Vi vill annorlunda än moderatregeringen

Vi vill annorlunda än moderatregeringen.Den hade i vårpropositionen möjligheten att föreslå nya insatser för fler jobb och bättre skola redan här och nu  men missade den chansen.

Vi presenterar en alternativ vårändringsbudget, som återger vilka förslag vi skulle ha lagt fram om vi hade suttit regeringsställning.

Investera i mindre klasser redan i höst.

Vi avsätter redan i vårändringsbudgeten resurser för att minska klasstorleken i förskolleklass och årskurs 1-3. Förslaget belastar offentliga finanser med 775 miljoner kronor år 2014, vilka finansieras genom att höjningarna av alkoholskatten och tobaksskatten föreslås genomföras från den 1 juli 2014.

Inför Utbildningskontraktet redan i år.

Svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet innebär att ungdomar som blir arbetslösa snarast anvisas en individuellt utformad plan, där studier kan kombineras med praktik eller arbete, som leder fram till gymnasieexamen.

Utbildning är ett krav för att få ekonomiskt stöd från samhället. Som ett första steg i 90-dagarsgarantin föreslår socialdemokraterna att utbildningskontraktet fasas in under andra halvåret 2014, vilket belastar offentliga finanser med 200 miljoner kronor.

Sommarskola och möjlighet till sommarjobb

De elever som lämnar eller riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska ägna en del av sommarlovet åt att lära sig det man inte lärt sig under året. Här och nu är det viktigaste att de elever som går ut nionde klass utan behörighet kompletterar sina betyg.

De som studerar på sommaren bör ges möjlighet att kombinera studierna med sommarjobb. Förslagen belastar offentliga finanser med 150 miljoner kronor år 2014.

Stärk matchningen  investera i bristyrkesutbildning

Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte tillräckligt bra. När konjunkturen tar fart ökar antalet lediga jobb. Redan nu rapporterar näringslivet om svårigheter att hitta rätt kompetens. Därför vill vi investera i bristyrkesutbildning redan under andra halvåret 2014. Förslaget belastar offentliga finanser med 70 miljoner kronor år 2014.

För mig och för de flesta tycker jag att de förslag som leder oss i i ett framtida samhälle där jobb och utbildning är ledstjärnan. Bra Jobbat Stefan och Magdalena.

En kommentar

  1. "Dosan"

    Fast ni är ju rätt komiska, både ni sossar och alliansen. Sossarnas politik kan summeras med din rubrik eller uttrycket ”kolla, vi gör inte som borgarna!” medan allianspartierna gör likadant och säger ”kolla, vi gör inte som sossarna!” och sedan skyller allt på sossarna.

    Det är ganska komiskt. Eller tragiskt. Ingen av er har någon politik bortom ”rösta på oss för vi är inte som våra motståndare”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.