Skulle Alliansen ta över blir man beroende av SD

Av , , 1 kommentar 6

En alliansregering blir beroende av SD. Man säger från alliansen att man är beredd att ta över nu. C har sagt aldrig samarbete med SD och Liberalerna har varit inne på samma linje. Blir det så att Löfven och regeringen avgår bygger en ny alliansregering på dagens antal riksdagsledamöter och det innebär i praktiken att M och Kd är tillräckligt stora för att köra över C och L och de tar stöd av SD, helt säkert.

Moderaterna har den sedan Batra öppnat för samarbete med SD minskat förtroendet mycket medan centern gått framåt för sitt avståndstagande mot SD. Vinnare blir M och förlorare C. Såg att Olle Wästberg (fd statsråd fp) skrev på Facebook i en kommentar till Lars Olof Petterssons inlägg att han träffat två fd. liberala statssekreterare och ett fd liberala statsråd som övervägde att rösta på Socialdemokraterna vid nästa val för att hålla SD utanför maktens kortidorer

Kl 10 håller Stefan Löfven presskonferens och då får vi veta vad han gör och jag tror hela regeringen avgår och då blir det talmannen som får sondera och jag tror att då blir det en moderatledd alliansregeringen med aktivt stöd från SD. När den här mandatperioden började sa alla nej till en sådan regering. Jag tror som många andra att man tog i för hårt med tre statsråd inte minst ur flyktingsynpunkt och försvarssynpunkt vilket skadar Sverige mycket. Moderaterna och Kindberg-Batra släpper in och ger SD inflytande över regeringspolitiken så är det

1 kommentar

Alliansen beter sig som barn i sandlådan, misstroende förklaringar ska inte användas för att man ogillat politiken

Av , , 1 kommentar 11

Socialdemokraterna anmäler alliansen. Man anmäler den förra Alliansregeringen till Konstitutionsutskottet. Motivet är att man vill veta om ministrar i den dåvarande regeringen godkände Transportstyrelsens kritiserade outsourcing. Det tycker jag att Hans Hoff gör rätt för det är helt klart att regeringen godkänt när man lade ut it-registren externt och ansvarigt statsråd var Elmsäter-Svärd. Vänsterpartiet KU-anmäler den tidigare regeringen för outsourcingen.
Alliansen kan inte frånsäga sig sitt ansvar då det var de som tog beslutet om outsourcingen.

Jag tycker att det är konstitutionsutskottet som granska om man följer de regler som är antagna. Misstroendeinstrumentet har det gått fel i då man tidigare funderat att anmäla regering för att man tycker det är fel politik och det har väl aldrig varit meningen. Det känns precis som om det är desperata åtgärder från moderatledaren som förtroendet rasat för. Hoppas att man ser över reglerna hur det instrumentet ska användas och inte bara hamnar i pajkastning främst från moderaternas sida. Det skadar demokratin. Jag litar på att när Löfven säger att Hultkvist inte gjort något fel enligt konstitutionen ska han inte kunna straffas av maktgalna moderater som på alla sätt vi gå styra med SD

1 kommentar

En alliansregering blir beroende av SD

Av , , 1 kommentar 5

En alliansregering blir beroende av SD. Man säger från alliansen att man är beredd att ta över nu. C har sagt aldrig samarbete med SD och Liberalerna har varit inne på samma linje. Blir det så att Löfven och regeringen avgår bygger en ny alliansregering på dagens antal riksdagsledamöter och det innebär i praktiken att M och Kd är tillräckligt stora för att köra över C och L och de tar stöd av SD, helt säkert.

Moderaterna har den sedan Batra öppnat för samarbete med SD minskat i förtroendet mycket, medan centern gått framåt för sitt avståndstagande mot SD. Vinnare blir M och förlorare C. Såg att Olle Wästberg (fd statsråd fp) skrev på Facebook i en kommentar till Lars Olof Petterssons inlägg att han träffat två fd. liberala statssekreterare och ett fd liberalat statsråd som övervägde att rösta på Socialdemokraterna vid nästa val för att hålla SD utanför maktens kortidorer

Kl 10 håller Stefan Löfven presskonferens och då får vi veta vad han gör och jag tror hela regeringen avgår och då blir det talmannen som får sondera och jag tror att då blir det en moderatledd alliansregeringen med aktivt stöd från SD. När den här mandatperioden började sa alla nej till en sådan regering. Jag tror som många andra att man tog i för hårt med tre statsråd inte minst ur flyktingsynpunkt och försvarssynpunkt vilket skadar Sverige mycket. Moderaterna och Kindberg-Batra släpper in och ger SD inflytande över regeringspolitiken så är det

1 kommentar

Alliansen skyller allt på regeringen

Av , , Bli först att kommentera 5

Alliansen skyller allt på regeringen. Det gäller alltså den så kallade IT härvan på Transportstyrelsen. Upphandlingen gjordes under den tid som alliansen styrde med de krav man ville skulle gälla
Redan 2014 kritiserade Riksrevisionen Transportstyrelsen för att riskanalysen inte är tillräckligt bra och under alliansens styre. Det handlar om hur man identifierar och hanterar risker. Vi har sett att den processen är för svag i vissa delar. Det är inte tydligt hur man ska göra detta, säger revisorn Stefan Andersson till SVT Nyheter. Det har inte kommit fram om alliansen vidtog några åtgärder för att rätta till bristerna

Kritiken framfördes i revisions- rapporten 2014, men även både tidigare och senare muntligen till ledning och styrelse, säger Andersson. Eftersom inte tillräckligt mycket hänt lyftes frågan även i 2016 års rapport.

Bli först att kommentera

KD var med och införde högre skatt för pensionärer

Av , , 2 kommentarer 2

KD var med och införde högre skatt för pensionärer Från att ha infört pensionärsskatten själv så har KD nu kommit på att man vill ta bort den!!!! Och det är den frågan man nu vill lura i oss och få pensionärernas röster. Det är egentligen skamligt för de kommer aldrig att få resten av alliansen med sig.

2 kommentarer

Det är fel att upphandla där sekretessuppgifter finns med,,som Transportstyrelsen gjort

Av , , 1 kommentar 2

Debatten far hit och dit när det gäller transportstyrelsen och säkerheten. Har tagit upp det tidigare och gör det igen och det är att 2011 ville alliansen att man skulle lägga ut IT driften på entrepenad

Så här sa man i computer Sweden 23/5 2011. I reportaget var det Ann-Christe Hatt som var it minister. Regeringen vill se mer outsourcing
De svenska myndigheterna bör outsourca sin it-verksamhet i högre utsträckningen. Det säger regeringen i en ny skrivelse.
Så här fortsätter artikeln.

Nu har regeringen lämnat sina synpunkter på den utredning om myndigheternas outsourcing som Riksrevisionen lämnade i januari. Och slutsatsen är tydlig: Svenska myndigheter bör köpa mer av sin it externt. ”Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing”, står att läsa i skrivelsen som publicerades på fredagen. Regeringen konstaterar att utvecklingen inom it-området har skapat ökade förutsättningar för myndigheter att i allt större utsträckning köpa färdiga och standardiserade it-tjänster från externa leverantörer i stället för att producera dessa själva. Det ligger normalt inte i myndigheternas kärnuppgifter att ta fram it-tjänster på egen hand, anser regeringen.

Genom att öka inslaget av externt köpta it-tjänster bedömer regeringen att stora kostnadsbesparingar kan göras: ”Outsourcing ger möjlighet till snabb anpassning av den aktuella myndighetens behov i form av att volymen och innehållet i tjänster snabbare kan anpassas jämfört med om it-behovet tillfredsställs internt av myndigheten”, skriver regeringen och understryker att det är av central betydelse att statsförvaltningen hushåller med allmänna medel.
Några krav ställs ännu inte, men regeringen meddelar att frågan om myndigheternas it-outsourcing kommer att fortsätta beredas.

Enligt Riksrevisionen uppgår statens it-kostnader till mellan 20 och 25 miljarder kronor per år, vilket innebär att it är den största kostnaden i staten efter löner och lokaler.
RIKTLINJER BEHÖVS
Riksrevisionen anser att regeringen bör se till att det tas fram riktlinjer för hur myndigheterna prövar om deras it ska utföras internt eller externt. Enligt Riksrevisionens granskning har det stora flertalet myndigheter inte gjort en sådan prövning.
Slut citat computer Sweden

Intressant är att det var riksrevisionen som tyckte att man skulle lägga ut mera på entreprenad. Transportstyrelsen gick vidare och jag antar att regeringen var väl informerad för man gick vidare med anbudsunderlaget som tagits fram. Det finns mera att säga men jag tror inte det är bra att lägga ut myndigheters IT verksamhet utanför landets gränser. Man ser nu hur det går och oavsett om man har säkerhetsklassade personer är de inte anställda av myndigheten. Sverige som land borde sköta all sådan IT själva och man kan säkert göra en stor IT myndighet som tar hand om all IT där det finns olika hemliga papper och det gäller inte bara sånt som försvar och militär har utan all information om alla sorts register. Tänk om och jag tycker politiken måste sätta sig ner och prata med varandra och inte som nu kasta skit. Alliansen bär ansvaret för att man gick ut och upphandlade och nuvarande regering hade brister i implementeringen av alliansens upphandling

1 kommentar

Hur kan PostNord tappa bort askan efter EN person som kremerats

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag känner ett behov att än en gång fråga mig vad PostNord sysslar men. Senast före igår var det en person som inte fått sitt leg inom sjukvården och idag eller rättare sagt i går när askan av en död person tappats bort. Det är då dåligt att man inte tror det är möjligt att det kunde hända.

Det har gått att läsa i Expressen att Askan efter en 83-årig kvinna har kommit bort i posten. Det var i Juni som askan skickades från Tyskland till gy Det var i slutet av juni som urnan med askan skickades från Tyskland med slutdestination Salems församling i Rönninge där begravningen skulle hållas. I stället levererade Postnord paketet till utlämningsställe på en Coop-butik i Kramfors. I förra veckan registrerades det i Huddinge kommun, men är nu borta.
Kvinnans son säger till Expressen att det känns ”dubbelt jobbigt”.
– Vi har fått vänta på begravningen i veckor. Jag har en känsla att vi aldrig får paketet.

Bli först att kommentera

Jag valde fel justitieminister har Donald Trump sagt

Av , , Bli först att kommentera 0

Donald Trump valde fel justitieminister. Han har sagt till New York Times’ att ha Dskulle aldrig ha valt Jeff Sessions till justitieminister om han vetat att Sessions tänkte ställa sig utanför utredningen om Rysslandskontakter.
– Jeff Sessions tar jobbet, börjar arbeta och diskvalificerar sig sedan. Det är ärligt talat väldigt orättvist mot presidenten, sade han

Hade Sessions redan innan sagt att han hade tänkt förklara sig som jävig i utredningen menar Trump att han hade svarat: ”Tack Jeff, men jag kommer inte att välja dig”.
I den senatsutfrågning som föregick Sessions godkännande som justiteminister berättade han inte om de egna möten med Rysslands USA-ambassadör Sergej Kisljak som han hade haft. På grund av de mötena har Sessions sagt att han inte kommer att vara inblandad i att övervaka utredningen om ryska kopplingar till presidentvalet.

Det var intressant vad Trump säger att han bara skulle anställas för att sköta detta med alla anklagelser om rysskontakter. Det kommer nyheter i stort sett varje dag om Trump och han agerar som en nybörjare. Hur länge ska han kunna sitta kvar. Nu ska hans son höras i ett utskott om hans kontakter med ryssarna.

Nu finns nya uppgifter om mötena mellan USA:s justitieminister Jeff Sessions och Rysslands USA-ambassadör Sergej Kisljak.
Kisljak har nu sagt att man diskuterade de båda kampanjrelaterade frågor under presidentvalskampanjen förra året, tvärt emot vad Sessions hävdat.

The Washington Post skriver att Kisljak gav denna information till sina chefer och att uppgifterna snappades upp av amerikansk underrättelsetjänst, enligt anonyma källor. Sessions har kallat anklagelser om oegentliga rysskopplingar för en ”skrämmande och avskyvärd lögn”. Även efter tidningens uppgifter står han fast vid att han aldrig haft några samtal med ryska företrädare om valkampanjen, enligt justitiedepartementets talesperson Sarah Isgur Flores. Det ser ut som om allt runt vita huset är lögner än dit och än dit. Vi kommer aldrig någonsin få veta sanningen så är det

Bli först att kommentera

Det kanske är dags för en färja till Vasa som har el som drivmedel

Av , , 1 kommentar 3

Vilket drivmedel ska en ny färja till Wasa ha? Det har varit ett mål att det inte ska vara fossila bränslen och EU har varit inne på gasen LNG. Frågan är om det inte i dagens läge är rätt. Utvecklingen med el går framåt med raketfart. Vi har elbussar och elbilar är snart vardag.

Nu är det även på gång med båtar. Wall Street Journal berättar att två norska företag är på väg att bygga världens första helelektriska och självkörande fraktfartyg. Båten Yara Birkeland är dessutom obemannad och målet är att den ska tas i bruk redan 2018. Det är fraktbåt och ska transportera gödningsmedel från där den produceras till Larvik. Kostnaden för båten ligger på lite drygt 200 miljoner svenska kronor och ha en maxlast på 100 containrar.

Det här låter mycket spännande och borde självklart kunna göras även på en färja som tar både gods och persontrafik. Däremot finns det väl en massa krångliga regler för att kunna köra den förarlös med passagerare men på flygplan finns ju autopilot som gör att planen körs utan pilot. En färja för passagerare behöver en del personal då folk ska både få handla käka och ha annan service. Men antalet personer som sköter driften kommer inte att behövas. Men personal för säkerheten måste självklart vara med. Som ni ser är jag orolig för byråkratin men då tröstar jag mig med att klarar Norge av det så borde även Sverige/Finland klara det.

I vilket fall som helst borde det gå med en färja när det går med ett lastfartyg och priset för lastfartyget syntes inte alltför högt. Det här borde vara ett system som synas in i minsta detalj och vara ett steg framåt inte minst ur miljösynpunkt. Det här måste självklart gillas även av EU. Nu vet jag inte om projektet synat detta men om man inte gjort det tycker jag att man måste syna det

1 kommentar
Etiketter:

Det blir ont om äpplen, vindruvor för vinproduktion med mera

Av , , Bli först att kommentera 0

Det blir ont om frukt i år och den sämsta äppelskörden på 50 år. David Rudenstam som är äppelodlare i Jönköping blir skörden mellan 50 och 60 procent lägre än vad som är normalt. Det är väl inte förvånande och orsaken är naturligtvis vädret. Först blev det varmt och sedan kallt och det har lett till frostskador tidigt i knoppstadiet, och att äppelträdens blommor vissnat i stället för att bilda frukter. På vissa färdigbildade äpplen märks på skalen en strimla eller fält som orsakats av frosten.

Här har det också varit sent och det har växt dåligt i trädgården och egna odlingar. Förutom kylan så var det torrt och kallt och då växer det inte. Det har också kommit rapporter om att det blir ont om bär även om jag själv inte varit ute i skogen och kollat. Jag tycker att det dessutom varit om insekter som också vill ha varmt och skönt

Det är dock inte bara i Sverige det varit kallt och skördarna blivit små. Hörde i går i radion att i Frankrike kommer det bli minskade skördar av vindruvor som i sin tur gör att vinproduktionen kommer att minska med minst 20 producent. Det är mycket mindre det då Frankrike är det land som ligger två i ligan när det gäller produktion.

Så här såg det enligt drickbart.cafe.se i en artikel nov 2015 Här är hela tio-i-topp-listan över de största vinproducerande länderna (med miljoner hektoliter inom parantes):
1. Italien (48,9)
2. Frankrike (47,4)
3. Spanien (36,6)
4. USA (22,1)
5. Argentina (13,4)
6. Chile (12,9)
7. Australien (12,0)
8. Sydafrika (11,3)
9. Kina (11,2)
10. Tyskland (8,8)

Hur skörden slagit i Italien och Spanien har jag inte läst något om, inte heller hur klimatet slagit på kvalitén på vinet men det kommer väl nästa år. Det kommer säkert att påverka priset när det land som producerar näst mest med vin minskar produktionen med 20%. Enligt den bonde som slår våra åkrar är det även mindre höskörd. Nu undrar man över om vi får några riktiga soldagar så man får ta på sig kortbyxorna och sola lite. I Långvattnet är det lite vatten i sjön mot vanligt.

Bli först att kommentera