Läxhjälp för alla – avskaffa läxRUT…

Läxhjälp för alla – avskaffa läxRUT Läxhjälp till alla elever
Med S-budget får alla elever möjlighet till läxhjälp. Vi kommer att investera 100 miljoner kronor utöver regeringens 16 miljoner kronor för att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp iskolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar.

Regeringen har infört läx-rut så att elever vars föräldrar har råd att betala kan få hjälp med läxorna. Men inte bara dessa barn ska få möjlighet till läxhjälp alla elever ska ha det. Den moderatledda regeringen bidrar med sin politik till att öka klyftorna i skolan. Socialdemokraterna står för en helt annan politik och kommer att
avskaffa läx-rut och istället införa läxhjälp för alla elever.

Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Inte bara elever var föräldrar har råd att betala ska ha
möjlighet till läxhjälp alla elever ska ha det. Våra gemensamma skattemedel ska aldrig användas för att aktivt öka skillnaderna mellan våra barns framtidsmöjligheter. Det är en del i den generella välfärdspolitiken. Det är inte plånbokens storlek som ska avgöra om man får läxhjälp

Läx-rut är ett tydligt exempel på hur regeringens politik ökar skillnaderna i skolan och klyftorna i samhället. Läxrut visar tydligt var skiljelinjerna går i svensk politik.Resultaten i skolan har sjunkit sju år i rad och samtidigt ökar skillnaderna mellan skolor och olika elevgrupper,
likvärdigheten i skolan försämras.

OECD visar tydligt att de resultatmässigt mest framgångsrika skolsystemen i världen är de skolsystem som också är mest likvärdiga. Vi behöver därför reformer på skolans område som stärker såväl resultaten som likvärdigheten. De går hand i hand. Att säkerställa att alla barn får tidigt stöd i skolan genom mindre klasser och fler speciallärare och specialpedagoger främjar likvärdigheten samtidigt som det ger högre skolresultat.

Vi behöver säkerställa att skolpolitiken medverkar och inte motverkar en likvärdig skola med höga resultat. Därför ska alla elever ges möjlighet till läxhjälp och läx-rut ska avskaffas. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre eleverna väntar vi oss att läxhjälpen främst kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen, då drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna. Skolor kan samverka med ideella föreningar för att erbjuda alla elever
läxhjälp.

Det är Skolverket som ges i uppdrag att fördela stimulansbidraget om 100 miljoner kronor till kommuner och
fristående skolor för att alla elever i grundskolan ska erbjudas läxhjälp.

4 kommentarer

 1. Bertil

  Finns det något som så tydligt visar högerpolitikens , girighetens dilemma så är det väl LäxRUT.
  Att du som löntagare ska kunna få subventionerad stöd åt ditt barn Bara för att du har råd.

  Det borde tas högre skatt för de som har råd anlita en hjälp till deras barn med läxläsning.
  Redan att du har råd med detta rubbar senare konkurensen om jobb om föräldrar som haft råd kan
  stärka sina barns framtida konkurens på arbetsmarknaden. m

  Så istället för LäxRut Borde Läxskatt tas ut.
  Åtminstone är det mer rätt än tvärtom

 2. Marianne Hägglund

  Jag tycker att alla barn ska vara fria från läxor när skoldagen är över.Då ska lek och avkoppling råda.
  Läxor hemma skapar frustation och stress i familjer som vi vet också har så mycket annat att hinna med på vardagarna.Att lärare dessutom skickar hem läxor under loven för att eleven inte ”nått sitt mål” tycker jag är kränkande eftersom det egentligen handlar om att pedagogen inte”klarat av sitt uppdrag”Tror inte det finns någon vuxen som skulle acceptera att få ta med sig jobbet på semestern för att chefen inte är nöjd med resultatet.Är det ledighet så ska det också vara det. /Marianne.

 3. Birger Engström

  Hej Lennart! Kommunen fick ansvaret för skolan i och med Perssons kommunalisering. Vi lärare inom LR var mycket kritiska och ansåg att kommunerna inte förstod sig på skolan. Tyvärr lät Lärarförbundet sig mutas av Persson för att få igenom kommunaliseringen. Nu har det besannats. Kommunerna sorterade bort de duktiga adjunkterna och lektorerna (som hade kunskapen). Varför! Jo, folkskollärarna var billigare. Inget ont om folkskollärarna men med god pedagogik kommer man långt men med goda ämneskunskaper kommer man längre och kan få elever att förstå vad de handlar om i t.ex. matte, fysik, kemi. Nu ojar ni över sjunkande kunskapsnivå i skolan. Lärarutbildningen förändrade ni så mycket att ämneskunskaper blev åsidosatt. Gå nu skolministern tillmötes och be svenska folket om ursäkt för att ni har kraschat skolan och skymfat kunskaps hållande lärare. Fråga Persson om han är nöjd med sitt tilltag. Lövén förstår nog inte skolan heller.
  Birger Engström

 4. Hyrestanten

  Håller med dig Marianne Hägglund, angående läxor. Tycker att de befäster ojämlikheten mellan familjerna eftersom många föräldrar inte har en chans att hjälpa barnen. Kanske arbetar de skift, långa dagar, är sjuka eller ensamstående. Om barnen ska ha läxor vore det bästa att de fick göra dessa i skolan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.