Trafikverket lyssnar inte på regeringen som sagt att Norrbotniabanan ska tidigare läggas, de kan varken planera eller bygga utan prova den modell som användes på Botniabanan bilda ett bolag som ansvarar för byggandet

Trafikverket verkar inte alls lyssna på vad regeringen sagt många gånger. De har vid många tillfällen sagt att Norrbotniabanan ska snabbas på, inte minst med anledningen av den nya gröna industrirevolutionen som sker i Norr och Västerbotten. Vad gör då Trafikverket som ska göra vad regeringen beställer. De gör som vanligt att de lyssnar inte utan i stället flyttar man fram produktion och färdigställandet av sträckan upp till Skellefteå.

Det gör som vanligt flyttar fram och flyttar fram och även när de påbörjade projekten flyttar man fram. Så gjorde man med vägpaketet i Umeå där strök man bort projektet efter att det blivit överklagat och då kom det åter i närtidssatsningarna som kom 2007 och som skulle vara klart 2014. Det tog en fruktansvärt lång tid att planera fastän mycket var gjort tidigare och så flyttade man fram det till i år 2021. Sedan klarade projektet inte av att bygga bron som ingick i västra länken fram till färdigställande 2022 och jag tror inte det hinner bli klart till nästa år. När man började med vägpaketet i Umeå skulle det ha varit klart slutet på 90 talet. Det är en tidsglapp på 30 år och så kan det inte få vara. Man kan väl inte säga annat än att de klarar inte ens av att göra färdigt när de själva satt upp tidsramen och skött all planering själva.

När Botniabanan skulle byggas efter att vi förhandlat med regeringen om att bilda ett bolag där ändå staten och dåvarande Banverket skulle äga 90 % och kommunerna resten. Det gick hur bra som helst och minns jag inte fel blev den inte så mycket förseningar utan de som kom berodde främst på de förseningar som blev på grund av de onödiga överklagandena i Umeälvens delta. Jag satt själv i det byggande bolaget och inte nog med att tidsplanen höll så hölls också bygget inom de angivna ramarna inklusive det som tillkom på de index som gällde. Vi hade ett speciellt index som skulle användas för alla tunnlar som skulle byggas främst då inom Högakustenbron området med alla berg då det var så stor del av alla tunnelarbeten i Sverige. En orsak av lite fördyringar berodde på att man tvingades bygga räddningstunnlar trots att ett tåg får inte stanna i en tunnel och att händer en olycka eller brand kan man inte ta sig in i en tunnel. De byggs helt i onödan.

Det är för mig obegripligt att varken sosseregeringar eller alliansregeringarna använde samma sätt att bygga och då var det pengar för hela projektet som bolaget lånade upp och inte som årliga anslag. När det vid samma tillfälle skulle Ådalsbanan göras om men där la man det på Trafikverket och där blev det mycket dyrare beroende på systemet med årliga anslag och alliansregeringen sänkte standarden tyvärr och nu måste man bygga om delar för standarden på den skulle banan vara byggd för trafik på 250 km.

En kommentar

  1. Gösta Hellgren

    Världen Sverige går framåt men nog borde det kunna vara bättre. Järnvägen Bastuträsk Skellefteå byggdes på bara några år med främst handkraft. Byråkratiska krafter har tydligen fått för stor kraft. Vi behöver göra omtag. Fel görs även om man planerar i åratal. Släpp fram entreprenörer men lita inte på dem. Alla måste kollas och få feedback

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.