Cyklister kräver Cykelled från Backen till Svingen

Cyklister kräver Cykelled från Backen till Svingen. Det är en rubrik i dagens VK. Jag ska inte upprepa vad Frostvinge sagt men det finns redan en cykelled ända från Backens Kyrka ned till Strömpilen. Den kan man anslut till och av på många platser och till och med köra upp till svingen. Den är bra standard även om det är en grusväg så att cykla den är inga som helst problem. Så vad som krävs finns redan och det går bra att nå den via Broparken om man kommer Storgatan från väster och det finns gator öst på stan som man lätt når svingen. Det här vet jag för det här har varit mitt promenadstråk länge och många cyklar också.

I går när jag gick till ishallen så gick jag utför Gamliabacken på vänster sida trots det var det en cyklist som knuffade till mig lite när han för det var en han, han körde på mig lite lätt. Det är dålig kunskap både bland gångare och cyklister hur man beter sig på en gång och cykelväg vilket jag tagit upp många gånger. Gångare har vänstertrafik och cyklister högertrafik om det inte är skyltat annorlunda.Det är ofta det kommer tre cyklister i bredd. I går var det många som dessutom saknade lysen på cykeln.

Det här med företräde vid korsningar verkar cyklister tro numera att man har företräde med det är fel. Så här skriver transportstyrelsen Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. … En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. Så det så.

Här lägger jag ut vad Transportstyrelsen säger om cykling
Trafikregler för dig som cyklar
Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Här beskriver vi de vanligaste reglerna för cyklister. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt  den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra. Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklist. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten. Läs mer i Transportstyrelsens publikation om cykelpassager och cykelöverfarter!
Om du leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken
Väjningsplikt
När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.
Cykelpassage
En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering .
Ibland är cykelpassagen upphöjd men den kan också vara utformad på andra sätt. En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.
Cykelöverfart
En cykelöverfart är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke”.
”Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km i timmen”.
Övergångsställe
Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. 
Gågata eller gångfartsområde
När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående. 
Att svänga åt vänster
Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra den stora svängen . Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.
Cykla på cykelbanan
Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.
Cykla på körbana
Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Det är lätt att hitta mera regler för cyklister om du går in på Trafikverkets hemsida

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.