Nu har en plan på skolstruktur tagits fram

Nu har en plan på skolstruktur tagits fram. Och det gäller i Umeå och beror framför allt på att antalet barn i skolan har ökat så mycket men samtidigt att det är glädjande att vi växer på grund just av att det föds många barn. Det här beslutet togs av nämnden i förra veckan och jag redovisar vad man skrev i ett pressmeddelande efter sammanträdet. Så här lyder det.

Arbetet med att ta fram en ny skolstruktur för grundskolans årskurs 7-9 i Umeå kommun har påbörjats. Det är den stora befolkningsökningen som ligger till grund för arbetet. De närmaste tio åren beräknas det totala antalet elever i grundskolan öka med 2 000 elever. Högstadiets ökning förväntas vara 700. Detta tillsammans med stor lärarbrist i hela landet och omfattande pensionsavgångar ställer nya krav på skolans struktur och innehåll.

 För att kunna attrahera behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med i större utsträckning. En stark önskan är att de yngre eleverna i låg- och mellanstadiet ska gå i en skola nära hemmet, men för att det ska bli möjligt behöver vi förbättra skolstrukturen för våra högstadieskolor, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Fler frågeställningar att ta hänsyn till
Behovet av evakueringslokaler är också stort. I planeringen för 2019 ligger renovering och ombyggnad av Tegs centralskola. Ett önskemål som också beaktas är att samla särskola och träningsskola i åldersintegrerade klasser och på färre skolor. I dag ligger de utspridda på flera skolor.

Flera alternativ är möjliga Under maj och juni kommer informationsmöten att hållas med elevråd, skolpersonal och vårdnadshavare för att samla in synpunkter, tankar och idéer.

 Det kan finnas olika möjliga alternativ. Vissa skolor kan utvecklas och på en del skolor ser vi över vilka årskurser som skall finnas på en skolenhet. På Tomtebo, Carlshöjd och Ålidhem ser vi ett behov av en ny större högstadieskola. Det är många aspekter som ska vägas in och vi vill naturligtvis att det här ska bli så bra som möjligt för elever, medarbetare och vårdnadshavare, säger Christopher Granberg.

Jag för min del hoppas att det inte blir en massa överklagningar när man bestämt var skolorna som ska byggas ligger och på samma där det ska göras till och ombyggnader

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.