Det är fler som dör på grund av rökning än på Covid och rökare har sämre lungfuntion så även de som räknats som döda på grund av Covid är rökningen boven

Det är mycket som är märkligt i dessa tider då pandemin härjar och man redovisar flera gånger i veckan som dött och har varit smittade. Det jag tycker är märkligt är att alla som som dör och är smittade redovisas som döda på grund av covid och inte av någon annan orsak. Det finns betydligt fler som dör på grund av rökning men där redovisas inte antalet döda dag ut och dag in.

Jag har på olika sätt försökt hitta hur många som dör per år på grund av rökning och år 2012 var det över 10 000 som dog just på grund sv rökningen. Räknar på samma sätt som vid covid är det fortfarande kanske minst tolv tusen döda. Räknar man hur många som blivit sjuka på grund av rökning är det betydligt fel. Vad jag förvånas över är att media som tycks vara duktiga på granskning aldrig tagit upp detta med rökning och döden. Samma sak är det politiskt. Det vore inte fel att man kört kampanjer mot rökningen som man gjort när det gäller covid. Jag har tagit fram lite information som jag redovisar som är från Tobacksfakta men det finns även statistik som är från Socialstyrelsen. Det är säkert många som redovisats som döda på grund av Covid som dött på grund av att lungorna varit så dåliga på grund av rökning att de inte klarat av att smittats av Covid. Tittar man på statistik dör fler på grund av rökning än av covid och då finns det inte med alla som dött av passiv rökning.

Här kommer några saker från Tobacksfakta
De fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt stod för omkring 8 000 rökorsakade dödsfall per år. Utöver det dog omkring 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som berodde på rökning.
Fler sjukdomar har också visat sig ha samband med rökning. Av dem som vårdats på sjukhus har nära 100 000 personer blivit sjuka på grund av rökning. Av dessa insjuknade omkring 38 000 i de fyra rökrelaterade folksjukdomarna, varav omkring 20 000 i KOL.
Ungefär lika många har också vårdats för lunginflammation orsakad av rökning.
Varje år insjuknar 1 600 kvinnor i arbetsför ålder i rökrelaterad livmoderhalscancer. Vart femte registrerat missfall före vecka 22, utomkvedshavandeskap och kvinnlig infertilitet (oförmåga att bli gravid) kan tillskrivas rökning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.