En politik för fler i arbete eller utbildning

En politik för fler i arbete eller utbildning.
I vårmotionen lyfter vi socialdemokrater fram ett antal förslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod. Vi presenterar också viktiga finansieringsförslag för den kommande mandatperioden. Slutligen beskriver vi den politik som vi skulle ha fört under andra halvåret 2014.

Så når vi lägst arbetslöshet i EU år 2020. Vi ska nå vårt mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Ordning och reda i finanserna är grunden för vår sysselsättningspolitik. Vi kommer att investera i en aktiv näringspolitik som ökar efterfrågan på arbetskraft, i utbildning för att företag ska kunna växa med rätt kompetens, och i infrastruktur, nya bostäder och klimatinsatser.

Öka efterfrågan på arbetskraft. Vi vill bana väg för fler nya jobb genom att förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inför höstens budget lyfts förslaget om Innovationskatapulter fram – ett riktat statligt finansieringsstöd till företag kopplade till inkubatorer. Investeringen omfattar 1 miljard kronor, vilka förs från Fouriertransform.

Investera i rätt kompetens. Sverige behöver ett kunskapslyft. Gymnasieutbildning har blivit en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Inför höstens budget presenteras det första steget i kunskapslyftet  30.000 utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola. Investeringen belastar offentliga finanser med 2.5 miljarder kronor årligen.

Det finns självklart mera åtgärder så vi kan gå från ett land med rekordarbetslöshet till det land i EU som har den lägsta arbetslösheten

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.