Det finns inget annat alternativ för Bostaden

Det finns inget annat alternativ för Bostaden. Jag tycker det är Bra jobbat av Bernt Andersson och Hans Lindberg och att de gjort en riktig analys och fattat rätt beslut när det gäller att sälja knappt 10 % av Bostadens bestånd. AB Bostaden ska vara en del av samhällsutvecklingen i Umeå och får inte resignera till att endast bli en förvaltande koloss.
Umeå är en av Sveriges snabbast växande kommuner, det har vi varit länge.

Med vår tillväxttakt uppkommer naturligt nya stora investeringsbehov. Det handlar om allt från förskolor och skolor till äldreboenden och infrastruktur som VA och elnät. Vi vet att det kommer att krävas stora investeringar i framtiden. Om vi inte gör dessa investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden, VA, gator, broar, elnät andra investeringar mm så lär vi drabbas av en svår förlamning av flera viktiga samhällsfunktioner och det skapas färre jobb.

Men om vi forsätter låna till allt når vi en gräns där räntor och avskrivningar äter upp allt utrymme och vi tvingas skära i de löpande verksamheterna inom välfärden. Det är inget alternativ. Jag har tidigare suttit i styrelsen för Kommuninvest och jag vet att tillväxtkommunerna ligger farligt nära lånegränsen. Den övre lånegränsen riskerar dessutom att flyttas nedåt om tiderna blir sämre.
Jag har även dåliga erfarenhet av att regera ihop med Vänsterpartiet som tror att det går att låna till allt och att det inte leder till några konskevenser med hög belåning.

Vänsterpartiets lättsinne när det gäller ekonomi har jag bittra erfarenheter av och jag kan säga att de lider vi faktiskt av idag! När vi vet hur det ekonomiska läget är i kommunen och kan konstatera de stora investeringsbehov som finns framöver är det ett helt riktigt beslut att sälja av några fastigheter. Särskilt när det gäller fastigheter som har stora renoveringsbehov, vi får ju in nya fräscha resurser som vi kan använda för att utveckla Umeå efter de nya behov som finns. Vänsterpartiet har ett annat lättsinne och det är att inte tala sanning, det är en erfarenhet jag har genom att ha samarbetat med dem två perioder

Alternativet är att ju att Bostaden helt slutar att bygga nytt och bara renoverar det mest nödvändiga. Men det är ju inget alternativ för om man slutar helt att bygga nytt kommer delar av det nya Umeå bli en vit fläck på hyresrättskartan. Valet som man har att göra när det gäller AB Bostaden är alltså endera att avstå investeringar och låta bolaget stagnera eller minska något på lägenhetsinnehavet samtidigt som man kan satsa. För mig är det ett solklart val. Självklart måste man satsa!

Dessutom kan de nya satsningarna ske så att kommunens förutsättningar att klara sitt välfärdsuppdrag underlättas. Bra jobbar Bernt och Hans! En del i syftet med försäljningen är att Bostaden ska kunna bygga äldreboende som vi alla vet kommer att behövas. Bostaden planerar -efter en avyttring av 10 % av beståndet- att bygga 180 seniorlägenheter i kvarteret Lodet (där busstationen ligger idag). Byggnaderna ska uppföras så att de omringar en grönskande innergård och det planeras för restaurang och service inom området.

På Västteg planeras ett äldrecenter (där gamla Västtegsskola låg) med drygt 300 lägenheter. 130 lägenheter planeras i särskilt boende för äldre och cirka 100 lägenheter i trygghetsboende. Inom detta område kan även gruppboenden inrymmas. På Haga planeras ett liknande projekt som på Västteg och på Mariehems centrum planeras cirka 80 seniorlägenheter. På Västtegsskolans tomt så är planen att ett seniorcenter kan byggas för att klara de ökade behoven av boenden för äldre.

När det gäller den demokratiska processen som somliga kritiserar vill jag bara säga att vi har representativ demokrati i Sverige. Det innebär att vi väljer våra företrädare till olika förtroende uppdrag i fyra år. Det är alltså våra valda politiker som har till uppgift att fatta sådana här beslut. I detta fall är det i första hand AB Bostadens styrelse och sedan kommunfullmäktige

Somliga tycker även att det går för fort och att processen borde vara längre. Jag håller inte med. Det här påbörjades för flera år sedan att titta in i framtiden och har väl nästan alltid gjorts. Det finns i dag tecken på att konjunkturen för bostäder i Umeå närmar sig toppen, självklart måste vi agera nu så vi får ut så mycket som möjligt. Sen ska vi också komma ihåg att det är nya regler för reavinstbeskattning på gång vilket skulle innebära att vi går miste om hundratalsmiljoner om vi väntade.

Resurser som vi så väl behöver för tillväxten av välfärden i Umeå. Och det är ju faktiskt självklart att man inte kan ha en långdragen öppen process när det handlar om affärverksamhet. Ingen seriös aktör skulle gå med på att förhandla inför öppen ridå.
Det kan inte vara annat är rätt att fortsätta använda Bostaden som en dynamisk kraft i Umeå. Att låta bolaget stagnera till att endast förvalta utan att kunna genomföra nödvändiga renoveringar är ren idioti. Sedan har det visat sig att det är många som skrivit lögnaktiga artiklar om bolaget som köper av Bostaden och det är rent förtal mot bolaget. Det man sagt och hänvisat till är inte det bolag som finns idag.

Slutligen sker ingen förändring för hyresgästerna då det inte går att chockhöja hyrorna då det finns lagreglerat en förhandlingsordning. Hyresgästföreningen förhandlar med fastighetsägareföreningen om de är medlemmar där vilket jag förmodar i annat fall förhandlar man med bolaget. Jag tycker det är märkligt att så många är så okunniga i dessa frågor. Läs på innan ni sprider en massa lögner både om bolaget och om hur det går till

Sist men inte minst så bostäderna som säljs finns kvar i Umeå och om 8 år har bostaden byggt ikapp det sålda med nyare hyresrätter. Men rent generellt skulle hyresrätten inte ha nackdelar gentemot äganderätten och bostadsrätten

En kommentar

  1. ove 57

    Nu är du välkommen som Publikvärd på ishockeymatcherna bland oss andra pensionärer
    vi syns.

    Bröderna Andersson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.