Överenskommelse om energipolitiken

Överenskommelse om energipolitiken.
Socialdemokraterna och Miljöpartiets har kommit överens om energipolitiken.

Den nya regeringen kommer att tillsätta en energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och blocköverskridande energiöverenskommelse.

Det innebär att Sveriges hushåll och industri äntligen kan få långsiktigt hållbara besked om Sveriges energiförsörjning. Den borgerliga regeringen har under åtta år valt att sätta blockpolitiken före industrins och energimarknadens behov av att kunna planera och göra investeringar.

 Det här en framgång för Sverige. En långsiktig överenskommelse är bra för Sveriges hushåll, företag och näringsliv, har Stefan Löfven sagt och det är bara att hålla med

Nedan ser du överenskommelsen.
Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna – Energipolitiken

Energipolitiken är en fundamental del av byggandet av ett hållbart samhälle. Samtidigt är sysselsättningen i Sverige beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Sverige har särskilt bra förutsättningar att bygga ut den förnybara energin genom vår goda tillgång till vatten, vind och skog. På sikt ska Sverige ha ett energisystem med 100 procent förnybar energi.

En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse

Regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering

Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för detta syfte. Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs därutöver. Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.

Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas

Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.

Så såg det ut och det är vad vi säger men det kommer självklart mer detaljer framöver och ska man få en bred överenskommelse i ett ärende som sträcker sig 40-50 år gäller det att vara öppen och inte låsa in sig i ett hörn

En kommentar

  1. Erik

    Det måste ju rimligen finnas ett antal utredningar om Sveriges behov av energi i framtiden. Och en massa experter borde ju veta vad olika scenarier ger vid handen. Med andra ord borde det inte vara ”något nytt under solen”, trots att Lövfen snackar om att göra det förutsättningslöst, starta från noll etc. Det jag verkligen hoppas är att politikerna berättar vad kostnaden blir. För det kommer ju att vara elkonsumenterna i Sverige = skattebetalarna som i slutändan kommer att finansiera det beslut som fattas. Ska vi gissa i dag kanske vi pratar om ett påslag motsvarande 75 öre per kilowattimme. Och de kommer vi definitivt att ha Europas högsta kostnad. Och i kombination med ett av Europas kyligaste klimat då blir det inte ”roligt”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.