Ge beröm åt det politiska systemet i Sverige där BNP föll bland de minsta i hela världen.

Jag fattar inte varför media refererar som de gör om att BNP har fallit med 8,6%. Visst är det mycket men förra veckan så presenterades EU,s siffror som i snitt låg på drygt 12% och jag antar att Sverige då hade rapporterar några preliminära siffror Text skrev i sin rubrik Historiskt BNP-ras – ned 8,6 proc ”Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal under perioden 1980 och framåt”, skriver SCB i ett pressmeddelande. Visst har ned gått ned och visst är det mycket men de media jag kollat har haft att Sveriges siffror är mycket lägre än de flesta länderna inte bara i EU utan i hela världen. Att det historiskt är en siffra som är stor.

Men vi som vet och har varit med länge vi vet att det är den första pandemin vi haft i hela världen på mycket länge. Länderna har stängt ned olika och en del nästan totalt och då är det en självklarhet att BNP faller. Det finns i ett sånt läge i stort sett varken inport men inte heller någon export. Därför är det helt naturligt det SCB säger ”Huvuddelen av nedgången, jämfört med första kvartalet, drivs av fallande export och hushållskonsumtion, enligt myndigheten ” Helt enkelt inte förvånande

Som sagt så är det större fall BNP-fall i andra länder ”Internationellt har det varit större ras på de flesta håll, säger SVT:s ekonomireporter Kristina Lagerströmangående dagens svenska BNP-statistik. EU-ländernas samlade BNP minskade med 14,4 procent i årstakt, enligt Eurostat. Norge och Danmark har fallit lite mindre än Sverige. Finansminister Andersson ha konstaterat att det råder stor ekonomisk osäkerhet för framtiden. Hon säger också att man hade väntat sig större fall när man gjorde bedömningen. Nu vet man inte heller hur pandemin utvecklas för i en del länder så har man fått börja stänga det man öppnat och stänger en del länder ned så drabbas även den svenska exporten som har många anställda.

Jag tycker som sagt man ska ge beröm åt den svenska politiken som helhet som deltagit i processen med vad man ska satsa pengar på för att på bästa sätt klara jobben och därmed också välfärden. Det är den process som regeringen och samarbetspartierna fört och diskuterat även med den politiska opposition som gör att BNP fallet så lite i Sverige jämför med andra länder och det känns bra. Däremot tror inte jag att man i den kommande budgeten ska sänka skatterna. Det kan man göra om det finns pengar när det här med pandemin är över. Det finns områden som behöver statliga medel inte minst inom äldreområdet inklusive pensionerna och så ska regionerna klara av att beta av köerna som har uppkommit på grund av pandemin. En del av regionerna men även en del av kommunerna har utrymme att höja skatten med det finns de som inte har ett ekonomiskt utrymme

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.