Vi vill ha sammanhållande äldrepolitik

Vi vill ha sammanhållande äldrepolitik. Den som utgår från en helhetssyn. Vi som vill ha det och som motionerat om detta till vår partikongress är Centrala S-föreningen som har sitt område mitt i stan. Självklart har vi också motiv för detta som är mycket starka. Jag har varit med länge och känt att inom äldreområdet är det alldeles för många stuprör och det är därför vi skrivit motionen.

Dessa motiv har vi enats om ”Det behövs en sammanhållen äldrepolitik. Det blir fler och fler pensionärer och de lever längre och längre. Däremot är situationen för de att leva ett bra liv som pensionärer och att de kan få det stöd och den hjälp man behöver liksom den vård och omsorg som de bedöms ha rätt till.

Det är många olika verksamheter som styr hur de äldres situation formas. Många får också leva ensam under många år då den andra hälften har lämnat livet. I en sån situation ska ändå allt det vardagliga fungera. Livslängden har också ökat vilket inneburit att många drabbas av olika sjukdomar som demes och man behöver olika former av hjälp med i stort sett allting.

Det är så många faktorer som man kommer in i och bara några exempel är olika boendeformer som att bo kvar i hemmet som kanske är alldeles för stort, trygghetsboenden, och särskilda boendeformer. Med det följer ekonomin som pensionen, bostadsbidrag, kostnader för vård, omsorg, färdtjänst, högkostnadskydd i olika former.

Andra saker som är viktiga för ett gott liv är kost och motion men även andra typer av aktiviteter som skulle göra att hälsotillståndet blir bättre vilket skulle resultera i att pensionärerna blir friskare och samtidigt minskar kommunernas kostnad. Kulturen och fritidsaktiviteter är även viktigt liksom att ensamheten även blir en belastning.

Det här är bara några exempel som gör att vi tror att det behövs en kraftfull politik för de äldre och vi tror att det måste till en sammanhållen äldrepolitik som utgår från en helhet där kommuner, landsting och andra offentliga organ arbetar utifrån den enskilda pensionärens behov. Vi tror att det är bra för förtroendet om en sådan politik presenteras så att stuprören för de äldre raderas ut.

Jag tror säkert de flesta delar vår uppfattning men det är någon som måste ta tag i detta och peka med hela handen för annars är det fler och fler som fastnar i de trånga passagerna som ett stuprör utgör

En kommentar

  1. Pingback: Mjuka frågor är ointressanta? | Veronica Kerr (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.