Det planeras för Byggande i Holmsund

Det planeras för Byggande i Holmsund. Nu finns en detaljplan framtagen för ett nytt bostadsområde i centrala Holmsund. Det är kommunen som ansökt om detaljplan som skapar förutsättningar för 12 14 enbostadshus och 1 2 flerbostadshus med fyra våningar vid vattentornet.

Det är viktigt för kommunens fortsatta tillväxt att det finns attraktiva möjligheter till boende i kommundelarna så att även de kan växa och följa Umeå kommuns mål om befolkningsökning. Idag finns endast ett fåtal villatomter kvar i de områden som tidigare tagits fram för fortsatt bebyggelse i Holmsund. Bebyggelse som man tänker sig inom planområdet kan variera utifrån lämplighet och terräng men huvudspåret ska vara fristående småhus.

Utökad samråd

Planen har handlagts med så kallat utökat planförfarande. Det har varit samråd och samrådsmöte i Holmsund under juni 2017 och granskning december 2017-februari 2018. Synpunkter under granskningen innebär att detaljplanen har justerats, bland annat så att negativ påverkan på närliggande bostadsfastigheter inte ska bli så stor. Förändringarna innebär t ex att höjden på flerbostadsbyggnaden har sänkts till 13,5 meter och placeringen är flyttad söderut, lite längre från vattentornet.

Naturvärdena bevaras

Större delen av exploateringen sker på det område som nu utgör kommunens förråd, det vill säga asfalterad och inhägnad mark. En del av exploateringen rör ett mindre skogsområde söder om kommunens förråd. Naturvärdena är här lägre än uppe på berget varför det lämpar sig bättre för bostäder än den västra delen av området. Större delen av skogsområdet på Kassjöberget bevaras, så exploateringen påverkar inte naturvärdena eller eventuella skyddsvärda arter negativt.

 Det blir en bra komplettering på en bra plats i Holmsund. Vi tror att grönområdet och området runt vattentornet kan bli ännu mer attraktivt och levande precis som bostadsområdet kommer att bli, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige då verksamhetsområdet för VA föreslås omfatta den nytillkomna bebyggelsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.