Hitta inte på något nytt med strandskyddet dom hindrar utveckling

Jag delar uppfattningen att ett utökat strandskydd är et hot mot utvecklingen. Den förra regeringen tog beslut som de trodde skulle ge en lättand för stora delar av Sverige. Så blev det inte, de sk LIS områdena ett totalt misslyckande. Jag tycker inte heller regeringar styrt upp sina myndigheter som Länsstyrelsen och nu är reglerna upp igen. Vi måste lätta upp på de flesta platserna i Sverige

Utökat strandskytt ett stort hot mot utvecklingen. Läs här vad SKL säger

En kommentar

 1. Bertil

  Moderaterna har misslyckats med strandlagen

  För att få bygga vid stränder och för att marker ska kunna undantas från strandskyddet måste det först ha gjorts en utredning om områdets värde för strandskyddet.

  Därefter ska länsstyrelsen i fråga göra en särskild prövning om strandskyddet kan upphävas eller inte.Detta är mycket dumt med tanke på att många länsstyrelser redan i dag gör långt striktare bedömningar i strandskyddsfrågor än vad regelverket faktiskt kräver.

  Kravet att nya hus i glest befolkade kommuner ska byggas intill redan befintliga byggnader måste tas bort.

  På många håll i landet finns det inga hus att bygga intill. Kommunerna måste få större inflytande över dispenser och Länsstyrelser ska inte stoppa kommuner Allians regeringen har misslyckade totalt med att lätta på strandskyddet i landsbygden år 2014.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.