Vi vill inte ha gräddfiler i vården

Vi vill inte ha gräddfiler i vården. Socialdemokraterna går till val på att stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården. Mot det står Moderaterna och Sverigedemokraternas politik för fler privatiseringar och fortsatt vinstjakt i välfärden. Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden.

Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Det har lett till att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna allt mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Plånboken inte patienternas behov styr allt mer.

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I stället för nya privatiseringar vill vi tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla vården samt personalens villkor inte till stora vinster.

Socialdemokraterna går till val på att stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården, och skapa ordning och reda. Därför vill vi:
 
” Stoppa vinstjakten i vården genom att ändra lagstiftning, ersättningssystem och andra viktiga styrsystem.

” Införa en stopplag för privatiseringar av akutsjukhus.

” Stoppa tvångsprivatiseringar genom att ta bort lagstiftningen (den s.k. tvångs-LOV ) som tvingar landstingen att alltid ge privata vårdcentraler rätt att starta oavsett behov.

” Införa ett förbud mot att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård.

” Ge medborgarna insyn i vårdbolagen genom att införa offentlighetsprincipen inom hela vården.

2 kommentarer

 1. Pingback: Andra alternativ när välfärden sviker | Veronica Kerr (KD)

 2. Lars Flemström

  Vad vill socialdemokratin, egentligen? Att patienter och andra vårdtagare ska ha rätt att välja vårdgivare är en självklarhet för mig, något jag har kämpat för redan under den tid man inte ens fick välja vårdcentral inom det egna landstinget. Jag kan dock inte se att S vill avskaffa den valfriheten. LOV är ETT sätt att organisera valfriheten, och därtill ett dåligt sätt, som snarare ger de stora koncernerna rätt att välja vårdtagare än rätt för vårdtagarna att välja vårdgivare.

  Därför bör LOV avskaffas. Jag hoppas att S kan komma överens med alliansen om ersätta LOV med något bättre valfrihets-system inom såväl landstingsdriven som kommunal vård och omsorg. Att S troligen inte kommer att kunna genomföra några förändringar utan stöd av ett eller flera allianspartier, får inte hindra S från att föra fram egna förslag i valrörelsen, vilket SVT påstår i sina allt annat än objektiva och opartiska nyhetssändningar. Kommer alliansen att kunna genomföra ett enda av sina många förslag utan stöd av S (eller SD, som samtliga allianspartier säger att de inte vill samarbeta med)?

  Om vi begränsar oss till den landstingsdrivna sjukvården, vill jag att patienter ska ha rätt att välja vårdcentral
  – inom det egna landstinget
  – inom annat landsting
  – hos privat vårdgivare, som har avtal med det egna landstinget. Eftersom landstinget har huvudansvaret för sjukvården inom sitt område och dessutom betalar för vården hos de privata vårdgivarna, bör patienternas egna önskemål i kombination med normala regler för offentlig upphandling gälla. Således bör LOV avskaffas.

  Det är förvånande att KD vill behålla LOV, eftersom det är ett system som diskriminerar de religiösa alternativens inom skola, vård och omsorg till förmån för de vinstjagande kommersiella jättarna med identiskt lika ”produkter”. Som alliansparti stödjer KD en utslagning på sikt av de religiösa friskolorna till förmån för ateistisk och kapitalistisk indoktrinering, som om gudsförnekelse och ”marknadsekonomi” vore vetenskapens sista ord. Ska ”liberala” politiker bestämma vad som är ”
  ”vetenskap”? Så blir det med den ”valfrihet” (LOV) som alliansen vill ha, eftersom det marxistiska alternativet (inom historiesyn och ekonomi) av förklarliga skäl lyser med sin frånvaro och eftersom KD av mer svårförklarliga skäl har lagt sig platt inför sina ateistiskt övertygade allianskarmrater inom skola, vård och omsorg

  Ideologisk likriktning är en dålig förutsättning för medborgarnas fria val. Varför ska den vårdbehövande person, som så vill, inte ha rätt att välja vårdboende med bordsbön innan man äter? Liberalism = ”valfrihet” utan flera sinsemellan olika alternativ att välja mellan? Landstingens uppgift måste inom ramen för sitt helhetsansvar (bl.a. tillgången till vård inom landstingets hela område) samt inom ramen för ”vetenskap och beprövad erfarenhet” tillgodose patienters olika önskemål.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.