Varför sälja ut delar av AC net som följde med när det blev nya regionen, kommunerna som grundade ställs utanför

Varför säljer Region Västerbotten ut delar i ett av IT bolagen till Umeå Energi och Skellefteå Kraft. För mig är det dessutom varför ville de köpa delar av AC Net Externservice som är ett säljbolag av kommunernas nät och deras egna. De gjorde det med hänvisning till en hembudsklausul som fanns ursprungligen. Den kom till när ägandet av näten och försäljningen låg på den tiden då kommunförbundet Västerbotten ägde bolaget dvs Västerbottens kommuner. Sedan gick det över till den organisation som hette region Västerbotten där kommunerna och landstinget var medlemmar. Ingen åberopade hembudsklasulen i det läget och då är den förbrukad och det var inte heller någon försäljning i vilket en hembudsklausul gäller.

Sedan under den tid det låg i dåvarande Region Västerbotten var kommunerna ägande i organisationen. När det blev den nya organisation som också heter region Västerbotten eller rättare sagt det gamla landstinget och de gamla kommunerna blev den nya regionala organisationen och den innehöll då den regionala utvecklingen blev en uppgift inklusive de övriga som innehöll regional utveckling. Det var ingen försäljning heller utan en ren överföring som skedde från den verksamhet av regional utveckling som fanns i gamla region Västerbotten.

Ingen försäljning alls där man kan hävda hembud utan en överföring av uppgifter. Nya regionen köpte inte heller någonting av den gamla region Västerbotten. Det som nu förutom att man säljer något som är överförts och som kommunerna i Västerbotten ägt och grundat förutom Energibolagen i Umeå och Skellefteå som valt att driva bredband i sina Energibolag. Det är inte annat än en stöld av kommunernas ägande i bolaget då landstinget tidigare enbart har varit kund hos AC-net. Jag tror inte gamla Regionen ännu upphört och borde inte heller vara det då det enligt jurister som jag talat med säger att det föreligger inget hembud. Som en parantes har jag lång erfarenhet av bolag långt före jag började min politiska bana. Så jag är säker på min sak som jag beskrivit tidigare och det fanns likheter många gånger när det gällde fusioner av bolag.

Jag upplever även att erfarenheten av bolag har varit större i kommunerna där man bland annat via koncernstyrning. Däremot fattar jag inte varför de två Energibolagen ska ha större ägande men kommunerna blir utan och det har till och från varit svårt att första på vilken stol bolagsstyrelse representanterna sitter. Jag har sedan 80 talet lärt mig att när jag sitter i en bolagsstyrelse SKA ja ta tillvarata det bolaget jag sitter i. Ska något annat ske ska man få ägardirektiv på bolagsstämman. Varför skrev jag då denna blogg. Svaret är mycket enkelt då det inte funnits någon som försvarat de gamla ägarna kommunerna utan enbart den skattekommun som får nätbolagen på köpet och som säljer ut delar av bolaget och inflytandet i AC net externservice. För mig känns det inte korrekt även om jag sitter som ordförande i det andra bolaget

10 kommentarer

 1. Ola Norberg

  Hej Lennart,
  Vi har ju delade uppfattningar i en del frågor men i denna sak är vi nog helt överens. Med stor erfarenhet från landets nära nog samtliga stads och regionnät så hoppas jag att det fantastiska arbete som AC-net stått och står för inte på något sätt förändras i och med detta. Både vad gäller servicenivå och kostnadseffektivitet framstår AC-net som absolut bäst i klassen i en jämförelse med alla andra nätägare.
  Risken med ett ”Kustägande” är att inlandskommunerna, som i dag har en unik ställning som nätägare i förhållande till sin storlek och ekonomiska ställning, i en framtid kommer att hanteras lika styvmoderligt som i många andra Regionala frågor.
  Både SkeKraft och Umeå Energi är inte direkt okända för en synnerligen aggressiv prispolicy och slutkunderna kommer med största sannolikhet få stå för fiolerna när priserna mot operatörer och andra direktkundsföretag ökar.
  Vet inte om slutgiltiga beslut fattats men om inte hoppas jag att Du kämpar på i linje med Ditt inlägg.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Vad jag tycker är direkt fel är att den nya region(landstinget)bara tar över AC utan att ha varit annat än kund. Allt det här kom i dagen när Energibolagen åberopade hembud. Det tror inte jag gäller när man bara för över verksamheten. Det gäller inte en försäljning. I gamla region Västerbotten var kommunera medlemmar och hade fler mandat i dess fullmäktige. Det är kommunerna som byggt upp AC net men blir av med allt. Landstinget var största kund och som du vet hyr AC och säljer på kommunernas nät. Jag sitter själv i AC net internservice som har uppgift att fixa näten. Jag håller med att vi ligger långt framme men det finns ingen anledning att Umeå Energi och Skellefteå Kraft ska äga större andelar än i dag

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Alla beslut är inte tagna men det finns möjligheter att riva upp felaktiga beslut. Landstinget har enbart varit kund varför ska de ta över och tjäna pengar på att sälja ut en del till Energibolagen. Förut var de enbart kunder. Det här är inte rätt mot de som byggt upp AC net

   • Ola Norberg

    Än en gång Lennart, är säker på att Din inställning är helt i linje med alla kommuner utom möjligen Umeå – Skellefteå! Har dom ens fått någon remissmöjlighet?

 2. KF Wiklund

  Bra Lennart att du lyfter detta. Verkar vara rena rama tjuv och rakarspel som regionen håller på med. Kan ju bli rent förödande för inlandskommunerna om detta får fullföljas. Ett fult sätt att tjäna pengar på av regionen.
  Kämpa på Lennart. Vi är nog många som stödjer dej i denna fråga. 😀✨

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag tycker det är märkligt då Energibolagen i Umeå och Skellefteå redan är ägare. Däremot får kommunerna som ägt och grundat detta inte vara med. Helt oförsvarbart

 3. Stig Hjerppe

  Bra Lennart,
  Det var i synnerhet de små inlandskommunerna som drog största nytta av att AC net bildades. Kostnaden för mobiltrafiken halverades vilket var bra eftersom användandet av mobiler ökade kraftigt.
  Kan det vara så att region Västerbotten försöker täcka sjukvårdens underskott med pengarna från försäljningen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.