Staten måste ta ansvar för välfärden

Staten måste ta ansvar för välfärden. Det säger moderaten Anders Knape som är ordförande i SKL. Han har fog för sina påståenden då Finansdepartementet beräknar att kommunerna fram till 2026 kommer att ha ett under på gigantiska 90 miljarder. Det är således inga små pengar man talar om.

Så här skriver Anders Knape och här tror jag inte det finns någon större skiljelinje med Socialdemokraterna.

Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på vikten av att staten tar sitt ansvar för välfärden.

Anders Knape
Finansminister Magdalena Andersson har idag presenterat Finansdepartements beräkningar för välfärdens behov fram till år 2026. Finansdepartementet räknar med ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn om välfärden ska utvecklas i takt med den ökande befolkningen.

 SKL delar i princip den bedömningen. Vi har under lång tid pekat på kommuner och regioner har stora utmaningar och att det är ett gemensamt ansvar för staten, kommunerna och regionerna. När antalet äldre och yngre ökar i snabbare takt än befolkningen i yrkesverksam ålder, uppstår ett glapp. Det kommer krävas betydande statliga tillskott för att vi ska kunna bibehålla och utveckla vår välfärd, säger Anders Knape, SKL:s ordförande.

Många kommuner och regioner kommer nu behöva genomföra inkomstskattehöjningar för att klara finansieringen av välfärdstjänsterna. SKL har tidigare visat att staten har de ekonomiska möjligheterna att höja statsbidragen.
 Det är oerhört viktigt att staten ger tidiga besked om hur statsbidragen kommer att öka de kommande åren, så att alltför kraftiga skattehöjningar kan undvikas, säger Anders Knape.
SKL är kritiskt till att så stor andel av statens statsbidrag till kommunsektorn är detaljreglerade och riktas till specifika verksamheter.

 De riktade statsbidragen ökar många gånger kostnaderna i samma omfattning som de ges och satsningarna överensstämmer sällan med de specifika behoven i en enskild kommun eller region. De riktade statsbidragen är dessutom ofta kortsiktiga och riskerar att försvinna när kostnaderna har ökat till en högre nivå, vilket en enskild kommun på sikt inte har råd med. De riktade statsbidragen syftar till effektiv användning av statens resurser, men dessvärre bidrar de inte sällan till försämrad effektivitet, säger Anders Knape. Slut citat Knape.

Jag håller med honom till fullo men jag tror att skattetrycket redan idag är tillräckligt högt så någon större möjlighet att höja skatten finns inte. Ni som läser min blogg har sett att jag tycker att det är det statliga bidraget till kommunerna som måste höjas och detta klaras inte alls med att revidera kostnadsutjämningen. Det här måste man ta hänsyn till när man sätter januariöverenskommelsen i sjön.

Dessutom tror jag att man måste hitta ny finansiering och då bredda skattebasen där fastighetsskatten kan vara en del. En annan del borde vara att minska rätten till avdrag bland annat ränteavdragen. Man kan inte brandskatta de kommuner som har en bra tillväxt för då minskar skattekraften då tillväxten kommer att avta. Lyssna på SKL MAGDALENA och STEFAN och se till att ni tar ansvar för välfärden i kommuner och landsting. Det måste gå före bland annat satsningar på försvaret. Ni har 3 år på er gärna tillsammans med L och C att se till att Sverige även i fortsättningen ska vara en välfärdsstat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.