Avbryt den tänkta underfarten på nya E12 i Röbäck och låt de vara som den är och gör den till byggnadsminne

Underarten under den nya E12 i Röbäck är fylld med vatten. De har pumpat och grejat men man för den inte tät. Jag har aldrig trott på en underfart på Röbäcksslätten då grundvattnet står så hög och man får för allt i världen inte sänka grundvattnet. Det har man gjort på många ställen bland annat när man bytte vägtrumma vid Långvattssjöns utlopp vilket har fått att sjön är minst 20 cm lägre nu än tidigare och vår kallkälla har lättare att bli tom. Jag tror också man på många andra ställen grävt och sänkt grundvattnet. DET SKA MAN ALDRIG GÖRA

Jag vet inte hur man kommer att göra vid underfarten i Röbäck men jag tror inte på systemet utan att grundvattnet sänks. De har i alla fall inte fått något tillstånd till detta om jag är rätt underrättad. Min uppfattning är att länsstyrelsen måste vara hårdare till varje åtgärd som sänker grundvattnet i hela Sverige.

Vad ska man nu göra har jag berättat för Arne Lindström på hans Facebook sida. För det första fullfölj inte tunnelbygget utan stoppa det nu och bygg en bro över i stället. För över vatten bygger man broar. Gör ett byggnadsminne redan nu av den tunneln som visar på ett misslyckat projekt så folk tar lärdom. Det måste gå att göra byggnadsminnen även om projekt som inte är färdig med byggnadsverket. Bygg en bro över i stället så att bönderna tar sig ut på åkrarna. Då måste man även stänga in tunneln så inte människor och djur drunknar där. Tipset är gratis och jag och Arne kan inviga byggnadsminnet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.