Vad är det som hänt med moderaterna i landstinget

Vad är det som hänt med moderaterna i landstinget. Man kan verkligen fundera över vart moderaterna i landstinget är på väg. En folkomröstning som kostar 10 miljoner om en lite sak i en budget på många miljarder.

Visserligen är Nicklas Sandström ung och orutinerad men har verkligen moderaternas distriktsstyrelse ställt upp på folkomröstningen . Det finns ju ett resursfördelningssytem på 3 områden i landstinget Umeåregionen, inlandet och Skellefteåområdet. Inlandet har mera resurser per invånare än Umeåregionen har det vet jag.

Jag är även säker på att alliansen och majoriteten är överens om det resursfördelningssytem som finns. Jag har inte hört eller sett något yrkande att moderaterna eller alliansen ska förändra detta. Det innebär att då ska pengarna tas från inlandet för att föras till Dorotea.

Det är obegripligt hur Sandström ställt upp på och jag är ganska säker på att det inte skett om Riedel varit kvar. I Umeå tror jag aldrig Ågren skulle flummat till på detta sätt. Hur skulle en landstingsledning med han som ordförande fungera törs man inte ens tänka på. Det går att skapa opinion för vad som helst speciellt om media hänger på vilket de gjort från början till slut.

Hur man kan få ockupera så länge och att de fortsätter trots det dåliga beslutet om folkomröstning visar på att man inte tror på den representativa demokratin och det hela leds ju av oppositionen i Dorotea.

Folkomröstningar om en del i en budget kan aldrig har varit menat med reformen och det så kallade folkiniativet har aldrig sagt vart pengarna ska tas. Därför är det orimligt att folkomrösta om en del i en budget.

15 kommentarer

 1. Ann-Kristin

  Folkomröstningen ska handla om en princip, nämligen den om inlandsbor ska ha tillgång till akut vård, och hur den då ska organiseras. Du skriver ”Inlandet har mera resurser per invånare än Umeåregionen har det vet jag.” Det är givetvis korrekt, och så kommer det också att vara i framtiden om vi som välfärdsnation vill ge alla en grundläggande service i form av vård och omsorg. Det går att räkna ut, och det är inte något märkligt med det i glest befolkade områden. Märkligt är det däremot när du som företrädare för socialdemokraterna använder argumentet, inlandet har……., en gång i tiden var det så att vi tillsammans skulle upprätthålla välfärden i solidarisk anda. Den representativa demokrati som vi lever i, innebär också att valda förträdare bör lyssna mellan valen! Nu säger du att man inte ska folkomrösta i en budgetfråga, men en sådan begränsning finns inte i reglerna för folkomröstningar. Minns hur många det är som är aktiva i partipolitik och utformar listor inför valen, lite ödmjukhet skulle verkligen vara på sin plats. Framtiden kanske innebär fler folkinitivativ utanför partipolitiken, se detta som en möjlighet, inte som ett hot, Hur det blir beror på hur partierna lyckas knyta aktiva till partiarbetet.

 2. Marianne R johansson

  Jag är faktiskt också skeptisk till den här folkomröstningen, samtidigt som jag inte kan förlika mig med de beslut om inlandssjukvården som Landstinget tagit, men frågan är vad vi alla i hela inlandet får ut av denna folkomröstning? Mindre resurser till oss andra?
  I Tärnaby, som numera även i sjukvården sorterar under Storuman, har vi under de här senare åren bara sett försämmringar! Kvällar, nätter och helger har vi ingen läkarjour här, hon/han finns 13 mil bort i Storuman, och det kan ju du också förstå vad det innebär för trygghet och säkerhet för oss som bor här, men även för besökande Umebor! Sedan Falck tog över ambulansen här, så är antalet sjuksköterskor på läkarmottagningen kraftigt reducerad, och arbetsbelasningen på de kvarvarande är hög!
  Tidigare jobbade Landstingets sjuksköterskor även på ambulansen, och tiden man inte var upptagen av utryckning, jobbade man på läkarmottagningen eller akutavdelningen. Alltså ett system där man utnyttjade resurserna fullt ut! Nu har sjuksköterskorna på ambulansen mycke tid mellan utryckningarna att slå ihjäl, medan sköterskan på mottagningen har högtryck hela dagarna!
  En sköterska ska serva 2-3 läkare!
  Vi hade alltså ett bättre system som Landstingsledningen fipplade bort! Det finns besparingar och samarbetslösningar att göra inom inlandssjukvården, och som man måste göra för att ha någon som helst sjukvård här! Men det är inte rätt att försämra så till den grad att patientsäkerheten riskeras mer än de 25-35 mil som det ändå är till specialistvård!
  Vi betalar skatt, och om vi nu inte rakt ut ska säga att ”Nu avfolkar vi inlandet och fjällen” så måste vår sjukvård få kosta, kanske mer än Umeåbornas, då avstånden där inte är lika långa, och många Umeåbor faktiskt också är beroende av att vår vård fungerar!
  Vad det gäller Moderaterna, så vill de ens ha kvar Landstingen?
  Deras och Nicklas Sandströms utspel ser jag bara som poppulistiska! antar att om de får styra så blir det mer privat sjukvård, och vad är inlandet betjänt av det?

 3. P-G Wikström

  Herr Holmlund vet säkert att folkinitiativet vill att Landstinget ska ta fram en plan så att ALLA ska få en rimlig vård. Eftersom herr Holmlund är läskunnig så har han väl läst och förstått att den bild som hans partikollegor i landstinget målar upp inte stämmer. Folkomröstningen handlar inte bara om ett par orter, utan om att HELA området ska ha en acceptabel vård. Herr Holmlunds partikamrater är däremot så starkt emot att alla ska ha en rättvis vård att de inte tänker ge sig om de inte blir tvingade. Därför blev folkomröstningen och dess kostnader nödvändiga. Och herr Holmlund själv verkar tycka att rättvis vård och solidaritet är av mindre vikt än ett stelt resursfördelningssystem.

  • LENNART HOLMLUND (inläggsförfattare)

   De som får minst pengar till sjukvåd är Umeborna. Folkinitivet, tror du om du ska vara ärlig att någon av de borgliga och Westerlund med flera kan sytyra Dorotea. Den gamle komunchefen har han gjort annat än hämtat ut lön

   • P-G Wikström

    Det dunkelt sagda…
    Herr Holmlund påstår att Umeborna får minst pengar till vården, men då räknar han förstås inte med NUS, trots att det är en stor del av vården i staden. Därmed antyder han också att Umeå borde tilldelas mer pengar. Att det kan ta flera timmar för boende i inlandet att ens komma till läkare efter ett larmsamtal bekymrar inte herr Holmlund. Solidaritet är nog ett bra ord på första maj, men när det kommer till praktisk politik så verkar herr Holmlunds paroll vara ”mycket vill ha mer”.

    • LENNART HOLMLUND (inläggsförfattare)

     Jag tycker att du borde kolla fakta. Umeåborna får mindre pengar till invånare än inlandet. man kompenserar glesheten. Tänk dig för och håll dig till fakta. Gå in och kolla landstingets budget

     • P-G Wikström

      Jag kan inte hitta de siffror i budget som herr Holmlund hänvisar till. Fördelningen till primärvården finns visserligen med, men i hur hög grad Umeborna utnyttjar NUS i förhållande till andra är inte redovisat. Inget ont därom. Det är fullt naturligt att Umeborna oftare besöker NUS, liksom att t.ex Lyckseleborna oftare besöker Lycksele sjukhus än andra – men gratis är det inte. Och ska man göra en rättvis jämförelse så måste förstås den kostnaden också räknas med.
      Men låt oss för sakens skull ändå tänka oss att herr Holmlund har rätt och Umebornas vård är billigare än andras. Vad kan det i så fall bero på? Det är knappast så att läkarna ger Umeborna sämre vård och i så fall måste den billigare vården bero på något annat. Att det är kortare avstånd till vården kan påverka. Ju kortare transport, ju billigare. Men transportkostnaden är nog rätt lite i sammanhanget. Däremot är det välkänt att ju längre tid det tar tills en person får vård, desto längre och dyrare blir vården i genomsnitt. Och på det sättet är det fullt möjligt att det faktiskt innebär en rejäl besparing att flytta ut vården närmare människorna. Precis som Socialdemokraterna tidigare skrivit i sitt vårdprogram. Men nuvarande landstingsmajoritet, ivrigt påhejad av herr Holmlund som det verkar, föredrar längre resvägar – och med det en dyrare vård och ökat mänskligt lidande.
      Det är inte solidaritet, det är betongpolitik.
      Så, oavsett om herr Holmlund har rätt i sitt påstående om kostnaderna för vården av Umeborna eller ej, så blir det fel i slutänden. Och budgetposter ska väl inte vara viktigare än en rättvis vård för alla.

     • LENNART HOLMLUND (inläggsförfattare)

      Ja den är ju den det handlar om. Dorotea ska väl inte ha någon specialist sjukvård, Vi har tre länsdelssjukhus i Umeå, Skellefteå och Umeå och vi har ett regionsjukvårdsus som är Univeristetssjukhuset och dit kommer alla som premiärvården bedömmer ska dit. Hur ma nfördelar resurser finns i landstingets plan

     • P-G Wikström

      Nej, Folkinitiativet och Dorotea har inte framfört något önskemål om egen specialistvård.
      Däremot vill man att det även i den södra länsdelen ska gå att få akut sjukvård även på kvällar och helger. Och att det ska finnas ambulanser inom rimligt avstånd, för de som behöver få specialistsjukvård.
      Men framför allt så vill man att det ska finnas en plan för hur HELA landstingsområdet ska få en rättvis vård. Men det vill inte landstingsmajoriteten.

     • LENNART HOLMLUND (inläggsförfattare)

      du ska läsa vad jag skriver innan du svarar . Jag harr inte nämnt ett ord om att man kräver specialistsjukvård. Jag har sagt att man har mer pengar per invånarei inlandet och det är för primärvården som det handlar om

     • P-G Wikström

      Herr Holmlund: ”Dorotea ska väl inte ha någon specialist sjukvård,”
      Mitt svar: ”Nej, Folkinitiativet och Dorotea har inte framfört något önskemål om egen specialistvård.”
      Konstigt?
      Vad gäller kostnaden för primärvården så har jag redan tidigare förklarat varför en lägre kostnad i Umeå visar att sjukvården behöver förbättras utanför Umeå, men även det finns god grund för att ifrågasätta om inte delar av den verkliga primärvårdskostnaden belastar sjukhusens budgetar.

     • LENNART HOLMLUND (inläggsförfattare)

      Det hade inte jag skrivit, Folkiniativet är en borglig kampanj med gamle kommunchefen KDare med flera.

 4. Anders Björk

  Ett mycket klokt inlägg av holmlund som
  politiker är han insatt i de flesta frågor ,
  vilket gör att man beundrar honom.

  Samtidigt som han är ekonomiskt kunnig att
  han dessutom har så kloka synpunkter när
  det gäller folkomröstningen i landstinget som
  han tydligt påpekat att det vore betydligt bättre
  att använda pengarna som går till folkomröstningen
  till personalen och västerbottningarna.

 5. Pingback: Ung och orutinerad? | Nicklas Sandström (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.