Sätt fart på nya riktiga jobb då det finns behov 100 tals miljarder räddar företag nu är det jobbens tur

Nu är det dags att gå över till att se till att jobben kommer högst på dagordningen. Jag tror däremot inte på dem moderata politiken för jobb för det har testats men det återkommer. Det har satsats 100 tals miljarder på att rädda företagen ingen moderat har pratat om stöd till människor genom välfärdspolitiken. Nu är det dags att skapa ny jobb och främst till den yngre generationen och inga lossas jobb som moderaterna föreslår. Sverige har haft en mycket låg arbetslöshet för unga och nu ökar den snabbast i Europa. Nu gäller det att Januaripartierna tar tag i detta nu och då får man ta en tilläggsbudget. Det är inga konstiga jobb som ska tillskapas utan riktiga jobb. Det behöver satsats och satsas ordentlig och det kan finansieras genom endera höjda skatter. Eller tycker kanske att lånen är det första alternativet.

Jag ska visa en artikel längre fram som visar på vad som händer i ett land om man väljer fel väg. Infrastruktur, bostäder, välfärdstjänster inte minst inom äldreomsorgen, investeringar som leder till en långsiktigt hållbar miljö. Jag tycker att sådana extra åtgärder ska vara till för de som bor och jobbar i Sverige och inte upphandlas hos utländska företag.

LO har tagit upp många saker som jag tycker är helt rädd nämligen att laga alla hål som finns i välfärden där vanliga jobbare har fått slita hårt. Det enda jag inte tror på är att man ska frångå vaccineringsprioriteringen som har sin bakgrund i hälso och sjukvårdslagen. Men följande saker på nya jobb är helt rätt
Ekonomiska stimulanser för omställning
Omfattande och långsiktiga strukturpolitiska insatser krävs för den digitala omställning som den ekonomiska krisen har accentuerat. Men också för att nå viktiga mål om fler bo- städer och grön omställning.
ƪ Offentliga aktörer bör tidigarelägga upphandlingar kring nya infrastrukturprojekt. Redan plane- rat underhåll och byggnationer måste fortsätta och påskyndas. Det behöver ställas krav kring schysta och trygga arbetsvillkor lägst i nivå med kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
ƪ Tillför ekonomiska resurser till kommunerna så att de kan bygga nya äldreboende för att möta det stora behovet.
ƪ Staten bör kraftigt öka statsbidragen till att renovera och uppgradera svensk infrastruktur, sär- skilt för elektricitet och datortrafik.
ƪ Ökade resurser bör även riktas mot järnväg och annan transportinfrastruktur samt mot energi och klimatåtgärder.
ƪ Växla upp offentliga stöd till näringspolitik och innovations- och behovsmotiverade forskningsin- satser för att medverka till att upprätthålla branschers utveckling inom till exempel digitalisering och klimatomställning.

Jag anser attUtöver detta måste pensionerna höjas, en ordentlig stimulans för att skapa tiotusentals seniorboenden så att pensionärer har råd att flytta in vilket frigör rotation i det gamla bostadsbeståndet och de bör vara minst 150 lägenheter för att kunna ha de funktioner som vi har hos seniorhusen.

Daniel Mattisen har i sin ledare på Dagens Arena visat vad som händer om man inte gör något och förslag om vad som bör göras
LEDARE Sverige är ett av de länder i EU där arbetslösheten bland unga ökar snabbast. Därför är det farligt att Sveriges regering är låst i en parlamentarisk konstellation som bromsar nödvändiga reformer som skapar efterfrågan i ekonomin.
1937, efter fyra år av offentliga investeringar finansierade med skattehöjningar på förmögenheter och kapital, byter Franklin D. Roosevelt kurs. Regeringen spår att den stora depressionen är över och väljer att kapa offentliga utgifter med en femtedel i ett försök att balansera budgeten. Resultatet blir förödande och kastar in USA i en kris i krisen. Den stora depressionen fördjupas och förlängs.

Parallellen till vår tid ligger nära till hands. Efter ett år med covid-19 och med vacciner på väg hoppas många att det värsta är över. Att vi kan andas ut.
Synsättet är både naivt och farligt.
Priset för att förminska arbetslösheten är både ekonomiskt och socialt

Risken är snarare att det värsta ännu ligger framför oss. Historien visar att kriser nästan alltid följer ett mönster där effekterna på sysselsättningen släpar efter ekonomin i stort. Dessutom underskattas systematiska chocker på samhällsekonomin. I avhandlingen ”Financial Crises and Unemployment: Beyond the Okun’s Law” , publicerad vid forskningsinstitutet AIEL, är en av slutsatserna att förändringar av BNP får utslag på arbetslösheten med en fördröjning. Det gällde under den stora depressionen i USA på trettiotalet, det gällde under finans- och eurokrisen 2008 och framåt – och det gäller förmodligen i dag.

Kriser drabbar utsatta grupper hårdast, inte minst unga som är längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Enligt de senaste siffrorna från SCB är närmare var fjärde ung mellan 15 och 24 arbetslös. I slutet låg ungdomsarbetslösheten på 27 procent –  den högsta andelen sedan trettiotalet. Under 2020 var Sverige dessutom ett av de länder i EU där arbetslösheten bland unga ökade snabbast. Och ju längre arbetslösheten håller i sig, desto svårare är det att öka sysselsättningsgraden. Som nationalekonomen Raja Junankar vid forskningsinstitutet IZA konstaterar: ”Historien visar att när arbetslösheten ökar tar det mycket lång tid för den att återgå till nivåerna före lågkonjunkturen: ofta drabbas ekonomierna av ännu en lågkonjunktur innan dess.” Priset för att förminska arbetslösheten är därmed både ekonomiskt och socialt. Ännu är det dessutom osäkert när och hur covid-19-pandemin kan tyglas.

Mutationer av viruset, problem med distribution av vacciner och varningstecken om en tredje infektionsvåg grumlar utsikterna. Just därför är det så farligt att Sveriges regering är låst i en parlamentarisk konstellation som bromsar nödvändiga reformer som skapar efterfrågan i ekonomin.

Vad Sverige – och stora delar av Europa – behöver är en statlig krispolitik som finansierar investeringar och skapar jobb. Nu och i morgon. En generation av unga kan anställas av stat, landsting och kommuner för att säkra välfärd, bygga bostäder och skapa ny infrastruktur. Det i kombination med att, som LO föreslagit , tidigarelägga planerade infrastruktursatsningar skulle få
omedelbar effekt på sysselsättningen. Ett omfattande reformpaket där staten plockar upp notan kommer med all sannolikhet att möta på motstånd. Varken Centerpartiet eller Liberalerna är särskilt sugna på annat än skattesänkningar med fokus på utbudssidan av ekonomin. Men Stefan Löfven måste våga vara den politiska ledare som ställer alternativ mot varandra och skapar ideologiska kontraster.

Konfliktlinjen är kristallklar: nödvändiga investeringar som gör skillnad här och nu mot vettlös och verklighetsfrånvänd högerpolitik. Vi har inte råd att hoppas på det bästa, att med skygglappar låtsas som om det värsta ligger bakom oss. Krisen måste mötas med reformer som lever upp till allvaret.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.