Livsmedelsbranchen liknar en gangsterbranch

Av , , Bli först att kommentera 15

Livsmedelsbranchen liknar en gangsterbranch. Jag vet inte vad man ska kalla det för det är bara fusk och åter fusk som uppdagas. Tänk hur mycket fusk som skulle uppdagas om man hade en ordentlig kontroll. En kontroll som skulle ske före produkterna fick importeras och säljas. Jag är övertygad om att det vi sett bara är toppen på ett isberg. Hur mycket gift vi får i oss via livsmedel törs man knappast tänka sig och medlem är använda för att öka vinsten.

I går fick vi reda på att Ica hade sålt giftiga honungsmeloner. De har haft högre halter av ett bekämpningsmedel som är förbjudet i hela EU. Medlet heter karbofuran och det är speciellt känsligt för barn. Symtom som man får är illamående, ryckningar i muskler och andningssvårigheter och som sagt helt förbjudet i livsmedel i hela EU.

De här melonerna har sålts av ett företag i Helsingborg och 700 kilo har sålts till ICA. Om det sålts på fler ställen förtäljer inte sagan ännu och melonerna har återkallats men hur kan det ske. Är det importören som är ansvarig eller är det ICA. Melonerna sägs komma från Spanien

Nu måste något göras åt det ständiga fusket och de gangstermetoder det handlar om. Regeringen bär det yttersta ansvaret för en lagstiftning som ger kännbara straff vid fusk. Det här kan nästa liknas vid en kemisk krigföring som sker på olika platser i världen och som man nu inspekterar i Syrien. Det medel som påträffats på meloner är ju helt förbjudna att använda på livsmedel

Bli först att kommentera

Bandet Eko kommer att ge eko i musiksverige

Av , , Bli först att kommentera 12

Bandet Eko kommer att ge eko i musiksverige. I går vann bandet Eko musiktävlingen som anordnas av Sveriges Radio och heter Svensktoppen nästa. Det var final i går på Liseberg och i den avslutande duellen vann Eko över Sofia Sandberg -Albihn.

Pristet och segern innebär att bandet Eko är klara för melodifestivalen nästa år och hoppas de får spela i Örnsköldsvik. Nu får också låten en chans på Svensktoppen den 22 september.

Bli först att kommentera

Umeå håller på att bli en helt ny stad,…

Av , , 3 kommentarer 11

Umeå håller på att bli en helt ny stad, främst i centrum. Det är byggkranar över allt och centrum förändrar karaktär och har gjort det en längre tid. Det har förändrats men början av byggande av vägpaket och Botniabanan. Trafiken på vägarna har dock inte blivit så bra som det var tänkt. Vi får hoppas att det snarast blir genomfartsförbud för tung trafik.

Resecentra vid Sjukhuset, förändringen vid järnvägsstation, vägarna och godsbangården har förändrat staten. I centrum är det inte bara Väven som tillkommer utan även gallerian Utopia och Kungsgatans förändring. Det är också andra fastigheter som byggts om och byggts till och nu bygger vi en stad som är långsiktigt hållbar.

Konstnärligt Campus, Bryggeritomten på Teg, Broparken, Skateparken och resten ner till Kyrkbron får ett nytt utseende. Det är skönt att vi ser att vi får en bättre och trevligare stad för alla som vill leva och bo här och det finns även andra områden som Sandåkern, K4 med flera objekt. Vi har nu en översiktsplan som ger grunden för en fortsatt positiv utveckling av Umeå.

3 kommentarer

Chefen för Arbetsförmedlingen fick ”kickken”

Av , , Bli först att kommentera 19

Chefen för Arbetsförmedlingen fick ”kickken”. Helt väntat fig hon gå. Vi har bara fått beskedet att hon inte har förtroende. Men ärligt talat har hon en uppgift som är omöjlig att klara av utan att få kritik. Den misslyckade politiken som regeringen för på arbetsmarknadspolitikens område ska ha kritik ordentligt men man ska inte skjuta på budbäraren arbetsförmedlingen.

Bli först att kommentera

Vädret kan inte bli bättre än det är nu

Av , , 2 kommentarer 17

Vädret kan inte bli bättre än det är nu. Vi kan faktiskt inte klaga på vädret även om det är dimmigt på morgonen och natten är kylig. Dessutom ser det ut som om det kommer att hålla i sig hela veckan och det har då jag inget emot. Hösten är vacker och nu är det gula tider för svampplockarna

Det är lite märkliga turer runt chefen för arbetsförmedlingen där styrelsen säger att man inte har förtroende för henne men den styrelsen tillsätter inte generaldirektörer utan det gör regeringen. Hon får kritik men för mig är det regeringens politik det är fel på. Hela systemet är i grunden fel och man ska tycker i alla fall jag inte skjuta på budbäraren som genomför det regeringen beslutat. Regeringen tiger som muren och inte minst ansvarig minister. Vi får vänta och se om det är styrelsen eller generaldirektören som får gå

2 kommentarer

Det finns enbart en väg att minska besparingarna

Av , , 4 kommentarer 28

Det finns enbart en väg att minska besparingarna. Så är det men det verkar inte som alla insett detta. Det enda sättet är att ta av de tidigare årens överskott och om skatteprognoserna blir bättre. Det finns som sagt inga övriga pengar alls.

De pengar jag pratar om är sociala investeringar, det är ungdomsjobben och för att vara ärlig så är det egentligen staten som har det ansvaret.

Vi har även satt av till underhåll av husen som bland annat är skol och dagislokaler. Men de reparationerna måste göras. Vi har för lite pengar på underhåll och det beror på att vi inte höjt hyrorna tillräckligt mycket genom flera år och detta får man sota för förr eller senare. Hyrorna ska räcka till underhåll.

Vi har betalat in för mycket för sjukskrivningar i AFA försäkringen men även det är engångspengar. Alla engångspengar som de tidigare överskotten som är avsatta kan bara användas för att minska nedskärningarna ett eller två år och kan inte användas för att höja ramarna för flera år framåt.. Däremot ökar nu sjukskrivningarna vilket gör att försäkringen troligen måste höjas i framtiden.

Det är det som oroar de framtida intäkterna där skatten är den absolut största intäktssidan. När vi gjorde budgeten för 2013 som samtidigt blir en grund för 14 och framåt, blev vi lurade av Anders Borg och regeringens prognoser och det är det som är den största orsaken till att vi måste minska våra kostnader. Dagen efter i december i fjol erkände Borg att skatteprognoserna var för höga och risken är att han gör fel bedömning även denna gång för att få fram jobbskatteavdraget och tvingas låna till detta i stället

Vi har sedan vi började samarbeta med V även räknat upp befolkningstillväxten och nu nådde bi inte det målet om befolkning , men det är småpengar om man jämfört med vattenkraften som vi räknat upp i närheten av de priser som rådde när elen var som dyrast och där har vi räknat på bra mycket mer än hundra miljoner för mycket i intäkter. Sedan tappar vi 60 miljoner i kostnadsutjämningen för kollektivtrafiken.

Det är klart att det blir tufft ekonomiskt framöver och moderatregeringen har glömt bort kommunerna och välfärden. De har satsat på skattesänkningar för välfärden och det får konsekvenser.

För oss i Umeå har välfärden gått före skattesänkningar vilket gett att vi vissa år haft överskott i ekonomin som vi använt till projekt som jag beskrev inledningsvis. Nu är de överskotten borta med råge och det som finns kvar måste användas för att minska underskotten.

Det tål att påminnas om att inför den här mandatperioden ville allianspartierna sänka skatten under perioden med 1 kr och då har det fattats 300 miljoner till som man varit tvungen att ta bort om man inte lagt förslag om skattehöjningar.

Slutligen har vi mycket pengar i vår verksamhet och har också en mycket högre skatt än andra kommuner. Vi har dessutom våra vattenkraftspengar och även om vi nu tvingas göra stora nedskärningar satsar vi mer på välfärden än de flesta av Sveriges kommuner så jag menar att det här måste vi kunna klara av även om det låter drastiskt

4 kommentarer

Fest på Svenska ambassaden i Helsingfors

Av , , Bli först att kommentera 15

Fest på Svenska ambassaden i Helsingfors

Fest på Svenska ambassaden i Helsingfors. Vi har varit från länet och presenterat oss på olika seminarier i ett arrangemang av Ambassaden och länsstyrelsen. Vårt handlade om Kvarkenförbindelsen och var välbesökt. Det fanns även ett som handlade om gruvnäringen.

Dagen avslutades med en gårdsfest på ambassaden med Västerbottens mat. Några representanter för näringen deltog även och visade upp sina produkter. Underhållning en självklarhet efter vi blir kulturhuvudstad nästa år. Birgit Lindberg spela och så underhöll Lisa och Carolina Miskovskiy

Bli först att kommentera

Studiestödet för gymnasieelever sänks

Av , , Bli först att kommentera 18

Studiestödet för gymnasieelever sänks. Det är förslaget som regeringen begärt. Sänkningen blir 740 kr per år och totalt 240 miljoner och det ska gå till elever från låginkomstfamiljer och elever som själva har barn.

Det kan väl låta vackert men det är ett ingrepp i den generella välfärdspolitiken och att alla barn inte behandlas lika. De barn som kommer från familjer med lägre inkomster ska pekas ut som fattiga. Nästa steg blir väl då att förändra barnbidragen i samma inriktning.

Visserligen har de som tjänar best fått mest i skattesänkning men å andra sidan får sjuka och arbetslösa betala mer i skatt trots att deras ersättningar sänks när de är sjuka eller arbetslösa. Utredaren fick inte föreslå nya pengar vilket varit den rätta vägen då studiebidragen inte alls följt med kostnadsutvecklingen och ett riktat nytt stöd för elever med egna barn har inte varit svårt att konstruera.

Ungdomarna utsätt ännu meta då utbildningar dragits in på vuxenutbildningar och nu kryper man neråt i åldrarna när det gäller ingrepp i den generella välfärdspolitiken. Det svider när den här typen av attacker mot de unga sker och att inte alla barn behandlas lika.

Detta bidrag har urholkats undan för undan och det har sedan 2006 stått helt stilla på 1050 i månaden i 10 månader och nu räknas det om till de 40 veckor man går i skolan och man säga att de inte får någon semesterersättning. Lov för elever kan liknas vid semester för löntagare. Bidragen urholkas för våra gymnasieelever

Bli först att kommentera

I moderatstyrd kommun river man studentbostäder

Av , , 1 kommentar 18

I moderatstyrd kommun river man studentbostäder. I går var en av de stora nyheterna bristen på studentbostäder egentligen i hela landet. Nu har det samtidigt kommit fram att i Storstockholms området ska det rivas 300 lägenheter i Nacka kommun som är moderatstyrd. De det ska rivas inom två år då det tillfälliga bygglovet går ut. De här uppgifterna kommer från Metro

Stiftelsen Stockholms studentbostäder
SSSB vill bygga nytt men säger att handläggningstiderna är långa och att byggregler gör det dyrt att bygga. All nybyggnation har också minskat efter regeringsskiftet då den nya högerregeringen tog bort de statliga investeringsstimulansen 2007

Då kan man konstatera att i moderat ledda Nacka ska man riva i stället för att förlänga det tillfälliga lovet eller planlägga det för de bostäder som redan finns det. I Umeå ska vi inte göra så med det område som finns och som Baltic byggde utan där ska landstinget sälja marken och området detaljplaneläggas för de bostäder som finns där. Det mest förvånande där är att alliansen i landstinget varit emot detta tidigare men något parti har väl ändrat sig. I kommunens översiktsplan kommer det att stå bostäder

Det finns ingen bostadspolitik från regeringen bara regler som gjort det krångligare och mycket dyrare att bygga studentbostäder

1 kommentar

Fullständig katastrof för studentbostäder

Av , , 4 kommentarer 21

Fullständig katastrof för studentbostäder. Studentkårerna säger att det har aldrig varit så dåligt som nu. Jag är benägen att tro på dem. Tyvärr har Umeå hamnat på
den röda listan där man inte kan garantera bostad under höstterminen Nu hoppas vi ändå att det ordnar sig efter en tid då det blivit fart på rumsförmedlingen.

UMEÅBOR STÄLL UPP OCH HYR UT ETT RUM TILL EN STUDENT. STUDENTERNA HAR EN AKUTRUMSFÖRMEDLING DIT DU KAN LÄMNA DITT RUM.

Vi hade hoppats att det funnits fler lägenheter klara men att så inte blivit beror på att regeringen sitter helt förlamad när det gäller regelsystemet för byggande av små lägenheter. Det går inte i städer där universiteten är byggda med tyst sida då en etta knappast kan få en sida mot en helt bullerfri utemiljö där man kan sova med öppet fönster. Det är ju dessutom ett feltänk då husens ventelationssystem inte funger med öppna fönster

Vi har projekt som har kunnat vara klara om inte dessa regler gällt. Detta är inte en uppfattning som jag är ensam om utan i stort sett alla kommunpolitiker oavsett partifärg delar min uppfattning. Alla statliga myndigheter inklusive regeringen måste tänka om och se till att det omedelbart blir en förändring av tolkningen av bullerreglerna.

Det finns flera områden i Umeå inne på Campus bland annat som är lämpliga för bostäder och främst för studenter. Se till att man snabbare kommer fram med markfördelning till de företag som vill bygga små lägenheter inne på statlig mark. Sälj marken i stället till någon annan form och sälj den till ett pris som gör att folk har råd att bo.

Det är bara att konstatera att alliansen inte för en politik som gör att det går att bygga hyresrätter till en rimlig kostnad och främst små lägenheter. Vet inte hur många gånger jag hört Attefall säga att man ska se över regelsystemet och hänvisat att kommunerna har ett ansvar. Visst har vi det men vi behöver regler som gör det möjligt att bygga. På 6 år har inget hänt och då blir det bostadsbrist.

I Umeå har vi dessutom det ständiga överklagandet av byggandet. Det känns till och med som om att en del enbart överklagar för att hindra Umeå att utvecklas. De vill att Umeå ska se ut som det gjorde förr och inser inte att vi måste bygga staden för att vi ska kunna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Reglerna för överklagande måste också ses över för nu överklagas det bara för att det ska dra ut på tiden så att byggherrar tröttnar

.

4 kommentarer