Sverige behöver en kommunreform

Av , , 2 kommentarer 2

Sverige behöver en kommunreform. Det är en sak som jag är helt övertygad om. Då menar jag inte bildandet av regionkommuner eller regioner som vi kallat utan håller mig till premiär kommunerna. I Västerbotten tror jag att vi har fem kommuner av de 10 minsta i Sverige vilket långsiktigt är att använda skattepengar på fel sätt

Många av dessa kommuner har en skattekraft som understiger 50% av medelskattekraften och får dessutom stora bidrag via kostnadsutjämningen. I inkomstutjämning får alla kommuner i länet bidrag men till kostnadsutjämningen betalar Umeå mest i hela landet per invånare Och då blir knappt 600 miljoner men även Skellefteå är betalare dock 8 miljoner

Tittar man totalt får Bjurholm 58 miljoner på knappt 2500 invånare medan Umeå får 380 miljoner på 120 000. Det finns många faktorer framför allt i kostnadsutjämningen, demografi, geografi, kollektivtrafik, skolskjutsar med mera med mera.

Jag har gjort en tabell över detta och den kommer från SKL och visar hur mycket bidrag varje kommun får per innevånare och jag har räknat utifrån det invånarantal som gällde per den 30/9 2014. Underlaget är inkomstutjämningsbidrag/avgift kostnadsutjämningsbidrag/avgift, regleringsbidrag/avgift, strukturbidrag, införandebidrag. LSS utjämning. Kommunerna är uppställa så att först står den som får mest bidrag per/invå. Inom parentes bakom kommunens namn kommuns storleksordning i befolkning bland de 290 kommunerna och efter siffran om bidrag/inv kommens placering i storleksordning till ytan.

Vilhelmina (253) 28318 kr/inv (7)
Dorotea (288) 27915 kr/inv (31)
Åsele (287) 27685 kr/inv (21)
Bjurholm (290) 23846 kr/inv (80)
Sorsele (289) 23443 kr/inv (11)
Storuman (263) 21916 kr/inv (9)
Norsjö (280) 19593 kr/inv (52)
Vindeln (271) 18134 kr/inv (33)
Lycksele (182) 17726 kr/inv (18)
Nordmaling (250) 17474 kr/inv (87)
Vännäs (236) 16118 kr/inv (176)
Robertsfors (256) 15181 kr/inv (83)
Malå (285) 14386 kr/inv (59)
Skellefteå (29) 10291 kr/inv (12)
Umeå (11) 3223 kr/inv (39)

Det är bara att konstatera att många av våra kommuner ligger i botten när det gäller befolkningsunderlaget. 9 av kommunerna är bland de 30 lägst befolkade kommunerna och 7 bland de 11 minsta. En kommunsammanslagning skulle ge mycket stora besparingseffekter på allt som har med administration att göra och skulle man välja att slå samman kommunerna i Umeåregionen behövdes inte Umeå den nya kommunens adminstration många nya medarbetare än vad som finns idag Likså är det med teknik och data. Man ska även komma ihåg att det blir svårare och svårare att rekrytera personal inte minst med de kvalifikationer som behövs. Dessutom gick det säkert att spara på den politiska organisationen. De pengar som man sparar eller rättare sagt minskar kostnaderna med får använda till att förstärka välfärden.

Göran Persson och jag pratade om detta när han var här i tisdags och tänk att vi var ense om behovet. Däremot är det väl känt att han tror inte på regionbildningar som inte blir stora regioner för att klara av sjukvården och han tror på kommunsammanslagningar och att primärvården blir kommunal och de stora universitets och regionsjukhusen blir statliga. Det är en idé som jag själv var inne på till diskussionen om regionkommuner bildades men där jag jag nog pudla om det blir en riktig kommunreform. Vi måste göra det om vi ska få mera pengar till välfärden. Nu håller snart Finland på att gå förbi oss och där pekar staten med hela handen och använder morötter

2 kommentarer

Fullmäktige idag företagspresentation

Av , , Bli först att kommentera 4

Fullmäktige idag företagspresentation. Vi har många bra företag i kommunen och många som har viktiga funktioner. Dåva deponi är ett företag som ligger i framkant när det gäller deponier och är det enda företag i Norrland som har en deponi.

När det gäller taxorna så ligger Umeå Energi bra till både på nättaxan och förbrukningstaxan och taxorna som Umeva har är mycket konkurrenskraftig jämfört med hur det ser ut i andra kommuner

Bli först att kommentera

Alliansens löfte om om kort tid på akuten…

Av , , 2 kommentarer 8

Alliansens löfte om om kort tid på akuten höll inte. Alliansregeringen hade det löftet men det höll inte. Tiden på akutmottagningarna har inte hållit och tiden har i stort blivit en halvtimme längre. Orsakerna är flera och en är att vill man sänka skatter så räcker inte pengarna till både sänkta skatter och kortare köer.

Det har samtidigt skurits ned på utbildning under alliansen och därför är det brist på personal och sånt tar minst tre år att reparera. Sverigedemokraterna har bidragit till detta genom att stötta alliansens budget

2 kommentarer

Överklaganden stoppar bostadsbyggandet

Av , , 5 kommentarer 5

Överklaganden stoppar bostadsbyggandet. Idag är ungefär 600 bostäder som inte kommit igång på grund av att detaljplanerna överklagats. De flesta överklagandena kommer med största sannolikhet att avslås, för så brukar de i regel vara.

Många gånger brukar de som överklagar inte ha den rätten då de inte är sakägare. En del fall har man inga andra skäl än att man inte vill att det ska byggas just där. Jag är ganska säker på att byggnadsnämnden gjort rätt i sitt planarbete.

Däremot blir det kostnader för dessa överklaganden och de kostnaderna blir det hyresgästerna som får betala medan de som överklagat inte behöver betala dessa fördyringar. Man måste se över och förändra lagar så för att råda bot på detta.

5 kommentarer

Byråkratin tar död på välfärden

Av , , 4 kommentarer 11

Byråkratin tar död på välfärden. Man får läsa ofta över hur byråkratin tagit över och hittat på en massa dumheter. Senast i Aftonbladets nättidning torsdagen den 19. Jag delade den på Facebook men alla läser ju inte den så jag tar en omgång även på bloggen

Varför det blir mer och mer byråkrati är obegripligt. Det händer ibland att det är någon person som gjort något litet fel som kommer till media och så drar drevet igång. Media springer till ett statsråd som vill vara duktig och säger vi ska öka kontrollen och säger det utan att ha ansvaret för det.

Följden blir att någon av myndigheterna kommer med ytterligare några regler om dokumentation rapportering eller något liknande och det blir mer pappersexercis och mindre tid för välfärdstjänster

Jag är helt övertygad om att bristen på personal inom sjukvården har att göra med all den byråkrati och dokumentation som krävs och både läkare och sjuksköterskor då får mindre och mindre tid för patienterna. De ska även utföra ett jobb som de inte är utbildade för. Jag vet att de flesta inom sjukvården heller jobbar för och med patienterna än sysslar med byråkrati. Samtidigt ser de köerna växa och pressen utifrån hårdnar och inte minst från media. De tröttnar och slutar i stället för att få utveckla i vården

Samma sak i skolan det har bara blivit mer och mer byråkrati inte minst sedan Björklund blev minister. Mer rapporter och mer dokumentation och mindre tid för eleverna. När lärarna krävde mer i lön lovade jag detta om de undervisade mer och svaret blev ja men att de då skulle slippa en massa onödig byråkrati. Det projekt vi påbörjade för att minska byråkratin vet jag inte hur det ligger till.

Att minska byråkratin gäller inte bara sjukvård och skola utan som artikeln i Aftonbladet handlade om även inom omsorgen. Det gäller all offentlig verksamhet där all byråkrati måste omprövas från grunden och bara det allra nödvändigaste ska vara kvar.

Offentligt anställda ska jobba främst med olika välfärdstjänster som gör nytta för medborgarna och inte för att tillgodose att statliga myndigheter har något att göra. Skulle tippa att några kan avvecklas utan att någon saknar dem.

Man har infört böter och avgifter om man inte sköter all denna onödiga byråkrati som införts liksom att det kan bli tjänstefel om man inte gör exakt som myndigheter. Här har du en stor och viktig utmaning Stefan Löfven nämligen att huvuduppgiften är att skattepengar ska gå till produktion av välfärdstjänster och inte till byråkrati

4 kommentarer

Alliansens lotsar blev totalt fiasko

Av , , Bli först att kommentera 13

Alliansens lotsar blev totalt fiasko. Högeralliansen införde då kallade lotsar som skulle hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden. Det blev mycket dyrt och nu har man kommit på att det fanns lotsar som rekryterade till terrororganisationer.

Nu har arbetsförmedlingen själv beslutat sig för att det gjorde ingen nytta och var en mycket dyr åtgärd. Jag är förvånad att media till så stor del, möjligen för att media är ett borglig kampanjorganisation men någon gång borde man ha granskat alla dessa förslag som kom från alliansen.

I går hörde jag en som var lots och tjänade bra med pengar på detta säga att åtgärden gör ingen nytta alls och att det var en dyr åtgärd. Alliansen hade en helt misslyckad integrationspolitik och samma sak när det gällde arbetsmarknadspolitiken. Tänk om lotsarna som lotsar båtar skulle misslyckas så

Bli först att kommentera

Facket fick rätt i ny EU dom en seger

Av , , 1 kommentar 12

Facket fick rätt i ny EU dom en seger. Nu är det klart i denna EU dom att utländska företag ska följa kollektiv i det land man jobbar i. I det här fallet gällde det 186 Polska elektriker som jobbade på ett kärnkraftsbyggare i Finland. De fick reda på att de fick mindre i lön än finska avtalet.

De bad de finska facket om hjälp precis som man ska göra om man är missnöjd. Arbetsgivaren stämde facket och domen har fallit och EU domstolen går helt på det finska fackets vilja. I klartext sa domen att företag från annat Europeiskt företag ska följa kollektivavtalen i Finland så länge det inte strider motutstationeringsdirektivet.

Det är klart att LO,s avtalssekreterare är nöjd och han säger att det är det största som hänt sedan Lavaldomen. I klartext har ju domstolen sagt att i ett Europa gäller det egna landets kollektivavtal. Det här var ett bra beslut för då blir det svårt för företag till exempel inom byggbranchen att komma hit och dumpa löner. Vi ska komma ihåg att i avtalen finns även andra saker som är kopplat till lön som pensioner. EU domstolen har vaknat på rätt sida.

1 kommentar

Alliansregering skar ned på utbildning

Av , , Bli först att kommentera 10

Alliansregering skar ned på utbildning. Under sina 8 år gjordes nedskärningar på högre akademisk utbildning. Pengarna användes för att sänka skatten för de som tjänade bäst. Nu ser vi effekterna av detta.

Vi har dagligen fått höra om de stora bristerna på personal som finns inom sjukvården både på läkare och sjuksköterskor men det finns stora brister även på högre utbildat folk inom hela byggsektorn för att bara ta ytterligare ett exempel.

Nu saknas det 65 000 behöriga lärare enligt facket fram till 2025. Bristen är större än man trott visar siffror från SCB och Lärarförbundet. 2011 trodde man på en brist på 43 000 år 2020 men som sagt det ser ut att bli värre. Nu tror man bristen 2020 är 55000 och ytterligare 10 000 till 5 år senare

I höstas började 9000 på lärarutbildningen och i vår ytterligare 3000 men det räcker inte enligt lärarfacket. I den regeringsbudget som röstades ned av alliansen fanns pengar till fler lärare och satsningar för att göra läraryrket attraktivare. Nu gäller alliansens budget detta år men regeringen får komma tillbaka i nästa budget.

Men jag återkommer till att vi måste få läraren att undervisa fler timmar men då måste de frigöras från mycket av den byråkrati som de tvingas göra. Facket har sagt till mig att de kan undervisa mer om de får högre lön och slipper byråkratin. Inte minst under Björklunds tid som minister som byråkratiska åtgärder lagts på lärarna.

För att ge barnen bra undervisning måste fler lärare utbildas men man måste också befria dem från byråkrati som de dessutom inte är utbildade för.

Bli först att kommentera

Kommer AIK att lämna allsvenskan

Av , , 2 kommentarer 4

Kommer AIK att lämna allsvenskan. Nu menar jag på grund av att de begärt ekonomisk rekonstruktion och inte på grund av att man gör det på grund av att spelstyrkan inte räcker till. Björklöven blev tvångsnedflyttade när de hamnande i samma situation, men nu är det flera andra lag och nu senast AIK som inte har ekonomin i ordning men tvångsnedflyttning hör vi inte talas om. Är reglerna om ordning i ekonomin borta.

Jag tycker det är märkligt att det bara är Björklöven som tvingats lämna den serie man spelat på grund av ekonomin. Många av klubbarna som fått stanna i seriesystemet har haft skulder som varit oerhört mycket större än vad Björklöven hade. Är det någon som kan säga varför ishockey inte har lika regler för alla lag.

2 kommentarer

Skatteverket är miljöfientliga

Av , , Bli först att kommentera 5

Skatteverket är miljöfientliga. Det låter hårt men är sant. I den nya Översiktsplanen finns idéer om att minska biltrafiken och stimulera att folk cyklar eller går till jobbet i centrum eller åker kollektivtrafik. Fastighetsägarna har varit positiva till detta.

Det går ut på att inga nya arbetsplatsparkeringar i city kärnan och att de byggs via friköp utanför den. Ett annat alternativ är att fastighetsägarna gör gröna friköp och kan satsa pengar i en kollektivtrafik fond som ger de anställa som jobbar hos fastighetsägarens hyresgäster får rabatt på kollektivtrafiken. En annan åtgärd kan vara cykelparkeringar inomhus där man får låsa in sina kläder på ett säkert sätt.

Hör och häpna men då säger skattemyndigheten att båda dessa åtgärder ska förmånsbeskattas. Obegripligt då det inte är arbetsgivaren som tillhandahåller åtgärden utan hyresvärden. Dessutom är det inte säkert att detta nyttjas.

Jag har skrivit till flera av statsråden och pratat med flera i den förra regeringen inte minst förre miljöministern som tyckte som vi att det är rätt steg för att klara luftkvaliteten i city. Sverige får ju böta om inte luftkvaliteten blir bättre så man klarar luftkvalitetsnormen. Inget hände bara att vi fick ett mycket märkligt brev från skattemyndigheten då vi begärt förhandsbesked.

Nu är det en ny regeringen så vi börjar om med den även om jag även tidigare skickat brev till utskotten i riksdagen men inte fått svar.

Det är obegripligt att en kommun som Umeå som har nya iniativa åtgärder för att skapa en bättre luft inte får gehör för bra åtgärder som inte kostar staten en enda krona. Man har i alla fall rätt att dra av kostnader om man kör bil till jobbet och enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare tillhandahålla omklädningsrum med duschmöjligheter och när lägger det på fastighetsägaren är det en beskattad förmån.

Som grädde på moset att få tillstånd vägar som avlastar trafiken i city klarar inte Trafikverket av att bygga dessa vägar. I närtidssatsningen 2007 fanns det pengar för västra länken som skulle ha varit klart förra året men planen har legat snart 3 åringar på huvudkontoret i Borlänge för fastställelse.

Man har i Trafikverket lagt det på juridiken och då händer inget. Här måste nye ministern ta tag i Trafikverket då de inte klarar av sin uppgift att bygga de vägar som riksdag och regering beslutat om. Staten riskerar böter från EU och folk dör i onödan på grund av luftföroreningar. Dessutom bromsar man utvecklingen och tillväxten. Skatteverket och Trafikverket orsakar mindre skatteintäkter till staten som de ska tjäna och inte motarbeta

Bli först att kommentera