Koldioxidfri el är framtiden, byggt ut stoppa ny ledning för kraftöverföring, jobben till Norrland där elen finns

Nu är det dags att bygga ut elproduktionen. Det sker en snabb övergång till drift av bilar på el från fossila bränslen. Vi i Norrland kan inte heller räkna med att elen räcker till om alla bilar går på el. Vi har ytor som mycket väl lämpar sig för vindkraftsutbyggnad och man får följa upp detta noga så att man hinner bygga ut elproduktionen. Dessutom kommer även industrin att behöva el och jag tänker på Batterifabriken i Skellefteå och SSAB i Luleå som kan minska koldioxidutsläppen mycket om man övergår till el. Vi behöver lokalproducerad el i Norrland och det är nog all el som finns tillgänglig.
Det är därför inte lönt att bygga någon ny ledning söderut för kraftöverföring.

En utredning som finns visar att det blir elbrist om man i storstäderna söderut skulle övergå till att använda el som drivmedel. Där kommer det att behövas en kraftig utbyggnad av vindkraft men vi behöver nog även en kraftig utbyggnad av solenergin men det är knappast troligt att det räcker till. Det här blir troligen så att det blir dags att bygga om och till kärnkraften. Det finns numera ingen lag som säger nej till detta utan det är upp till producenterna. Möjligen finns även att det kan komma ytterligare ny kunskap om andra el energikällor om vi ska klara att minska koldioxidutsläppen i hela världen. Men det gäller att testa och utveckla elenergi nu utan koldioxidutsläppen ökar.

Ingen näring i hela världen har en sådan ljus framtid som koldioxidfri el. Slopa tanken på en ny överföringsledning av el söderut. Flytta de jobb som behöver el till Norrland. Det är dags för en återflyttning av jobben till Norrland. Flyttar jobben flyttar folk inom landet där jobben finns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.