Att flytta ut regional busstrafik från…

Att flytta ut regional busstrafik från Vasaplan är fel. Jag ska förklara så pedagogisk jag kan vad det har för effekter för resenärerna som jag tänker mig och som vi diskuterats i många år

Då menar jag det förslag som finns angående att flytta ut regional landsbygdstrafik från Umeå centrum. Det är i förslaget till översiktsplan i Umeå kommun man vill att bussresenärerna släpps av vid busstationen vid nus eller den vid järnvägsstation

Men hur kan man tro att kommunens innevånare och de från grannkommunerna ska ta sig från och till busstationen(vid järnvägsallen) och gå till Vasaplan för att åka till en annan arbetsplats inom Ultratrafikens trafikområde och under vilket väder som helst. Då blir bussbytet vid Nus istället och resan till jobbet förlängs och bilen blir ett attraktivare alternativ och tidsvinsten blir stor i förhållande till bussen.

Jag tror dessutom att förslaget är ett reellt hot mot stadskärnan. I stadskärnan finns många arbetsplatser som har anställda från regionen. Varför ska dessa gå från en busstation som inte har några bra övergångar till Ultratrafiken. Det går inte heller att ordna så att Ultratrafiken går dit i stället.

Det är även ett värre hot mot city än de ombyggnader av Rådhustorget som nu sker. Jag tror inte det finns någon som stannar till i centrum för att handla eller utföra något ärende för att sedan endera går till busstation eller åker Ultra upp till Nus för att sedan ta regionalbussen hem till Tavelsjö, Vännäs eller Holmsund.

Jag fattar helt enkelt inte hur man tänkt och jag tror att intresset för kollektivtrafik ska öka då verkligheten blir motsatsen. Dessutom är det ett hån mot alla som bor på landsbygden och har ärenden till stadskärnan som ska uträtad

Ta även med hur hårt det slår mot handel och andra näringar som finns i city vilka är lätta att nå med busstrafiken idag. Det är en fantasi som det står i översiktsplanen och i VK i lördags d v s att ”Vasaplan renodlas som stark nod för den lokala kollektivtrafiken, Den regionala trafiken koncentreras till Umeå C och Umeå Ö. Kopplingarna utvecklas mellan noderna för stads- kontra regionbussarna/tågtrafiken .

Det där är inte sanningen och man måste hålla med om kranskommuneras kritik. Jag ser hur klart som helst att här är en konflikt mellan de som kan kollektivtrafik och de som inte förstår något om resenärerna och om vad kollektivtrafiken tillför till Umeå centrum. Hur ska man klara stadsmiljön om det blir besvärligare att åka buss. För Umeå är det viktigt att kollektivtrafiken kan utvecklas men att ta bort all landsbygdstrafik är ett direkt hot mot möjligheten att enkelt åka busstrafik i Umeå-regionen.

Det förslag som är ute på remiss försämrar stadskärnans attraktivitet i Umeå det är fullständigt klart. Det måste omarbetas i den delen. Jag tycker planeringen måste lyssna på de som kan kollektivtrafik och det gör specialistfunktionen på UKF. Det känns också som att man använt Trivecktor som konsulter för att göra förändringarna.

Jag avsluta med att säga följande. Jag tror inte de som kommer från Obbola/Holmsund vill byta buss två gånger på Nus både när man ska in till stan eller hem. Samma sak tror jag gäller för de som kommer från Nordmalings hållet och byarna in till stan, inte heller från Gräsmyrs hållet, Vännäs hållet. Vindeln hållet, Botsmarks hållet Sävar och Innertavle hållet. Att byta bussar är till nackdel för handikappade och de med barnvagnar, det är omständigt tar tid och därmed förlänger resan. Det gäller nog alla resenärer. Dessutom tror jag det blir dyrare för kommunen

5 kommentarer

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Det ska du inte fråga mig om men har inte något uppdrag i kommunen men skriver långa inlägg, jag känner honom bara ytligt

 1. Lars Flemström

  Han försöker kanske komma med på en lista för att driva en personvalskampanj för bättre placering? Finns det någon annan förklaring till att han så snabbt växlar mellan rollen som oppositionspolitiker och rollen som en gammal partitrogen sosse in absurdum?

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Den tidigare översiktsplanen var vi i stort sett eniga om alla partier och det är viktigt om investerare skall våga investera. Jag såg att byggnadsnämnden yttrat sig och där var alliansen emot att landsbyggsbussarna skulle vara kvar med de våra tycker som jag.

 2. Lars Flemström

  Du har troligen rätt om vilka bussar som ska angöra Vasaplan, Lennart Holmlund. Jag har förklarat varför i min senaste kommentar på Forss’ blogg. Jag har tidigare skrivit att jag har för dålig lokalkännedom om Umeå för att diskutera stadsplanefrågor i Umeå, men kan bidra med allmänna principer. Då jag nu har fått fram kartor över Umeå och kunnat mäta upp gatubredder o. dyl. kan jag konstatera att den viktigaste av dessa allmänna principer, att utrymmet räcker till, är uppfylld. Och det kommer den att vara under lång tid framåt, även om Umeå fortsätter att växa.

  Men man får kanske avstå från att ”frigöra utrymme” för trottoarserveringar och cykelparkeringar. Enstaka trottoarserveringar för i första hand bussresenärer finns det kanske plats för, även med regionbussar på Vasaplan. Umeå har alltså bättre förutsättningar för en bra trafiklösning än många andra svenska städer, exempelvis Uppsala, där man har tvingats splittra upp trafiken p.g.a. just utrymmesbrist.

  Men om Forss’ egna förslag, som går ut på en kraftig underfinansiering av kollektivtrafiken, genomförs, kommer det säkert att finnas mycket gott om utrymme för trottoarserveringar. Kanske för ett helt tivoli för bilturister. Pengarna kommer inte ens att räcka till den busstrafik, som finns idag…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.