Procenten har ändå en viss betydelse

Av , , Bli först att kommentera 18

Procenten har ändå en viss betydelse. I alla fall om ett parti ska kunna komma in i riksdagen. Under helgen fick vi ta del av den senaste SIFO undersökningen av partisympatierna. Har det varit valresultatet så har både centern och kristdemokraterna hamnat utanför riksdagen.

De har under lång tid legat i närheten av spärren som ligger på 4%. Det är väl inte oväntat heller då alla högerpartier kallar sig alliansen och att det är den moderata politiken som styr. Vi får väl se hur länge alliansen håller ihop.

Skulle inte heller tro att så många moderater ger centern eller KD en stödröst vid det kommande valet. Det kan bli en riksdag med färre partier efter nästa val.

Bli först att kommentera

Det finns en total brist på arbetsmarknadspolitik

Av , , 1 kommentar 28

Det finns en total brist på arbetsmarknadspolitik. Det är ett stort rekryteringsbehov av arbetskraft i vårt län. Det fattas eller ska ersättas uppemot 20 000 människor till 2020. Vård och omsorgspersonal där behövs 5500 och drift och verksamhetschefer. Det finns i en rapport från CERUM.

Sedan finns en lista där man ser stora behov och det är för få som
utbildas i gymnasieskolan. Samtidigt har vi en stor och hög arbetslöshet och många flyktingar och invandrare som står utanför arbetsmarknaden. Tillexempel har Rex resturang haft svårt att få tag i folk berättade Mia under december.

Samtidigt har högerregeringen i stort sett skrotat arbetsmarknadspolitiken som ska se till att den utbildar folk till de kommande jobben. Ni har väl hört Anders Borg säga att utbilda arbetslösa är bidragspolitik.

Han har ju försämrat A-kassan också. Pengarna har han använt för att sänka skatterna och mest för de som tjänar mest och tror att politiken med låg A-kassa tvingar folk till jobb. De får inte jobb för de har fel utbildning för de jobb som finns så det behövs en ny kraftfull arbesmarknadsutbildning och helst bristyrkesutbildningar som var vanliga förut.

Nu kommer inte högeralliansen att starta någon satsning på utbildning av arbetslösa så vi får vänta tills efter valet innan det sker

1 kommentar

Det går visst att lösa den så kallade vårdkrisen

Av , , Bli först att kommentera 33

Det går visst att lösa den så kallade vårdkrisen. För det första måste staten tillföra mera pengar till landstingen. Kostnadsökningarna har varit större än ökningen av resurserna. Mediciner och ny kunskap att bota sjuka ger ökade kostnader. Därför sker det neddragningar i alla landsting

För det andra måste staten se till att det utbildas tillräckligt med personal inom områden som rör både vård och omsorg. Det behövs inom de traditionella utbildningarna men en del utbildningar för arbetslösa så kallad bristyrkesutbildningar skulle även vara bra för att få fram folk. Personer som får en yrkesutbildning och där man har möjlighet att vidareutbilda sig

Bli först att kommentera

Skattesänkningar ger sämre välfärd

Av , , 2 kommentarer 23

Skattesänkningar ger sämre välfärd. Regeringen har sänkt skatterna så mycket att man lånar till välfärden. Trots detta så skryter Anders Borg om att de har ordning på ekonomin och att vi har bättre ordning än de flesta andra länderna

Det tycker inte jag är något att skryta om när han har försnillat det överskott som S och Göran Persson. I Agenda i söndags i debatt med Magdalena Andersson blev han så pressad att han kunde tänka sig höja skatten för att satsa på utbildning.

Jag kan konstatera att skattesänkningarna främst har gått till de som har det sämst ställt och de som fått mest har till och med fått råd att köpa sig sjukvård. SVT börjar en granskning av sjukvården så kommer alla att få se att det är för lite pengar till landstingen.

Det är mera statliga pengar som behövs till landsting och kommuner för att klara sjukvården, äldreomsorgen , utbildningen på alla nivåer. Regeringen har vägrat öka bidragen till kommuner och landsting som tvingats höja skatterna. Är det kommuner och landsting som tvingas höja drabbar det låginkomsttagarna mest eftersom de inte idag har några marginaler

Staten måste se till att kommuner och landsting får mera pengar. Pengar till välfärd som Anders Borg kallar bidragssverige. Tänk vilken människosyn som råder när pengar till sjukvård, skola, äldreomsorg är bidrag. Det finns många sätt att staten ska kunna finansiera mera välfärd till. Skattesänkningarnas tid är förbi om vi ska ha en välfärd.

Det är dags att ändra färdriktningen. Fler i jobb ger också mer skatteintäckter och det är inte heller bidrag att se till att fler har jobb och om man är sjuk eller arbetslös så ska man ha rimliga ersättningar när man är sjuk eller arbetslös.

2 kommentarer

Pensionen i framtiden oroar svenskarna mest

Av , , Bli först att kommentera 27

Pensionen i framtiden oroar svenskarna mest. Det är väl inte att undra på och undersökningen är från Nordeas trygghetsindex. Löneökningarna har varit låga men realinkomsten har ökat då skatterna sänkts.

Pensionärerna har inte fått del av detta medan de framtida pensionerna blir lägre då realräntan är låg. Sjuka och arbetslösa har fått ännu lägre ersättning och även det påverkar framtida pensioner.

Resultatet av undersökningen är att 35 procent är orolig för ekonomin som pensionär. Näst mest oroar nedskärningar inom socialförsäkringen (32 procent) och att förlora sin ekonomiska buffert. Krisen i världekonomin som låg i topp i föregående undersökning finns nu först på femte plats.

Riskerna på bostadsmarknaden, hamnar en bra bit ner på listan. Oron att förlora sin ekonomiska
buffert ligger på tredje plats och är 31 procent sedan Stigande energipriser 30 procent Världsekonomin 29 procent.

Av detta kan man utläsa att svenskarna är mest oroade av att inte välfärdspolitiken blir kvar och det förstår man efter sju år av borgliga styret.

Bli först att kommentera

Företag som pressar anställda till MAX

Av , , 4 kommentarer 50

Företag som pressar anställda till MAX. I går kom det verkliga lågvattensmärket av hamburgerkedjan MAX som hotar att jobben försvinner om man röstar på Socialdemokraterna. De är ett företag som står för en bransch som vill ha unga anställda med låga löner och subventionerade lönebikostnader.

Jag trodde att ett företag av den storleken vet att arbetsgivareavgifterna och de förmåner som dessa gett har löntagarna tidigare avstått i löneökningar. Arbetsgivareavgifter som de kallas är olika typer av försäkringar som löntagarna avstått i löneutrymmet för att få en sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring med inkomstgaranti vid sjukdom och arbetslöshet.

Den som påstår att jag har fel vet inte vad de pratar om . Jag har suttit i Byggnads centrala förhandlingsdelegation och vet exakt hur man beräknar löneutrymmet. De sänkta arbetsgivareavgifterna har stulits från löntagarna och användes för att sänka skatten för de som tjänar mest.

Jag har gillat MAX hamburgare men det finns andra hamburgare om jag nu vill ha dem. Jag kan konstatera att mycket av städningen efter snabbmatsserveringar får betalas av skattebetalarna. Att hota anställda liknar hur man förr gjorde från brukspatronerna på bruksorterna.

Dessutom kan jag konstatera att det aldrig varit så hög arbetslöshet som det är nu och det beror på att den regering som Max vill ha kvar inte gjort ett enda dugg för att utbilda de arbetslösa som kan ta de jobb som är lediga.

Lägre arbetsgivareavgifter är det dyraste sättet att skaffa de få jobb som blivit och många av de lågavlönade arbetslösa sjukskrivna pensioner har inte råd att köpa hamburgare och jag såg ingen sänkning av priset på hamburgare.Troligen eller kanske har fickorna på ägarna till max blivit fyllda till max

4 kommentarer

Regeringen lånar till skattesänkningar

Av , , 2 kommentarer 34

Regeringen lånar till skattesänkningar. De senaste veckorna har vi kritiserat regeringen hur de sköter ekonomin. Det är naturligt för oss socialdemokrater att ägna en hel del tid åt detta. Ordning och reda är grunden för att investera i jobb och välfärd. Regeringen höll ordning på statens finanser under finanskrisens värsta år.

Det var bra, men nu är läget ett annat. Allt fler tecken tyder på att regeringen inte har full kontroll över utvecklingen. Därför är det bra att ekonomin diskuteras mer. Det är viktigt för Sverige och viktigt för vårt parti. Vi städade en gång tidigare upp den tillsammans med C efter en tidigare borglig regering

Varför är de offentliga finanserna så viktiga för socialdemokratin? Och varför är det bara borgerliga regeringar som historiskt har kört dem i botten? Vi menar att det inte är någon tillfällighet. Om man som vi värnar den gemensamma sektorn som ett centralt politiskt verktyg för att stärka frihet och jämlikhet, då är en tryggad finansiering för den offentliga sektorn A och O.

Vi vet också vilka människor som drabbas värst när den gemensamma sektorn fallerar  det är de som är mest beroende av dem. De som inte har råd att själva köpa läxhjälp, eller att själva finansiera vård och omsorg. Eftersom vi vill att alla barn ska få en bra utbildning, alla äldre ska känna sig trygga och att vård ska ges efter behov så måste vi säkerställa att det finns en stabil och uthållig gemensam finansiering.

Ett stort underskott gör det svårare att investera i det som gör Sverige starkt för framtiden. Sedan 2006 har Alliansen sänkt skatterna med ungefär 130 miljarder kronor. Även om Moderaterna skulle göra en paus under ett år, eller höja alkohol- eller bensinskatten som finansministern nu signalerat, så är inriktningen mot fortsatt sänkta skatter väldigt tydlig.

Moderaternas partistämma har nyligen beslutat att prioritera skattesänkningar om 35-40 miljarder kronor. De övriga borgerliga partierna protesterar mot tanken att göra ett stopp för skattesänkningar ens under något år. Alliansens politik är fortfarande ett stort hot mot jobb, välfärd och sunda statsfinanser.

Precis innan jul presenterade Ekonomistyrningsverket (ESV) sin bild av Sveriges ekonomi under 2014. ESV är en central myndighet under Finansdepartementet som ska ge Regeringskansliet och dess myndigheter expertstöd för den ekonomiska styrningen och bidra till att de budgetpolitiska målen uppfylls. Det var en dyster läsning. Jämför vi ekonomins utveckling med tidigare år är resultatet följande:

# När alliansen tog över 2006 hade Sverige ett överskott på 65 miljarder kronor i de offentliga finanserna. I år förväntas ett underskott på 87 miljarder kronor. Det är en försämring med 152 miljarder på åtta år.

# Uttryckt i BNP går Sverige från ett överskott på 2,2 % under 2006 till -2,3 % under 2014. Ett stort överskott har alltså vänts till ett lika stort underskott.

# Budgetunderskottet för 2014 är det största sedan 1996, när den dåvarande S-regeringen fick städa upp efter Bildtregeringen 1991-1994.

Sverige har fortfarande starkare finanser än de flesta EU-länder. Men vi faller i jämförelserna, och bara några få andra länder har försämrat sitt läge så mycket som Sverige sedan 2006. Statsskulden är fortfarande jämförelsevis låg – vilket till del förklaras av de omfattande utförsäljningarna av statligt ägande de senaste åren.

Vår kritik har väckt motstånd. Regeringen menar att det är naturligt att ha stora underskott när tiderna är dåliga. Det är riktigt, och hade detta skett under den värsta krisen hade vi inte protesterat. Men nu stärks konjunkturen. Tillväxten är rätt hög. Vi blir bekymrade när underskotten växer  trots att konjunkturen stärks.

Sverige är också i närheten av, eller sämre, än vad vi förbundit oss till i internationella överenskommelser. Enligt EU:s stabilitetspakt får inget medlemsland understiga -3,0 %. ESV konstaterar att marginalen till den gränsen inte är betryggande. Enligt EU:s finanspakt som Sverige anslutit sig till ska det strukturella sparandet inte vara sämre än -1,0 %. Sverige förväntas, enligt ESV, hamna på -1,7 % i år. Därmed bryter Sverige mot finanspaktens bestämmelser.

2 kommentarer

Finns det någon gräsmatta kvar till våren

Av , , Bli först att kommentera 13

Finns det någon gräsmatta kvar till våren. Det finns det knappast i Långvattnet. Har varit där förra helgen och har svårt att tro att det blir så mycket gräsmatta kvar. Stora delar av tomten där det väger gräs är helt täckt av is. Och troligen blir det tjalabränna som vi brukar säga. Gräset fryser bort.

Däremot är fåglarna jätteglada över alla behållare jag satt ut för deras skull. Det har redan gått åt bra många säckar frö. Kanske blir det lite lättare att ta hand om fröskalet när det är is på backen.

Hur det går med den fina blomsterrabatten som vi anlade förra våren är höjt i dunkel. Växterna har i alla fall inte härdats och även där är risken stor att de dukar under då det inte finns någon snö som skyddar. Inget att göra något åt utan vänta och se. Elräkningen borde bli lite billigare då det inte varit speciellt kallt

Bli först att kommentera

Ett löfte från regeringen är inte värt något

Av , , 2 kommentarer 28

Ett löfte från regeringen är inte värt något. I fjol uppdagades stora brister i arbetsförmedlingen. Regeringen sa att man skulle göra en översyn av verksamheten. Ingenting har hänt säger Svenska Dagbladet. Ingen har sett röken sv de direktiv som utlovades i höstbudgeten. Så är det bara.

2 kommentarer

SM veckan en dundersuccé för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 20

SM veckan en dundersuccé för Umeå. Det blev kallt det gick att tillverka snö för fleras sporter men hela arrangemanget har knappast gått att göra bättre.

Lördag kväll var vi några som var bjudna på en tackmiddag av Riksidrottsförbundet. SM vecka är ett samarrangeman mellan RF och SVT som sänt direkt eller vi play i stort sett hela dagarna. De öste beröm över alla som varit involverad i detta och alla som deltagit i detta kan verkligen ta åt sig äran

Det var visserligen en dag kvar men den blev inte sämre än de övriga dagarna med mycket stor publik. Jag tror det är få orter som Umeå där längdskidåkningen lockar så stor publik som just i Umeå och jag hoppas verkligen skidförbundet lägger hit World Cup de närmsta åren och inom en 10 års period passar det säkert med Umeå igen.

Det var inte bara skidåkningen som lockade mycket publik för enligt uppgifter var det fullt och var drag även när dansen hade sina tävlingar. Det här visar att Umeå är en lämplig ort för stora sportevenemang. När simhallen är klar skulle det säkert gå bra att anordna SM sommarvecka även om friidrotts SM går här till sommaren

Jag vill ge ett hjärtligt tack för alla som hjälpt till med detta och utan ett aktivt föreningsliv har en sådan här vecka varit omöjlig att genomföra. TACK.

Bli först att kommentera