Bygg ingen ny kraftledning för överföring av el söderut, den nya industrin i Norrland behöver el och med ny elledning fördyras nätkostnsderna

Bygg inga nya dyra kraftnät söderut för i framtiden behöver Norrland elen själva. När Batterifabriken i Skellefteå behövs den energin och mer därtill som stålverket som använder el till stålproduktion finns ingen el att skicka söder. Ny ledningar för el ger bara dyrare elnät för alla. Vi ska inte bygga nya el då det inte kommer att finnas någon el att skicka. De två anläggningar som nämnt är en en hel i lösningen av problemet med koldioxid. Därför är det även viktigt att det måste gå att bygga mer vindkraft och jag förstår inte varför det just där ska finnas ett kommunalt veto. De ska prövas enligt mitt sätt att se det med de instrument som redan finns nämligen kraven enligt PBL. Då blir det nämligen en rättssäker prövning av byggandet av vindkraft och ett missnöje med utveckling som styr.

När det häller energibehovet i södra delarna av landet får ju ordnas så att man bygger ut elproduktionen i södra Sverige för det finns sätt att producera el utan koldioxid nämligen kärnkraft och vindkraft. Då kanske det kan bli lönsammare för ny kärnkraft. Det finns ju inget förbud mot byggande men det finns ingen som idag vill bygga nya anläggningar för att producera kärnenergi. Det är nog inte otroligt att även vätgas kan bli en energi källa. Men slösa inte bort pengar på en mycket dyr ledning för transport av el. Norrland har exporterat mycket av våra energitillgångar söder ut. Det som gäller nu inom de flesta områdena är lokalproducerad och så bör det vara även på elen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.