna har lägre premier. Dåliga försäkringar mot sjukdom och arbetslöshet ger otrygga människor

2 kommentarer

När kommer vi att få sommar här i Umeå….

Av , , Bli först att kommentera 5

När kommer vi att få sommar här i Umeå. Våren har vi väl kommit till Umeå. Det finns gränser för detta som SMHI har och som kallas meteorologiska årstider

Vår är det om vi har en dygnsmedeltemperatur som är över 0,1 grad men ligger under 10 grader plus. För att det ska räknas som vår skall det har varit så i sju dygn i rad. I så fall har våren anlänt den första av dessa dagar. Då kan vi säga att vi har vår men en kall och blöt vår.

Men än är det inte sommar och frågan är när den kan komma. För att det ska vara sommar då ska medeltemperaturen per dygn ha överstigit 10 grader men då räcker det med 5 dagar i följd. Detta är SMHI,s gränser för vår och sommar. Det finns gränser även satta för höst och vinter men låt oss först få sommar. Sommaren har inte anlänt enligt dessa gränser.

Bli först att kommentera

I går hade jag en blogg fri söndag Jag ides…

Av , , Bli först att kommentera 10

I går hade jag en blogg fri söndag Jag ides inte skriva någon blogg i går. Från torsdag har det varit att kapa ved i Långvattnet mellan regnskurarna så jag var djäkligt trött. Dessutom skulle jag ordna upp bryggan efter att islossningen flyttat den lite lätt

Förra helgen var jag också där, men föll och slog mig och har ont över rygg och bröst och inte blev det bättre av vedkapningen. Fallet kom när jag monterade nya rullgardiner och jag trampade snett och rullade runt lite, men sträckte mig nog på något sätt.

Idag ska väl de sista dragen i nästa års budget ordnas upp men en sak är säker och det är att det är ont om pengar. Alla önskemål kommer inte att kunna tillgodoses och dessutom har vi hyran för kulturväven och badhuset som ska säkras och ges ett budgetutrymme från 2014 och framåt.

Ekonomin i Sverige är osäker för framtiden och det finns en ekonomisk oro i hela Europa och det spiller över även på oss. Vi har dessutom en alldeles för tung investeringsbudget och nu gäller det att inte vår tillväxt och befolkningsökning stannar av, då blir det bekymmersamt

Bli först att kommentera

Mycket stor donation till Bris i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 19

Mycket stor donation till Bris i Umeå. Christer Olsson och Karin Olsson har donerat 1 miljon till Bris i Umeå. Självklart mycket glädjande för Bris. Pengarna ska användas i ett år för ge barn kunskaper om FN,s barnkonvention och att trycka upp material på olika språk. Projektet ska också knytas med Fair City barnens världsutställning i Umeå.

Jag tycker själv det var ett bra iniativ av Krister och Karin och det beror helt säkert på att de uppskattar vad Bris gör för Barnen. Bris betyder barnens rätt i samhället och det är känt att många barn kan ha det svårt och få veta vilka rättigheter de har är bra

Bli först att kommentera