En på 250 000 risker blodpropp av Astra Zenecas vaccin mot covid och 2000 av blodpropp för de som tar P-piller.Det är ett enkelt beslut

Blodproppar har de som äter p-piller större risk att få än de som får Astra Zenecas vaccin. Det är dessutom en risk som är betydligt större. Risken att få blodproppar på grund av vaccin är en på 250 000 och det är 0,0004 procent men är så mycket högre när man äter P-piller är den en av 2000 eller i procent 0, 05. Som ni ser mycket större blodproppsrisk med P-piller. Om man då jämför risker och att det ska vara vägledande då borde man omedelbart förbjuda utskrivningen av P-piller. Det borde bli stopp för den åldersgrupp som kan bli gravida. Därför är det för mig helt obegripligt det beslut som Folkhälsomyndigheten tagit. Visserligen kan en som blir gravid inte dö på grund av detta vilket man kan om man smittats av covid. När man ser detta och de beslut man tagit på FHM så tappar i alla fall jag förtroendet för myndigheten.

Jag tycker det varit tillräckligt många som dött av Covid och vill inte se dödstalen öka igen. De rekommendationer man gått ut med har gett alldeles för många döda och så finns ett botemedel nämligen vaccin och det ska inte användas på yngre än 65 år men samtidigt får läkare skriva ut P-piller. Jag tycker om nu uppgifterna stämmer som redovisats att man omedelbart bör skydda folk mot pandemin. Jag hoppas att Lena Hallgren fattar ett beslut som gör att vi får stopp på pandemin genom vaccin

Så här har Omni beskrivit detta. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast att det finns en trolig koppling mellan Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och sällsynta bieffekter i form av blodproppar.

Sky News Greg Heffer har tittat på hur stor risken är, och jämfört med andra situationer som kan orsaka blodproppar. Utifrån brittisk statistik konstaterar han att risken att drabbas av blodpropp vid vaccination är en på 250 000 eller 0,0004 procent. På EMA:s presskonferens sa Sabine Straus, ordförande för EMA:s säkerhetskommitté att frekvensen var svår att uppskatta men att risken kan ligga i trakten av en på 100 000.

Blodproppar är även en känd bieffekt hos p-piller. Där beräknas risken att drabbas vara en på 2 000, eller 0,05 procent, enligt Heffer som baserar uppgifterna på en studie i The Lancet. Amerikansk statistik gör gällande att risken att drabbas är en på 1 000, eller 0,1 procent.

Även flygresor kan ge upphov till blodproppar. Även där är risken 0,1 procent, enligt brittisk statistik från National Institute for Health and Care Excellence, som dock påpekar att risken två- eller trefaldigas om resan är längre än fyra timmar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.