Partier vill kollektivansluta till donationsregistret

Partier vill kollektivansluta till donationsregistret. Liberalerna, Kristdemokraterna,och tidigare Vänsterpartiet och Centerpartiet har varit inne på samma linje. Man vill på detta sätt att få fler att donera sina organ, att man ska föra in i det registret när man fyller 18 år. Vill man inte vara med måste man själv anmäla det till registret. Det är för att man använder den metoden jag kallar det att man kollektivt blir anslutna. Så gjorde en del LO fack när de anslöt si till (S) och då var det ett herrans liv på samtliga borgliga partier.

Man hänvisar till att många lyckades med fler donationer. Idag är det 1,5 miljon som har anslutit sig till donationsregistret. Jag tycker det är fel väg att gå för att få fler organ som är ämnade till någon annan person när man dör. Nu är risken liten för mig skulle jag tro när man snart fyller 74 år så det är inte för min del jag tycker det är fel. För mig är det ett stort ingrepp i den personliga integriteten att man ska göra det automatiskt. Däremot klankar jag inte de som gör det och inte heller om man på frivillighet ger det till någon som man ger till under livet.

En kommentar

 1. Brorson

  Den här gången har du rätt i båda dina påståenden. Jag tolkar ditt påstående att det var ett herrans liv på samtliga borgerliga partier om kollektivanslutningen av LO-medlemmar till S som så, att den kritiken var i stort sett obefogad. I varje fall hade den kritiken varit obefogad, om kollektivanslutningen hade funnits kvar idag, och man som enskild LO-medlem hade kunnat reservera sig anonymt. Den möjligheten finns tekniskt idag genom datoriseringen. Jag vet vad jag talar om, eftersom jag har varit S-ombud för min fackförening inom LO. Det kändes inte rätt att arbetskamrater med borgerlig övertygelse måste reservera sig till mig för att slippa bidra till S.

  När historien ska skrivas, måste fördelarna – och inte bara nackdelarna – för oss arbetare tas med. Det var genom kollektivanslutningen som vi arbetare kunde påverka politiken Även reservanterna (jag borde inte ha vetat vilka de var) stödde oss socialdemokrater i de flesta arbetsrättsliga frågor och i många andra frågor. Det är de andra partierna, inte minst på den borgerliga sidan, som gärna vill framstå som arbetarpartier, som hade (och fortfarande har) problem med representativiteten.

  Idag är inte heller S något arbetarparti och jag är inte längre partimedlem. Andra klassintressen har tagit över. Arbetarklassens deltagande i politiken genom egna valda ombud från de egna arbetsplatserna är nu mindre än någonsin. S har blivit ett tjänstemannaparti, som bevakar tjänstemännens revir.

  Jag gick ur S drekt efter min sista strid inom partiet, vilken gällde listan till kommunfullmäktige. Vi hade nominerat en kvinnlig arbetare från vår fackförening och Byggnads ombudsman hade avstått sin plats på listan till henne. Detta gillades inte av akademikervinnorna, som motsatte sig valet av en kvinnlig arbetare så skarpt, så att jag lanserade omval av ombudsmannen som ett kompromissförslag. Han blev vald – med stöd av en del manliga tjänstemän. Detta var ett stort nederlag för min fackförening, som hade satsat så hårt på öka den kvinnliga representationen inom både facket och partiet.

  Idag är arbetarklassens genom LO:s ekonomiska bidrag till partiet passiva betalare utan något större eget inflytande till TCO- och Saco-medlemmarnas politiska karriärer. De bidrar ju inte genom sina fackföreningsavgifter till sina ”politiskt neutrala” fackföreningar, utan deras fackavgifter går oavkortat till deras fackliga kamp, som inte är solidarisk på samma sätt som LO:s.

  Din kritik mot ”kollektivanslutningen” till donationsregistret är helt riktig. Det måste finnas andra sätt att öka antalet donatorer. Förslaget är en oerhörd integritetskränkning. Vem äger den döda kroppen, om inte den avlidne? Varken staten eller de anhöriga. KD måste tänka om, såvida det inte har blivit KD-politik att förneka tron på ett liv efter döden? Återigen en eftergift från KD till ateisterna inom de andra allianspartierna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.